Zysk netto grupy Banku Pekao SA w czwartym kwartale 2010 roku wzrósł do 643,7 mln zł z 611,8 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się 4 proc. poniżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 669 mln zł. Oczekiwania szesnastu biur maklerskich co do zysku netto za IV kwartał wahały się od 633 mln zł do 732 mln zł.
Zysk netto grupy Pekao SA w IV kwartale 2010 roku jest o 5 proc. wyższy niż rok wcześniej i o 2 proc. niższy niż w III kwartale 2010 roku. Skonsolidowany zysk netto grupy Pekao SA wyniósł w 2010 roku 2,52 mld zł i był o 4,7 proc. wyższy od osiągniętego w roku 2009.
Wynik odsetkowy banku w IV kwartale wyniósł 1065 mln zł i był zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 1064 mln zł (w przedziale oczekiwań 1041-1112 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 9 proc. rok do roku i o 3 proc. w ujęciu kwartalnym.
Wynik z prowizji w IV kwartale 2010 roku wyniósł 616,8 mln zł i był zgodny z szacunkami rynku, który spodziewał się 610 mln zł (oczekiwania wahały się od 595 mln zł do 626 mln zł). Wynik z prowizji wzrósł 1 proc. rok do roku i 4 proc. w porównaniu z III kwartałem 2010 roku.
Koszty operacyjne banku wyniosły w ostatnim kwartale 2010 roku 926 mln zł, czyli były na poziomie zbliżonym do oczekiwanych (935 mln zł). Koszty wzrosły o 1 proc. zarówno w ujęciu rocznym, jak i kwartalnym.
Dochody z działalności operacyjnej grupy w 2010 roku wzrosły o 2,3 proc. do 7,22 mld zł. Koszty spadły o 0,6 proc. do 3,65 mld zł.
Wskaźnik kosztów do dochodów za 2010 rok spadł do 50,6 proc. z 52,1 proc. rok wcześniej.
Wskaźnik ROE netto spadł w 2010 roku do 13,1 proc. z 14,1 proc. w 2009 roku, a marża odsetkowa wzrosła do 3,6 proc. z 3,5 proc.
Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w okresie czwartego kwartału 2010 roku 127,3 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem odpisów na poziomie 132 mln zł. W III kwartale 2010 roku odpisy wynosiły 133 mln zł, a w IV kwartale 2009 roku 138 mln zł.
Kredyty i pożyczki udzielone klientom pod koniec 2010 roku wyniosły 83,1 mld zł, podczas gdy w 2009 roku 79,5 mld zł. Zobowiązania wobec klientów wzrosły w tym okresie do 100,6 mld zł z 97,3 mld zł.
Kredyty klientów detalicznych na koniec 2010 r. wyniosły 31,9 mld zł i były o 11,4 proc. wyższe niż na koniec 2009 roku. Sprzedaż kredytów konsumpcyjnych w banku w 2010 r. wzrosła o 11,7 proc., natomiast sprzedaż złotowych kredytów hipotecznych była większa prawie o 62 proc. w porównaniu z 2009 r.
Wskaźnik kredytów do depozytów w 2010 roku wzrósł do 82,7 proc. z 81,7 proc. w 2009 roku.
Współczynnik wypłacalności grupy wynosi 17,6 proc.
Bank podał, że planuje skoncentrować swoją działalność na rynku krajowym i będzie dążył między innymi do dalszej poprawy pozycji na rynku złotowych kredytów hipotecznych.
"W obszarze działalności komercyjnej priorytetem będzie kontynuacja sprzedaży złotowych kredytów hipotecznych oraz kredytów konsumpcyjnych dla klientów indywidualnych, kredytów w segmencie SME oraz zwiększenie finansowania w szczególności średnich przedsiębiorstw oraz projektów infrastrukturalnych" - napisano w raporcie.
"Planowane są działania wspierające wzrost działalności w wybranych segmentach, włączając w to zwiększenie intensywności przedsięwzięć marketingowych oraz selektywną rozbudowę sieci dystrybucji w regionach o niższym poziomie nasycenia usługami Banku" - dodano.
Bank zapowiedział, że będzie dążył do poprawy swojej pozycji w segmencie średnich firm oraz będzie aktywnie działał na rynku finansowania dużych projektów infrastrukturalnych.(PAP)