Zdaniem prof. Michała Kuleszy, podstawa rozporządzenia  zawarta w znowelizowanym art. 72 ust. 2 ustawy o finansach publicznych narusza ustalone w przepisach, orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego i doktrynie zasady wydania aktów wykonawczych.  Jak podkreśla, sposób obliczania długu stanowi materię ustawową, tymczasem – po wydaniu nowego rozporządzenia – zakres długu się zmienił bez nowelizacji innych przepisów ustawy o finansach publicznych.
- Rozporządzenie poprzez swoje skutki pozostaje w rażącej sprzeczności z obowiązującym przepisem rangi ustawowej, co stanowi naruszenie art. 92 ust 1 Konstytucji, z którego wynika że rozporządzenie jest wydawane „w celu wykonania ustawy” – wyjaśnia profesor.
W opinii zwrócono także uwagę, że rozporządzenie w sprawie długu narusza podstawowe zasady demokratycznego państwa prawnego, w szczególności zasadę ochrony zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa, zasadę określoności regulacji, zasadę ochrony interesów w toku, a także zasadę proporcjonalności.
- Wszelkie zmiany podstaw regulacji prawnej finansów samorządowych powinny następować w drodze ustawy, z uszanowaniem praw nabytych, interesów w toku, z zastosowaniem należytych przepisów przejściowych lub przynajmniej odpowiedniej vacatio legis – dodaje Michał Kulesza.


Źródło: Serwis samorządowy PAP