Koszty egzekucyjne stanowią nieodłączny element postępowania egzekucyjnego. Można powiedzieć, że pierwsze koszty egzekucyjne powstają jeszcze przed rozpoczęciem postępowania. Chodzi o koszty upomnienia.
Iwona Kaczorowska
28.11.2018
Finanse
Najnowsze technologie są coraz istotniejszym czynnikiem zmian w obszarze podatków. Aż 91 proc. firm spodziewa się, że nowe rozwiązania pomogą w rozliczeniach z fiskusem. Zdaniem 87 proc. badanych przyczynią się do zmniejszenia liczby błędów. Są jednak zbyt drogie. Potwierdza to najnowszy raport KPMG.
Krzysztof Koślicki
28.11.2018
Rachunkowość
Lokalna dostawa energii elektrycznej nie podlega mechanizmowi odwróconego obciążenia VAT. Ustawodawca nie wymienił tego towaru w załączniku nr 11 do ustawy o VAT. Potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny we wtorkowym wyroku.
Anna Olbrych
28.11.2018
VAT
Od 1 stycznia 2019 roku podatnicy będą musieli ujawniać fiskusowi stosowane rozwiązania podatkowe. Na podstawie dyrektywy zgłaszać trzeba tylko transakcje zagraniczne. Polska jednak nakłada ten obowiązek także na handel krajowy – tłumaczy Agata Oktawiec, dyrektor w dziale podatkowo-prawnym PwC.
Agata Oktawiec
28.11.2018
CIT PIT
Moment zakończenia budowy nie musi być tożsamy z momentem uzyskania użyteczności przez obiekt. Dla...
Anna Olbrych
27.11.2018
Podatki i opłaty lokalne Budownictwo
Organy podatkowe zbyt restrykcyjnie liczyły termin nabycia nieruchomości po zawarciu umowy rozszerzającej wspólność majątkową. Sprawą zainteresował się Rzecznik Praw Obywatelskich. Fiskus wycofał złożoną skargę i uznał rację podatnika.
Krzysztof Koślicki
27.11.2018
PIT
Od stycznia 2019 roku podmioty powiązane będą miały obowiązek składania nowych informacji o cenach transferowych. Druki TP-R zastąpią formularze PIT/TP i CIT/TP. Ministerstwo Finansów liczy w związku z tym na uszczelnienie i uproszczenie systemu podatkowego.
Krzysztof Koślicki
27.11.2018
CIT PIT Prawo gospodarcze
Od stycznia 2019 roku diametralnie zmienią się zasady rozliczeń wydatków związanych z samochodami wykorzystywanymi w działalności gospodarczej. Trudniej będzie odliczyć w PIT ich całość. Stracą również ci, którzy będą chcieli sprzedać pojazd.
Krzysztof Koślicki
26.11.2018
CIT PIT
Większość wadliwych przepisów prawa podatkowego, które w ciągu ostatnich dziesięciu lat trwale obniżyły efektywność fiskalną podatków, zostało uchwalone z inicjatywy rządowej. Ich projekty formalnie powstały na urzędniczych biurkach, uzgodniono je „międzyresortowo”, a zatwierdziła Rada Ministrów
Witold Modzelewski
24.11.2018
VAT
Senat przyjął w piątek bez poprawek przepisy nowelizujące ustawę o KAS. Duża część regulacji dotyczy jej funkcjonowania i organizacji. Zmianie ulegną jednak także zasady wszczynania kontroli i dostępu organów podatkowych do informacji o rachunkach bankowych.
Krzysztof Koślicki
23.11.2018
Ordynacja
Przedsiębiorca może prowadzić działalność gospodarczą w wielu miejscach. Nie ma jednak konieczności, aby musiał mieć kilka kas fiskalnych. Wystarczy urządzenie przenośne. Potwierdził to właśnie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Krzysztof Koślicki
23.11.2018
VAT
Polska wymienia informacje o podatnikach z innymi krajami. Ten rok jest przełomowy, bo współpraca obejmuje 50 dodatkowych państw. Ma to pomóc w walce z unikaniem płacenia podatków – tłumaczą doradcy w zakresie polityki podatkowej w Centrum ds. Polityki Podatkowej i Administracji w OECD.
Adrian Wardzyński Artur Olszewski Radhanath Housden
23.11.2018
Ordynacja

Dziedziczenie firmy bez podatku od spadku

Małe i średnie firmy Finanse Podatek od spadków i darowizn
25 listopada 2018 roku zacznie obowiązywać nowe zwolnienie z podatku od spadków i darowizn. Nie trzeba będzie płacić podatku od odziedziczonej firmy. Na zmianie skorzystają także spadkobiercy spoza kręgu najbliższej rodziny.
Krzysztof Koślicki
22.11.2018
Małe i średnie firmy Finanse Podatek od spadków i darowizn
Konstytucja RP nie precyzuje pojęcia środka zaskarżenia oraz zaskarżalności w odniesieniu do prawa do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji, które przyznaje każdej ze stron. Czy wymaga ona zagwarantowania bezwzględnej dwuinstancyjności postępowania w kontekście dwuinstancyjnej, sądowej kontroli decyzji
Robert Suwaj
22.11.2018
Ordynacja
Planowane przez Ministerstwo Finansów uporządkowanie stawek miało w ogólnym rozrachunku nie spowodować podwyżek VAT. Okazuje się jednak, że po wejściu w życie nowych przepisów, niektóre towary będą opodatkowane wyżej niż teraz. Wzrost VAT będzie dotyczył m.in. produktów leczniczych weterynaryjnych i owoców morza.
Krzysztof Koślicki
22.11.2018
VAT
Główny księgowy ponosi odpowiedzialność za wadliwy system księgowania i powstanie karnych odsetek za nieopłacony podatek dochodowy - orzekł Sąd Najwyższy. Nie ma znaczenia, że na co dzień księgowością zajmowali się inni pracownicy, a nieprawidłowości przyniosły spółce zysk.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
22.11.2018
Rachunkowość Prawo pracy
Najpewniej od połowy 2019 roku nie będzie trzeba wysyłać niektórych deklaracji VAT. Organy podatkowe skorzystają z danych z jednolitych plików kontrolnych. W przyszłym roku ruszy także usługa umożliwiająca uzyskanie kompleksowych danych o czynnych podatnikach VAT.
Iwona Kaczorowska
21.11.2018
VAT
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zamierza złożyć wniosek o karę dyscyplinarną dla naczelnik Urzędu Skarbowego w Bartoszycach. Chodzi o prowokację w warsztacie samochodowym. Zdaniem Adama Abramowicza odwoływanie się od decyzji sądu, który odstąpił od wymierzania kary, nosi znamiona nękania polskiego mikroprzedsiębiorcy.
Jolanta Ojczyk
21.11.2018
Małe i średnie firmy
Rząd chce, aby obniżenie stawek VAT do poprzedniego poziomu uzależnione było od kondycji budżetu państwa. Być może konieczne warunki uda się spełnić już w 2019 roku.
Krzysztof Koślicki
21.11.2018
Finanse publiczne VAT
Już od stycznia 2019 roku płatnicy podatku u źródła będą mieli nowe obowiązki. Zmiany dotkną rozliczeń rezydentów i nierezydentów. Chodzi o opłaty za usługi, odsetki, licencje i dywidendy. Nowy system obejmie ok. 75 proc. wypłacanych kwot.
Krzysztof Koślicki
21.11.2018
CIT PIT
Fiskus coraz mocniej dociska firmy. Zauważa to ponad 70 proc. ankietowanych. Jest to o niemal 30 pkt proc. więcej niż w zeszłym roku. Taki jest wniosek z drugiej edycji badania Grant Thornton i Euler Hermes przeprowadzonego wśród dyrektorów finansowych.
Krzysztof Koślicki
20.11.2018
Ordynacja Finanse
Ministerstwo Finansów planuje powołanie nowej instytucji, która będzie nadzorowała prace biegłych rewidentów. Ma to być Polska Agencja Nadzoru Audytowego. Projekt ustawy jest już gotowy, ale zdaniem samorządu biegłych propozycje resortu nie są dobrym pomysłem.
Krzysztof Koślicki
20.11.2018
Rachunkowość Prawo gospodarcze
Od stycznia 2019 roku będzie można stosować sześć, a nie jak obecnie pięć, metod wyceny transakcji zawieranych przez podmioty powiązane. Zmienią się także zasady weryfikacji ceny rynkowej. Projekt rozporządzeń został ogłoszony w poniedziałek przez Rządowe Centrum Legislacji.
Krzysztof Koślicki
19.11.2018
CIT PIT

MF: System bankowy jest bezpieczny

Prawo gospodarcze Finanse
Getin Noble Bank i Idea Bank na bieżąco regulują zobowiązania wobec klientów. Sytuacja obu instytucji była przedmiotem wczorajszego, specjalnego posiedzenia Komitetu Stabilności Finansowej. Ma to związek z tzw. aferą KNF.
Krzysztof Koślicki
19.11.2018
Prawo gospodarcze Finanse
Do podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umowy sprzedaży firmy zalicza się także dodatnią wartość, czyli tzw. goodwill - wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Anna Olbrych
19.11.2018
Prawo gospodarcze
Opłata ma charakter zbliżony do daniny publicznej i nie ma związku z ceną usługi transportu publicznego. W konsekwencji pre-współczynnik nie ma tutaj zastosowania. Stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w czwartkowym wyroku.
Anna Olbrych
18.11.2018
Samorząd terytorialny
Uszczelnienie systemu podatków dochodowych, m.in poprzez zmiany przepisów dotyczących klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania, wprowadzenie obowiązku przekazywania organom podatkowym informacji o schematach podatkowych oraz tzw. exit tax - to główne cele zmian w ustawach dotyczących podatków dochodowych.
Krzysztof Sobczak
16.11.2018
CIT PIT Prawo gospodarcze
W przyszłym roku osoby fizyczne, które zarobią ponad milion złotych zapłacą daninę solidarnościową w wysokości 4 procent podstawy jej obliczenia, którą stanowić będzie nadwyżka ponad te sumę dochodów.
Krzysztof Sobczak
16.11.2018
Domowe finanse PIT
W połowie przyszłego roku planowana jest likwidacja niektórych deklaracji VAT – poinformowali w czwartek przedstawiciele Ministerstwa Finansów. Od września 2019 r. ma też ruszyć usługa umożliwiająca uzyskanie kompleksowych danych o czynnych podatnikach VAT.
Krzysztof Sobczak
16.11.2018
VAT Prawo gospodarcze
Jak mówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Warchoł podczas Kongresu 590, zaostrzone kary dla oszustów VAT-owskich przyniosły większe przychody Skarbowi Państwa i udowodniły, że surowe kary dają pożądany efekt.
Katarzyna Kubicka-Żach
15.11.2018
Finanse publiczne VAT