Projekt został opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Rozporządzenie reguluje kwestię uwierzytelniania się przez użytkowników e-Urzędu.

Wyrażanie i cofanie zgody

Dostęp do e-Urzędu i PIT-ów umożliwi podanie danych autoryzujących, z wykorzystaniem Węzła Krajowego oraz przy użyciu aplikacji mobilnej mObywatel.

Z projektu wynika, że posiadacz konta w e-US jest uprawniony do wyrażenia i cofania zgody na doręczanie pism na konto w e-Urzędzie Skarbowym, odbierania pism doręczanych przez organy Krajowej Administracji Skarbowej na konto w e-Urzędzie Skarbowym, wnoszenia pism za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym, przeglądania danych objętych tajemnicą skarbową dotyczących osoby fizycznej czy dokonywania płatności online z tytułu podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych.

 

 

Automatyzacja załatwiania spraw

Nowe przepisy wprowadzą automatyzację załatwiania niektórych spraw obsługiwanych przez KAS przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych. System e-Urząd Skarbowy ma zastąpić dotychczas wykorzystywany przez KAS Portal Podatkowy. Komunikacja za pośrednictwem e-US (w postaci portalu lub aplikacji mobilnej) będzie pod względem prawnym tak samo ważna jak wykonywanie czynności w formie tradycyjnej.

 

Ustawa zakłada, że e-US wykorzystywany w kontaktach z organami KAS będzie serwisem informacyjno-transakcyjnym dla: podatników, płatników, pełnomocników oraz komorników sądowych i notariuszy.
Przepisy przewidują  również uruchomienie systemu teleinformatycznego „e-Koncesje”, który ma pozwolić na elektroniczną obsługę i usprawnienie wydawania koncesji oraz zezwoleń. System ma być stosowany w ramach m.in. składania wniosków i ofert w zakresie udzielania koncesji i zezwoleń na prowadzenie gier hazardowych.

Zobacz również: Skarbówka więcej spraw załatwi automatycznie >>