W maju fiskus rozpoczął zmasowane kontrole podmiotów powiązanych. Ceny transferowe są szczegółowo weryfikowane. Organy skarbowe coraz częściej też zmieniają lub uchylają skutki podatkowe zawartych wcześniej transakcji, mimo że przepisy pozwalają na to dopiero od tego roku. To łamanie prawa – ostrzegają eksperci.
Krzysztof Koślicki
27.05.2019
CIT PIT
Dzięki kolejnej nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług firmy będą miały możliwość bezpłatnej weryfikacji informacji o swoich kontrahentach. Ustawę, która ma być kolejnym etapem uszczelniania systemu VAT, podpisał właśnie prezydent.
Krzysztof Sobczak
25.05.2019
VAT Małe i średnie firmy
Źródłem przychodów w PIT może być właściwie wszystko, także nieodpłatne świadczenia. Przypomina o tym najnowsza interpretacja podatkowa. Podatnicy dmuchają na zimne i na wszelki wypadek pytają o wszystko – m.in. o to, czy myśliwy, który otrzymał w prezencie nóż, musi zapłacić podatek.
Krzysztof Koślicki
25.05.2019
Domowe finanse PIT
Osoby, które biorą samochód w leasing mają problem z uzyskaniem odszkodowania od zakładów ubezpieczeń. Eksperci radzą, by zadbały o wystawienie faktury za naprawę powypadkową na leasingodawcę. Choć przepisy się nie zmieniły, ubezpieczyciele unikają wypłat. Co gorsza, zyskali sojuszników w resortach finansów i sprawiedliwości.
Grażyna J. Leśniak
24.05.2019
VAT
Wnioskodawca żądał udostępnienia mu danych zawartych w deklaracjach podatkowych innych osób. Miała z nich wynikać m.in. wartość nabytego przez nich spadku. To, że wnioskodawca posiada interes prywatny w uzyskaniu tych danych nie jest wystarczające do uwzględnienia jego żądania. Organ słusznie odmówił skarżącemu - orzekł WSA w Gliwicach.
Aleksandra Partyk
23.05.2019
Ordynacja
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził właśnie, że 50 proc. koszty autorskie można stosować tylko do określonych kategorii dzieł. Standardowe koszty przy umowach o dzieło wynoszą 20 proc. W niektórych przypadkach nie można jednak ich zastosować. Wtedy kosztów nie rozlicza się wcale. Podatek w rezultacie płacony jest od przychodu.
Krzysztof Koślicki
23.05.2019
PIT Prawo pracy

Czas na raporty o stanie samorządu, ale nie wiadomo, co ma w nich być

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów
Urzędy same decydują, jakie informacje zamieszczą w raporcie o stanie samorządu, bo obowiązujące od niedawna prawo tego nie precyzuje. Dokument ma być informacją dla radnych i mieszkańców, ale nie spełni roli, jeśli będą w nim same liczby lub niepotrzebne czy powielone dane. Przygotowanie raportu wciąż budzi kontrowersje i wątpliwości. A nowy obowiązek należy wypełnić do 31 maja.
Katarzyna Kubicka-Żach Krzysztof Koślicki
23.05.2019
Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów
W postępowaniach sądowych skarbówka reprezentowana jest przez profesjonalnych pełnomocników zatrudnionych w organach podatkowych na umowę o pracę. Pisanie skarg powinno być ich obowiązkiem pracowniczym, a tym samym koszty postępowania nie powinny być orzekane i nie powinno się nimi obciążać podatników.
Grażyna J. Leśniak
22.05.2019
Prawnicy Ordynacja Wymiar sprawiedliwości
Obowiązujące od początku roku przepisy o raportowaniu schematów podatkowych są nieprecyzyjne. W jednym miejscu mamy kwalifikowanych korzystających, w innym tylko korzystających. Prowadzi to do wniosku, że raporty MDR-3 muszą składać wszystkie podmioty.
Krzysztof Koślicki
22.05.2019
Ordynacja
Polska wprawdzie wygrała przed Sądem Unii Europejskiej spór o podatek handlowy, jednak gdyby podjęto rozmowy z Komisją Europejską w tej sprawie, byłaby szansa, że Komisja ostatecznie by go nie zakwestionowała i przez ostatnie trzy lata podatek mógłby być pobierany - twierdzi dr Magdalena Porzeżyńska
Magdalena Porzeżyńska
21.05.2019
CIT Prawo gospodarcze
W maju weszły w życie przepisy dotyczące kas fiskalnych online. Nowe urządzenia będą przesyłały dane o sprzedaży do systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Co do zasady wprowadzenie kas online nie nakłada automatycznego obowiązku wymiany dotychczas używanych na nowe. Są jednak pewne wyjątki.
Iwona Kaczorowska
21.05.2019
VAT
Wskutek poruszenia, jakie wywołał film „Tylko nie mów nikomu”, niezwłocznie przystąpiono do nowelizacji przepisów kodeksu karnego. Wśród wielu rozwiązań nowelizacji, których trafność czy jakość może budzić zasadnicze wątpliwości, uwadze opinii publicznej zdaje się umykać radykalne zaostrzenie odpowiedzialności za przestępstwa gospodarcze i podatkowe – pisze dr Katarzyna Witkowska-Moździerz z Crido.
Katarzyna Witkowska-Moździerz
21.05.2019
Prawo karne Ordynacja

Fiskus zarabia na kosztach sądowych

Ordynacja Doradca podatkowy
W ponad 30 proc. z 875 wyroków, w których Naczelny Sąd Administracyjny orzekł w 2018 roku w sprawie zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego - zwracającym były organy podatkowe. Trzy czwarte zwracanych kwot nie przekroczyła 360 zł. "Rekordzistą" było jedno z województw, które musiało zwrócić szefowi KAS 55.125 złotych. Zdaniem ekspertów, obecny system preferuje organy podatkowe.
Grażyna J. Leśniak
21.05.2019
Ordynacja Doradca podatkowy
Już od września tego roku stosowanie mechanizmu podzielonej płatności tzw. split paymentu w niektórych branżach będzie obowiązkowe. Za niedotrzymanie tego obowiązku grozić będą surowe kary. Konsekwencje określą przepisy o VAT, PIT, CIT i kodeksu karnego skarbowego.
Krzysztof Koślicki
20.05.2019
VAT
Krajowa Administracja Skarbowa rusza z Programem Ostrzegania Przedsiębiorców. Celem jest zabezpieczenie podmiotów przed nieświadomym uczestnictwem w oszustwie podatkowym. Nowe rozwiązanie ma chronić ich interesy – deklaruje KAS.
Grażyna J. Leśniak
20.05.2019
VAT
Podatnicy mają problem z podatkiem od przychodów z budynków. Wydawane przez administrację skarbową interpretacje nie rozstrzygają wątpliwości. Potwierdza to nie w pełni przemyślaną konstrukcję podatku, zwłaszcza że wprowadzono go pod hasłem walki z nadużyciami podatkowymi wielkich firm inwestujących w nieruchomości
Maciej Fiedorczuk Jarosław Józefowski
20.05.2019
CIT
Na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Irlandią, dodatki rodzinne otrzymywane z Irlandii podlegają polskim przepisom. Jednocześnie korzystają one ze zwolnienia, przez co świadczeniobiorca nie musi płacić podatku dochodowego od wypłacanych mu kwot.
Grażyna J. Leśniak
18.05.2019
Domowe finanse PIT

Znamy zwycięzców konkursu Tax’n’You

Podatki i opłaty lokalne Szkolnictwo wyższe
W piątek wieczorem zakończyła się 12. edycja konkursu dla studentów Tax’n’You. Finaliści musieli m.in. rozwiązać kazusy i poradzić sobie w panelu dyskusyjnym. Laureatem pierwszego miejsca został Maciej Kopycki, student doradztwa podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Krzysztof Koślicki
17.05.2019
Podatki i opłaty lokalne Szkolnictwo wyższe
Obniżenie stawek podatku od wydobycia niektórych kopalin poprzez zmniejszenie współczynników przyjmowanych do obliczania stawki podatku od wydobycia miedzi i od wydobycia srebra - to cel podpisanej już przez prezydenta nowelizacji ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin.
Krzysztof Sobczak
17.05.2019
CIT
Kosztowy charakter mogą mieć tylko te straty, które powstały wskutek zdarzeń nieprzewidywalnych i nie do uniknięcia przez podmiot gospodarczy racjonalnie i starannie prowadzący swoje interesy. Potwierdził to właśnie w orzeczeniu Naczelny Sąd Administracyjny.
Grażyna J. Leśniak
17.05.2019
CIT

Premier przesądza - nie będzie testu przedsiębiorcy

PIT Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Taki test nie zostanie wprowadzony: chcę jasno powiedzieć, bo widzę, że sprawa ciągle wywołuje emocje: NIE BĘDZIE ŻADNEGO TESTU PRZEDSIĘBIORCY" - stwierdził premier Mateusz Morawiecki. A minister przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz dodała, że wypowiedź szefa rządu jednoznacznie przecina dywagacje, że trwają prace nad tego typu rozwiązaniami.
Krzysztof Sobczak
16.05.2019
PIT Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Praktyczne stosowanie przepisów ustawy o dyscyplinie finansów publicznych rodzi coraz więcej problemów. Jednym z istotniejszych są rozbieżności interpretacyjne i brak jednoznacznych przepisów. Do takich m.in. wniosków prowadzą dyskusje ekspertów na rozpoczętej w czwartek konferencji pt. Aktualne problemy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w Toruniu.
Krzysztof Koślicki
16.05.2019
Samorząd terytorialny Finanse publiczne
Decyzja Komisji Europejskiej dotycząca podatku od sprzedaży detalicznej w Polsce jest nieważna - stwierdził w czwartek Sąd Unii Europejskiej. Zdaniem sądu, Komisja popełniła błąd, uznając sporny środek za pomoc państwa. Jeśli wyrok uprawomocni się, Polska będzie mogła pobierać zawieszony obecnie podatek handlowy.
Krzysztof Sobczak
16.05.2019
CIT PIT Prawo gospodarcze
Ochrona podatnika wynikająca z wydanej interpretacji musi dotyczyć także zwrotu podatku, a nie tylko jego zapłaty. Skarbówka wydaje się nie pamiętać o tej zasadzie. Przypominają jej o tym sądy. Ostatnio nawet NSA. Zdaniem ekspertów, wyrok sądu jest ważny, jednak to kropla w morzu potrzeb.
Krzysztof Koślicki
16.05.2019
Ordynacja VAT
Opodatkowanie gospodarki cyfrowej, przyszłość poboru podatku w ekonomii współdzielenia, uszczelnianie systemu poboru VAT, zwalczanie uchylania się od opodatkowania – to tylko niektóre tematy, które zostaną poruszone na przyszłotygodniowej, międzynarodowej konferencji podatkowej w Warszawie.
Krzysztof Koślicki
15.05.2019
Ordynacja
Jeżeli podatnik nie ma obowiązku prowadzić ewidencji przebiegu pojazdu dla celów VAT, to również nie musi jej wypełniać dla celów podatku dochodowego. Wydatki związane z firmowym pojazdem mogą być kosztem podatkowym w pełni. Potwierdza to najnowsza interpretacja podatkowa. Eksperci mają jednak pewne zastrzeżenia.
Krzysztof Koślicki
15.05.2019
PIT
We wtorek rząd przyjął przepisy w sprawie powołania nowego, specjalnego urzędu. Pracę biegłych rewidentów będzie sprawdzać teraz Polska Agencja Nadzoru Audytowego. Kontrole mają zacząć się jeszcze w tym roku. Nowy urząd w pełni zacznie działać od stycznia przyszłego roku. Polska Izba Biegłych Rewidentów straci część uprawnień.
Krzysztof Koślicki
14.05.2019
Rachunkowość
System monitorowania drogowego przewozu towarów akcyzowych będzie rozszerzony. Dodatkową kontrolą będzie objęty obrót olejem opałowym i napędowym służącym do celów opałowych. Zmiany dotkną także stawek podatku akcyzowego. Projekt nowelizacji przepisów przyjął we wtorek rząd.
Krzysztof Koślicki
14.05.2019
Akcyza
Teresa Czerwińska, minister finansów, zapowiedziała, że obowiązujące obecnie przepisy podatkowe i prawa pracy umożliwiające weryfikację samozatrudnienia, przeanalizuje z Radą Dialogu Społecznego. To dalszy ciąg debaty wokół projektu wprowadzenia testo przedsiębiorcy.
Jolanta Ojczyk
14.05.2019
PIT Małe i średnie firmy
Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł w zeszłym tygodniu, że przepisy dotyczące ulgi na złe długi naruszają regulacje unijnej dyrektywy. Sprawa dotyczyła, co prawda, czeskiego podatnika, jednak, zdaniem ekspertów, wyrok ma duże znaczenie także dla polskich przedsiębiorców.
Krzysztof Koślicki
14.05.2019
VAT