Rada Polityki Pieniężnej poważnie rozważa możliwość podniesienia stóp procentowych i zbliża się do...
PAP
05.04.2012
Specyfiką usług doradztwa podatnego jest m.in. to, że relacje z klientem w znacznym stopniu bazują...
Joanna Polańska-Solarz
05.04.2012
Doradca podatkowy
Minister finansów rozważa wprowadzenie zmian w przepisach Ordynacji podatkowej, które uproszczą...
Katarzyna Bogucka
05.04.2012
Dostawa wyrobu medycznego podlega opodatkowaniu 8 proc. stawką VAT, natomiast prace polegające na...
Jolanta Mazur
05.04.2012
Jeżeli podatnik nie dysponuje danymi, ewidencją czy też dowodami, za pomocą których mógłby...
Edyta Zaniewicz
05.04.2012
Podpisanie przez pracodawcę umowy z podmiotem oferującym ubezpieczenie obejmujące takżeświadczenia...
Michał Malinowski
05.04.2012
Resort finansów planuje przeniesienie przepisów dotyczących fakturowania elektronicznego wraz ze...
Jolanta Mazur
04.04.2012
Z inicjatywy Krajowej Rady Doradców Podatkowych został ogłoszony konkurs pod hasłem Bo liczy się...
04.04.2012
Doradca podatkowy
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy skierował do Trybunału Sprawiedliwości pytania...
Katarzyna Bogucka
04.04.2012
Art. 14b 5 Ordynacji podatkowej wyraźnie wskazuje, że nie wydaje się interpretacji indywidualnej w...
Piotr Szybka
04.04.2012
Ministerstwo Finansów pracuje nad założeniami do ustawy o podatku dochodowym od działalności...
PAP
04.04.2012
Zgodnie ze Statutem Krajowej Izby Doradców Podatkowych do zadań Izby należy m.in.: ochrona...
Joanna Polańska-Solarz
04.04.2012
Doradca podatkowy
W Dzienniku Ustaw z 3 kwietnia, poz. 361 opublikowane zostało obwieszczenie marszałka Sejmu RP w...
Jolanta Mazur
04.04.2012
Przedsiębiorcy, którzy zainwestują w Częstochowie tworząc co najmniej jedno nowe miejsce pracy,...
PAP
04.04.2012
Dzisiaj wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów nadające uprawnienia organów podatkowych...
Jolanta Mazur
04.04.2012
Można przekazać udziały w majątku, który ma się stać majątkiem spółki. Od darowizny (jeśli zostaną...
Adam Bartosiewicz
04.04.2012
W Polsce wystawia się obecnie ok. 1,5 mld faktur rocznie. Szacuje się, że zaledwie 8-11 proc....
Jolanta Mazur
04.04.2012
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość przedstawił projekt nowelizacji ustawy o zwrocie podatku...
Katarzyna Bogucka
04.04.2012
Skoro spółka świadczy w imieniu i na rzecz ubezpieczyciela usługi lustracji i likwidacji szkód, to...
Michał Malinowski
04.04.2012
Przedsiębiorca nabywający innowacyjną wiedzę technologiczną może sporo zaoszczędzić na podatkach....
Jolanta Mazur
03.04.2012
Klub PiS przygotował dwa projekty zmian w ustawach, które mają wpłynąć na obniżenie cen paliw....
PAP
03.04.2012
Podczas spotkania z rolnikami, które odbyło się w poniedziałek w Olsztynie minister rolnictwa Marek...
PAP
03.04.2012
W ramach ukierunkowanej inicjatywy Komisja Europejska przyjrzy się dokładnie przepisom podatkowym w...
Rafał Bujalski
03.04.2012
Rektorzy i twórcy są oburzeni propozycją Ministerstwa Finansów, która ma ograniczyć możliwość...
PAP
03.04.2012
W dniach 16-17 kwietnia wydawnictwo Wolters Kluwer organizuje w Warszawie szkolenie skierowane dla...
Jolanta Mazur
03.04.2012
Podatkowa ulga meldunkowa dotyczy nie tylko przychodów ze sprzedaży budynku, ale i gruntu, na...
PAP
03.04.2012
Z rozliczeniem podatkowym nie warto czekać do ostatniego dnia. W pośpiechu nietrudno o pomyłkę....
Jolanta Mazur
03.04.2012
Otrzymane od gminy dotacje na wytworzenie środka trwałego należy wykazać w poz. 8 informacji...
Tomasz Krywan
03.04.2012
Podatnik chcąc uprawdopodobnić, że uchybienie terminu nastąpiło bez jego winy nie musi ujawniać...
Michał Malinowski
03.04.2012
Na stronie internetowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych w panelu mDoradca dostępne jest nowe,...
Katarzyna Bogucka
03.04.2012
Doradca podatkowy
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski