Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt kolejnych zmian podatkowych. Tym razem mają dotknąć przede wszystkim podatników CIT i rozliczeń zagranicznych. Rząd chce, by zmiany weszły w życie w styczniu 2023 r. Z treścią projektu można zapoznać się tutaj. >>

Czytaj również: Minimalny CIT będzie na razie zawieszony >>

 

Proponowane zmiany

Projekt zawiera długą listę zmian, jakie zamierza wprowadzić Ministerstwo Finansów. W zakresie samego tylko podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: CIT) zmiany zawierają dwanaście punktów i obejmują:

 1. modyfikację i odroczenie stosowania przepisów o minimalnym podatku dochodowym;
 2. zmianę terminu aktualizacji indywidualnych danych podatnika;
 3. zmianę przepisów o zagranicznych jednostkach kontrolowanych (CFC);
 4. zmianę przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów;
 5. zmianę przepisów dotyczących podatku u źródła (WHT);
 6. zmiany w rozliczaniu kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych;
 7. zmianę przepisów dotyczących polskiej spółki holdingowej (PSH) (złagodzenie warunków skorzystania ze zwolnienia);
 8. zmianę przepisów dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek;
 9. zmianę przepisu dotyczącego terminu opłacenia składek z tytułu przychodów ze stosunku pracy i zrównanych, w części finansowanej przez płatnika, składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
 10. uproszczenie procedury zwrotu podatku od przychodów z budynków
 11. zmianę przepisów dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie tzw. transakcji rajowych;
 12.  zmianę przepisów w zakresie obowiązku udostępniania przez Ministra Finansów wzorów deklaracji.

 

Natomiast w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) projekt przewiduje:

 1. zmianę przepisów o zagranicznych jednostkach kontrolowanych (CFC) (analogiczna jak w ustawie CIT);
 2. zmianę przepisów dotyczących podatku u źródła (WHT) (analogiczna jak w ustawie CIT);
 3. zmianę przepisu dotyczącego procedury zwrotu podatku od przychodów z budynków (analogiczna jak w ustawie CIT);
 4. zmianę przepisów dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie tzw. transakcji rajowych (analogiczna jak w ustawie CIT);
 5. zmianę przepisów w zakresie obowiązku udostępniania przez Ministra Finansów wzorów deklaracji (analogiczna jak w ustawie CIT i ustawie o ryczałcie).

Znowelizowana ma zostać także Ordynacja podatkowa. - Istotą problemu jest doprecyzowanie obowiązku przekazywania do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego informacji o umowach z nierezydentami, w przypadku obowiązku składania informacji o cenach transferowych (art. 82 par. 1c Ordynacji podatkowej) – wyjaśniają autorzy projektu.

Nowoczesne narzędzia w księgowości - weź udział w badaniu! >>>

Z kolei jak podała PAP, Artur Soboń, wiceminister finansów powiedział, że resort chce zawiesić na rok minimalny CIT i zaproponować od 2023 r. nowe rozwiązanie. - Będzie inna podstawa opodatkowania, bardziej zrozumiała dla przedsiębiorców oraz inny sposób wyliczania wskaźnika rentowności uwzględniający specyfikę różnych kosztów. Chodzi np. o uwzględnienie przy wyliczaniu rentowności rosnących kosztów energii, wynagrodzeń, uwzględnienie specyfiki faktoringu, leasingu czy też podmiotów nabywających towary objęte akcyzą, która rzutuje na poziom osiąganych marż - wyjaśnił pytany o planowane rozwiązanie.

Soboń oznajmił, że Ministerstwo Finansów proponuje też m.in. likwidację przepisów o ukrytej dywidendzie. - To bardzo korzystna zmiana dla przedsiębiorców. W odniesieniu do cen transferowych chcemy z kolei uprościć zasady dotyczące dokumentacji transakcji rajowych i podnieść stosowane do nich progi dokumentacyjne - zapowiedział. Pytany, czy będą też zmiany w estońskim CIT, poinformował, że główne założenia tego rozwiązania nie będą modyfikowane, poprawione będą natomiast szczegółowe regulacje budzące wątpliwości czy problemy praktyczne.