- Do wszystkich szkół trafi dzisiaj komunikat Ministerstwa Finansów – pierwsze szkolenia dla księgowych jest o godz. 14.00. Według mojej wiedzy będą następne. Ci, którzy mają źle naliczone wynagrodzenia i mniejsze niż przewiduje Polski ład – będą mieli zwroty jeszcze w tym i w następnych tygodniach. To jest błąd w naliczeniu, trzeba go naprawić, dlatego też pomagamy w tym względzie Ministerstwu Finansów" – poinformował w poniedziałek szef MEiN w radiu RMF FM..

Rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych ukazało się w piątek wieczorem w Dzienniku Ustaw.

Czytaj także:
Rozporządzenie zmieniające technikę poboru zaliczek to legislacyjny bubel >>
Doradcy podatkowi nie przyjmują wyjaśnień MF w sprawie rozporządzenia o zaliczkach >>

Dezinformacja vs. marginalny problem

W zeszłym tygodniu nauczyciele na portalach społecznościowych skarżyli się na niższe wynagrodzenia po wejściu w życie przepisów Polskiego Ładu. Są swego rodzaju papierkiem lakmusowym, bo jako jedni z nielicznych otrzymują wynagrodzenia z góry. Resort edukacji odpowiada, że to problem marginalny, a ewentualne straty zostaną wyrównane w lutym.

Czytaj: Rząd winien, nie księgowi! >>

Obniżka pensji nauczycieli ma sięgać nawet 400 zł - choć teoretycznie większość nauczycieli ze względu na stosunkowo niskie zarobki na zmianach w podatkach powinno zyskać. Ministerstwo edukacji informowało we wtorek, że rozmawiało z kuratorami oświaty i takich problemów nie ma. W środę wiceminister Tomasz Rzymkowski podkreślił, że problem jest marginalny. Rząd zapowiedział też, że zmieni przepisy tak, że nauczyciele otrzymają wyrównanie w lutym.

Czytaj w LEX: Zmiany podatkowe w ramach Polskiego Ładu >

We wtorek, 4 stycznia, na stronie resortu edukacji ukazał się komunikat, w którym podkreślano, że informowanie o obniżkach to wprowadzanie w błąd opinii publicznej. Nieco łagodniejsze stanowisko przedstawił natomiast rzecznik rządu Piotr Müller, który - choć zapewniał, że na Polskim Ładzie nie straci nikt, kto jest zatrudniony na umowę o pracę i jego średnie dochody nie przekraczają 12 tys. 800 zł brutto miesięcznie. Przyznał natomiast, że ze względu na rozliczenia podatkowe doszło w niektórych miejscach, jeżeli chodzi w szczególności o nauczycieli, do złego naliczenia podatku.
- Siłą rzeczy te osoby otrzymają jego wyrównanie w lutym i liczę na to, że księgowi o to zadbają — powiedział Piotr Müller.

 

Podobne wyjaśnienia przedstawił wiceminister edukacji Tomasz Rzymkowski na konferencji prasowej w środę.  Tłumaczył, naprawdę marginalny i wynika wyłącznie z pewnego rodzaju błędu w naliczeniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych przez pracodawcę danego nauczyciela".

- My jako nadzór pedagogiczny nie jesteśmy organem prowadzącym szkoły. My tylko i wyłącznie staramy się wspierać organy prowadzące, w tym przypadku w większości jednostki samorządu terytorialnego, które są pracodawcą dla poszczególnych nauczycieli, w tym dla kadry kierującej szkołami. Kuratoria oświaty zbierają informacje i prosimy o to, żeby nas informować, gdyby ta sytuacja miała miejsce w dalszej mierze, natomiast sprawa jest naprawdę incydentalna – powiedział.  Podał, że nauczyciel stażysta łącznie rocznie zarobi więcej o 1,7 tys. zł, nauczyciel kontraktowy – o 1,4 tys. zł rocznie, a mianowany – o 500 zł rocznie więcej. Z kolei w przypadku najliczniejszej wśród nauczycieli grupy nauczycieli dyplomowanych Polski Ład – jak ocenił wiceminister – "jest neutralny z punktu widzenia płaconego podatku do tej pory".

Pobierz wzór dokumentu w LEX: PIT-2A (7) Oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych >

Pobierz wzór dokumentu w LEX: PIT-2 (7) Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych >

PIT-2 i ulga dla klasy średniej

Różnice mogą wynikać z braku ulgi dla klasy średniej oraz z nieuwzględnienia kwoty wolnej od podatku. Ulga dotyczy wyłącznie osób osiągających przychody w przedziale od 68 412 do 133 692 zł rocznie (5 700 – 11 140 zł miesięcznie). Chodzi tu o zatrudnionych na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, a także jednoosobowych przedsiębiorców rozliczających się według zasad ogólnych, czyli w oparciu o skalę podatkową. Z ulgi nie skorzystają więc podatnicy płacący PIT według stawki liniowej, ani rozliczający się ryczałtem czy kartą podatkową. Ulga dla klasy średniej nie będzie też miała zastosowania do osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych – zleceniach i o dzieło, a także emerytów.

Wzięcie pod uwagę nowych kwot wolnych od podatku (30 000 zł), to miesięcznie ok. 400 zł wynagrodzenia więcej. Mogą z tego skorzystać wszyscy, ale uwzględnienie przez pracodawcę na etapie wypłaty miesięcznego wynagrodzenia wymaga złożenia odpowiedniego formularza - czyli PIT-2.

W formularzu należy oświadczyć pracodawcy, że pracownik:

 •     nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika,
 •     nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną,
 •     nie otrzymuje świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 •     nie osiąga dochodów, od których jestem obowiązany(-na) opłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy o PIT, tj. dochodów:
 •         z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14 ustawy,
 •         z najmu lub dzierżawy.

  Przepisy o uldze dla klasy średniej częściowo poprawione>>

  Zobacz poradnik w LEX: Kręski Tomasz, Zmiany podatkowe w ramach Polskiego Ładu >

  MF: Nauczyciele skorzystają na Polskim Ładzie

  We wtorek wieczorem głos w tej sprawie zabrało też Ministerstwo Finansów, które poinformowało, że dla nauczycieli zmiany w Polskim Ładzie są korzystne lub co najmniej neutralne.

  Z opublikowanego przez MF komunikatu wynika, że:

  • Na reformie zyskają nauczyciele o zarobkach do 5 700 zł brutto miesięcznie.
  • Nauczyciele z pensją brutto między 5 701 a 11 141 zł mogą z powodzeniem korzystać z preferencji podatkowej dla klasy średniej – tak jak wszyscy pracownicy na etacie.

  W Polsce jest blisko 611,5 tys. etatów nauczycieli zatrudnionych na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela. Największą grupę (przeszło 60 proc.) stanowią nauczyciele dyplomowani. Nauczycieli mianowanych jest niemal 19 proc., a kontraktowych 17 proc. a 3 proc. – stażyści.

  • Obecnie przeciętne miesięczne wynagrodzenie nauczyciela stażysty wynosi 3 538 zł brutto miesięcznie. Według MF taki nauczyciel zyska na Polskim Ładzie aż 144 zł miesięcznie „na rękę”, czyli aż 1 728 zł rocznie.
  • Obecnie przeciętne wynagrodzenie nauczyciela kontraktowego wynosi 3 927 zł brutto miesięcznie. Według MF taki nauczyciel skorzysta na Polskim Ładzie aż 118 zł miesięcznie „na rękę”, czyli aż 1 416 zł w skali roku.
  • Nauczyciel mianowany ma obecnie 5 094 zł wynagrodzenia przeciętnego brutto miesięcznie. Według MF dzięki reformie Polskiego Ładu będzie miał co miesiąc w portfelu 40 zł więcej, a rocznie zyska aż 480 zł „na rękę”.
  • Nauczyciel dyplomowany – ma obecnie wynagrodzenie brutto w kwocie 6 510 zł brutto miesięcznie. Dla takiego nauczyciela wg MF reforma będzie neutralna – dzięki preferencji dla klasy średniej.

   

  Ministerstwo twierdzi też, że w związku z wprowadzeniem Polskiego Ładu od 1 stycznia 2022 r. wyższe wynagrodzenie netto otrzymają nauczyciele stażyści, kontraktowi oraz mianowani. W przypadku nauczycieli dyplomowanych zmiany w sposobie naliczania wynagrodzenia netto będą neutralne. Szacowany wzrost wynagrodzenia netto otrzymywanego przez tych nauczycieli, w skali roku to ma być kwota ok. 240 mln zł.