Nauczyciele jako pierwsi przetestowali na własnej skórze nowe przepisy podatkowe - na Polskim Ładzie potracili nawet po kilkaset złotych. Rząd tłumaczył się gęsto - początkowo mówiono o dezinformacji, potem zrzucano to na błąd księgowych, w końcu obiecano zmiany w przepisach i wypłatę wyrównań. Nie naprawiło to jednak wszystkich problemów.

 

Ulga dla klasy średniej również dla nauczycieli akademickich, ale z osiągnięciem progu może być problem>>

 

PIT-2 i ulga dla klasy średniej

W styczniu różnice wynikały z braku z braku zastosowania odliczenia kwoty wolnej od podatku. Ulga dotyczy wyłącznie osób osiągających przychody w przedziale od 68 412 do 133 692 zł rocznie (5 700 – 11 140 zł miesięcznie). Chodzi tu o zatrudnionych na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, a także jednoosobowych przedsiębiorców rozliczających się według zasad ogólnych, czyli w oparciu o skalę podatkową. 

Czytaj: Ulga dla klasy średniej - zasady obliczania na przykładach >

 

 

Wzięcie pod uwagę nowych kwot wolnych od podatku (30 000 zł), to miesięcznie ok. 400 zł wynagrodzenia więcej. Mogą z tego skorzystać wszyscy, ale uwzględnienie przez pracodawcę na etapie wypłaty miesięcznego wynagrodzenia wymaga złożenia odpowiedniego formularza - czyli PIT-2. Okazuje się jednak, że mimo zmian w przepisach nie wszystkie różnice dało się zniwelować - w lutowej pensji pedagodzy stracili na wynagrodzeniach za godziny ponadwymiarowe.

 

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe

Zgodnie z treścią art. 30 ust. 6 pkt 2 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela - dalej KN, organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw - jest to stawka osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy. To organ prowadzący decyduje, co rozumie się przez stawki osobistego zaszeregowania - jeżeli praca nauczyciela następuje w warunkach trudnych, wówczas do stawki wynagrodzenia zasadniczego dolicza się dodatek za warunki pracy. Składniki wynagrodzenia, których wysokość może być ustalona jedynie na podstawie już wykonanych prac, wypłaca się miesięcznie lub jednorazowo z dołu w ostatnim dniu miesiąca. 

Czytaj: Wynagrodzenie nauczycieli za godziny ponadwymiarowe w dniach wolnych od pracy >

 

 

Marek Pleśniar, dyrektor biura Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty tłumaczy, że strata, jaką poniosą nauczyciele wynika z odliczenia pełnej składki zdrowotnej w wysokości 9 proc. - To, ile nauczyciel traci, zależy też od stopnia awansu zawodowego, ale nawet gdyby było to sto złotych, to przecież przy zarobkach rzędu trzech tysięcy brutto ma to duże znaczenie - mówi Marek Pleśniar. Dodaje, że przy wyliczaniu wynagrodzeń stosuje się przepisy nowego rozporządzenia, które wymaga wzięcia pod uwagę zaliczek na 2021 r.

 

W praktyce polega to na tworzeniu dwóch list płac - jednej według nowych przepisów i drugiej według przepisów z 2021 r.
- Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłacane jest z dołu więc przez zmiany w podatkowe nauczyciele stracili od 2 do 4 zł na godzinę - mówi Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZNP. - W poniedziałek zbiera się Komisja Ochrony Pracy ZG, opracujemy ankietę, która pozwoli nam zbadać skalę problemu. Nie słyszałem jednak o przypadku, żeby nauczyciel nie stracił na godzinach ponadwymiarowych, wynika to po prostu ze zwiększenia składki zdrowotnej do 9 proc. - mówi.

 

Krezus przez jeden miesiąc

Związkowcy sprawdzą też, czy wszystkim pedagogom wypłacono obiecane w styczniu wyrównania - w razie stwierdzenia nieprawidłowości, skonsultują możliwość wystąpienia na drogę prawną. Dodatkowe problemy z wyliczaniem wynagrodzenia może sprawić "trzynastka". Prawo do dodatkowego wynagrodzenia przyznaje nauczycielom art. 48 Karty Nauczyciela - według tego przepisu pedagogom przysługuje wynagrodzenie na zasadach określonych w ustawie z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej - wynagrodzenie nauczyciele powinni otrzymać najpóźniej do końca marca. 

 

 

 

- I mamy kolejne wątpliwości, jeżeli nauczyciel dostanie wynagrodzenie zasadnicze, plus trzynastkę, plus godziny ponadywmiarowe, to może stracić ulgę dla klasy średniej. Docierają do nas takie informacje, że straty wynoszą nawet ok. 500 zł. Będziemy to wyjaśniać - zapowiada wiceprezes ZNP.