Nie ma przeszkód, aby księgowy posiadający pełnomocnictwo UPL-1 podpisał w imieniu klienta i złożył...
Tomasz Krywan
20.04.2012
Parlament Europejski głosując ws. nowelizacji dyrektywy o opodatkowaniu energii zgodził się w...
PAP
19.04.2012
Zwolnienie z podatku akcyzowego nie obejmuje wyrobów węglowych zużywanych przez samorządowe...
Katarzyna Bogucka
19.04.2012
Uzyskana przez partycypanta kwota z tytułu różnicy między kwotą partycypacji wniesioną a kwotą...
Jolanta Mazur
19.04.2012
Spółka z o.o. może w przedstawionej sytuacji odliczać podatek naliczony z faktur dokumentujących...
Tomasz Krywan
19.04.2012
System e-deklaracje został dostosowany do nowego wzoru deklaracji VAP-1 właściwej dla podatników...
Katarzyna Bogucka
19.04.2012
Eksperci PKPP Lewiatan negatywnie oceniają projekt dyrektywy mający na celu wprowadzenie wspólnego...
Jolanta Mazur
19.04.2012
Resort finansów pracuje nad zmianą ustawy o VAT, która wprowadzi fakturę uproszczoną - powiedziała...
PAP
19.04.2012
W czwartek 19 kwietnia od godziny 10.00 do 13.00 odbędą się dyżury telefoniczne, podczas których...
Krzysztof Sobczak
18.04.2012
Obowiązek podatkowy w VAT dotyczący odsetek od rat kredytu kupieckiego powstaje z chwilą wykonania...
Michał Malinowski
18.04.2012
Zgodnie z przepisem art. 14b 7 Ordynacji podatkowej, minister finansów korzystając z...
Piotr Szybka
18.04.2012
W kwietniu do konsultacji wewnętrznych trafił najnowszy projekt zmian w VAT. Z jego uzasadnienia...
Jolanta Mazur
18.04.2012
Resort finansów przygotował projekt rozporządzenia zmieniającego wzory deklaracji podatkowych w...
Katarzyna Bogucka
18.04.2012
Dzisiaj wchodzi w życie ustawa z 2 marca 2012 r.o podatku od wydobycia kopalin. Nowy podatek,...
Jolanta Mazur
18.04.2012
Niedopuszczalne jest, aby z faktur dokumentujących usługi studiów podyplomowych (czy to...
Tomasz Krywan
18.04.2012
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów opublikowana została decyzja w sprawie terminów...
Katarzyna Bogucka
17.04.2012
Doradca podatkowy
Wczoraj w Dzienniku Urzędowym zostały opublikowane dwa z czterech rozporządzeń wykonawczych...
Katarzyna Bogucka
17.04.2012
Nie można stosować indywidualnej stawki amortyzacyjnej w stosunku do spółdzielczego własnościowego...
Jolanta Mazur
17.04.2012
Jeżeli podatnik prowadzący szkołę tańca wszelkie płatności przyjmuje na konto bankowe oraz spełnia...
Tomasz Krywan
17.04.2012
Podczas posiedzenia Sejmu dnia 13 kwietnia został odrzucony poselski projekt ustawy o zmianie...
Katarzyna Bogucka
16.04.2012
Dokumentowanie kwoty należnej, które następuje zarówno poprzez wykazanie na wydruku z kasy...
Jolanta Mazur
16.04.2012
Czy 80 proc. lekarzy i prawników zarabia na obsłudze osób prywatnych mniej od średniej krajowej? A...
PAP
16.04.2012
Nieodpłatna pomoc prawna nie jest objęta zakresem ustawy o VAT, o ile jej świadczenie wpisuje się w...
Jolanta Mazur
16.04.2012
16 kwietnia Ministerstwo Finansów wspólnie z programem Dzień Dobry TVN będą pomagać w rozliczeniu...
Jolanta Mazur
16.04.2012
Od 1 stycznia 2012 r. składka członkowska wynosi 80 zł miesięcznie od doradcy podatkowego...
Joanna Polańska-Solarz
16.04.2012
Doradca podatkowy
Odszkodowanie za kradzież nie podlega opodatkowaniu VAT.Podatnik, któremu skradziono towary, nie...
Łukasz Matusiakiewicz
16.04.2012
Zgodnie z treścią przepisu art. 14b 3 Ordynacji podatkowej, zainteresowany zobowiązany jest do...
Piotr Szybka
15.04.2012
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w piątek ustawę o ratyfikacji polsko-czeskiej umowy o...
PAP
14.04.2012
Sejm będzie kontynuował prace nad projektem zmian w ordynacji podatkowej i kodeksie postępowania...
PAP
13.04.2012
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski