Nasza firma otrzymała od firmy niemieckiej fakturę za usługi sprzedaży i marketingu. Faktura została wystawiona 16 lutego 2010 r. za usługi świadczone od stycznia do lutego 2010 r.
Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w VAT?

Obowiązek podatkowy w VAT powstał w tej sytuacji w lutym 2010 r.
Mamy w analizowanym przypadku do czynienia z usługami świadczonymi przez firmę niemiecką na rzecz podatnika posiadającego siedzibę w Polsce. Tego rodzaju usługi stanowią dla ich nabywcy import usług (wniosek z art. 2 pkt 9 i art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.). W takich sytuacjach obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usług (art. 19 ust. 19a u.p.t.u.). Skoro więc zakończenie wykonania wskazanych w treści pytania usług miało miejsce w miesiącu lutym 2010 r., to obowiązek podatkowy powstał również w tym okresie.