Jeśli jednostka otrzymuje zapłatę za dostawy lub usługi, które faktycznie zostaną zrealizowane w...
Krzysztof Koślicki
29.01.2018
Uzależnienie wynagrodzenia od wyników finansowych sklepu nie jest unikaniem opodatkowania, nawet...
Krzysztof Koślicki
29.01.2018
Bez elementu finansowego i organizacyjnego nie można mówić o zorganizowanej części przedsiębiorstwa...
Anna Olbrych
26.01.2018
Sejm uchwalił w piątek pakiet ustaw mających na celu ułatwienie prowadzenia działalności...
Krzysztof Koślicki
26.01.2018
Jak najszybciej powinny być wprowadzone przepisy, które umożliwią dokonanie przewalutowania...
Krzysztof Koślicki
26.01.2018
Kwestia traktowania ciast i ciastek na równi zależy od krajowych przepisów, które powinny być...
Anna Olbrych
26.01.2018
Prace nad ustaleniem zakresu znaczeniowego pojęcia należytej staranności i jej braku cały czas są w...
Krzysztof Koślicki
26.01.2018
Sprzedaż samochodów wykorzystywanych do nauki jazdy nie jest działalnością gospodarczą - orzekł...
Anna Olbrych
26.01.2018
Świadczenie wypłacane z tytułu premii za niską szkodowość podczas trwania umowy ubezpieczeniowej...
Anna Olbrych
25.01.2018
Podmioty zobowiązane do złożenia w urzędzie skarbowym formularzy PIT-11 i IFT-1 w wersji papierowej...
Krzysztof Koślicki
25.01.2018
Według najnowszego pomysłu urzędników resortu finansów zapłata na rachunek VAT (tzw. split payment)...
25.01.2018
Sejm rozpoczyna dzisiaj prace nad zmianami w ustawie o systemie monitorowania drogowego przewozu...
Krzysztof Koślicki
25.01.2018
Nawet jeśli podatnik jest zameldowany i mieszka w domu, ale nieruchomość jest zaewidencjonowana...
Anna Olbrych
25.01.2018
Zadatek przeznaczony na spłatę kredytu zaciągniętego przez podatnika na nabycie nieruchomości przed...
Anna Olbrych
25.01.2018
Podatnicy błędnie stosują procedurę VAT-marża przy obrocie nowymi towarami. Dotyczy to przede...
Krzysztof Koślicki
24.01.2018
W UE są potrzebne bardzo zdecydowane działania ws luki VAT podobne do tych, jakie podjęła Polska-...
PAP
24.01.2018
Od 13.01.2018 r. obowiązują przepisy, które umożliwią organom podatkowym blokowanie rachunków...
Krzysztof Koślicki
24.01.2018
Przedsiębiorcy, którzy płacą zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej, rozliczają...
Krzysztof Koślicki
24.01.2018
Skutkiem rozporządzenia może być m.in. konieczność zawierania specjalnych umów z klientami. Warto,...
Krzysztof Koślicki
24.01.2018
Doradca podatkowy
Żądanie podania imion rodziców podatnika czy numeru telefonu w deklaracji podatkowej wykracza poza...
Robert Horbaczewski
23.01.2018
Obecnie realia gospodarki zostały zmienione i przedsiębiorcy ponoszą kary umowne w celu...
Anna Olbrych
23.01.2018
Przedsiębiorca, który wykupił dodatkowe ubezpieczenie, nie może zaliczyć kwoty tego ubezpieczenia...
Anna Olbrych
23.01.2018
Firmy, które prowadzą pełną księgowość, muszą dokonywać tzw. rozliczeń międzyokresowych kosztów....
Krzysztof Koślicki
23.01.2018
Unijni ministrowie finansów wykreślili we wtorek osiem państw z czarnej listy rajów podatkowych,...
PAP
23.01.2018
Deklarację roczną o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R) składają płatnicy podatku...
Krzysztof Koślicki
23.01.2018
Czy okoliczności takie jak umieszczenie ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości w serwisie aukcyjnym...
23.01.2018
Zaliczenie wydatków na tworzenie strony internetowej do kosztów uzyskania przychodu zależy od tego,...
Jolanta Kica
23.01.2018
Za styczeń 2018 r. najmniejsi przedsiębiorcy będą mogli przesłać plik JPK_VAT opatrzony jedynie...
Krzysztof Koślicki
22.01.2018
Właściciele niektórych rodzajów nieruchomości od stycznia 2018 r. muszą płacić dodatkowy podatek...
Krzysztof Koślicki
22.01.2018
Za datę uiszczenia opłaty sądowej w przypadku dokonania jej za pośrednictwem innego niż banki lub...
Anna Olbrych
22.01.2018