Podatnik wykazuje wartość nieodpłatnej porady prawnej w zeznaniu podatkowym na podstawie informacji...
Katarzyna Bogucka
10.04.2012
Wydatek związany z wypłatą zachowku stanowiącego osobiste zobowiązanie spadkobiercy względem...
Jolanta Mazur
10.04.2012
6 kwietnia opublikowane zostało nowe rozporządzenie ministra finansów dotyczące dokumentowania...
Jolanta Mazur
10.04.2012
Ministerstwo Finansów poinformowało, że Królestwo Arabii Saudyjskiej zakończyło wewnętrzne...
Jolanta Mazur
10.04.2012
W 2011 r. sprzedaż książek w Polsce spadła ponad 8 proc. Coraz rzadziej zaglądamy do księgarń, bo...
PAP
10.04.2012
W przypadku wniesienia udziałów do spółki kapitałowej, przychodem podatkowym jest wartość nominalna...
Jolanta Mazur
10.04.2012
Niezdatnego do wykorzystania budynku nie należy amortyzować, można jednak zaliczać w koszty wydatki...
Krzysztof Klimek
10.04.2012
Art. 14d Ordynacji podatkowej przewiduje, że indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego...
Piotr Szybka
08.04.2012
Resort finansów przygotował projekt przepisów, które umożliwią podatnikom podatku od wydobycia...
Katarzyna Bogucka
06.04.2012
W świetle przepisów Ordynacji podatkowej istnieje możliwość zaliczenia nadwyżki podatku naliczonego...
Michał Malinowski
06.04.2012
Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska organizuje 21 maja 2012 r. szkolenie Różnice kursowe w 2012 r. w...
Jolanta Mazur
06.04.2012
Jeśli egzekucja z majątku podatnika prowadzącego działalność gospodarczą okaże się bezskuteczna, to...
Jolanta Mazur
06.04.2012
Coraz więcej Polaków decydujących się po latach na powrót do kraju ma nie lada kłopoty ze skarbówką...
PAP
06.04.2012
Przychody uzyskane przez spółdzielnię mieszkaniową z opłat za garaże, wniesionych przez osoby...
Jolanta Mazur
06.04.2012
Przepisy VAT nie zakazują wystawiania faktur w walutach obcych, pod warunkiem, że kwoty podatku...
Jolanta Mazur
06.04.2012
Zgodnie z zasadami etyki, doradcy podatkowi są zobowiązani do stałego podnoszenia kwalifikacji...
Joanna Polańska-Solarz
06.04.2012
Doradca podatkowy
Trwa okres rocznych rozliczeń podatkowych. Wielu doradców włącza się w akcję pomocy przy...
Joanna Polańska-Solarz
06.04.2012
Doradca podatkowy
Ministerstwo Finansów poinformowało, że 31 marca 2012 r. w San Marino podpisana została Umowa...
Jolanta Mazur
06.04.2012
Opodatkowanie aktywówniektórych instytucji finansowych w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31...
Grzegorz Bieńdak
06.04.2012
Według Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, krytyce należy poddać już samą ideę...
Jolanta Mazur
06.04.2012
Minister finansów wyjaśnił, że korzystanie ze służbowych środków transportu w związku z...
Katarzyna Bogucka
05.04.2012
W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi został przygotowany projekt zmian w ustawie o zwrocie...
Katarzyna Bogucka
05.04.2012
W sytuacji, gdy podatnik wystawił fikcyjne faktury, zaewidencjonował je w rejestrze sprzedaży, a...
Michał Malinowski
05.04.2012
Rada Polityki Pieniężnej poważnie rozważa możliwość podniesienia stóp procentowych i zbliża się do...
PAP
05.04.2012
Specyfiką usług doradztwa podatnego jest m.in. to, że relacje z klientem w znacznym stopniu bazują...
Joanna Polańska-Solarz
05.04.2012
Doradca podatkowy
Minister finansów rozważa wprowadzenie zmian w przepisach Ordynacji podatkowej, które uproszczą...
Katarzyna Bogucka
05.04.2012
Dostawa wyrobu medycznego podlega opodatkowaniu 8 proc. stawką VAT, natomiast prace polegające na...
Jolanta Mazur
05.04.2012
Jeżeli podatnik nie dysponuje danymi, ewidencją czy też dowodami, za pomocą których mógłby...
Edyta Zaniewicz
05.04.2012
Podpisanie przez pracodawcę umowy z podmiotem oferującym ubezpieczenie obejmujące takżeświadczenia...
Michał Malinowski
05.04.2012
Resort finansów planuje przeniesienie przepisów dotyczących fakturowania elektronicznego wraz ze...
Jolanta Mazur
04.04.2012
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski