Sejm chce wyłączyć regułę wydatkową

Finanse publiczne Administracja publiczna
Do projektu nowelizacji ustawy o pracownikach delegowanych została przyjęta poprawka, która wyłączy inwestycje spod działania reguły wydatkowej. Zdaniem posłów Koalicji Obywatelskiej grozi to ogromnym deficytem. Poprawka została przygotowana przez sejmową komisję polityki społecznej i rodziny.
Krzysztof Koślicki
22.07.2020
Finanse publiczne Administracja publiczna
Prawo nie może działać wstecz. Tym samym nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, która spowodowała zmiany w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości od 1 stycznia 2018 roku, jest niezgodna z Konstytucją. Do takiego wniosku doszedł w środę Trybunał Konstytucyjny.
Krzysztof Koślicki
22.07.2020
Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów
Projekt nowelizacji budżetu znalazł się w wykazie prac rządu na trzeci kwartał 2020 roku. Przyczyną jest epidemia koronawirusa. Zmiany mają dotknąć zarówno dochodów, jak i wydatków państwa. Deficyt może wynieść nawet 100 miliardów złotych. Sejm nowelizacją ma zająć się we wrześniu.
Krzysztof Koślicki
22.07.2020
Finanse publiczne
Cło węglowe, podatek od plastików, opłata reprograficzna – to m.in. uzgodnione na unijnym szczycie nowe zasoby własne. Środki z tego tytułu mają pomóc sfinansować unijny fundusz odbudowy. Dochody UE powiększy także sprzedaż uprawnień do emisji dwutlenku węgla.
Krzysztof Koślicki
22.07.2020
Doradca podatkowy Prawo unijne
Skarbówka nie wie, jak stosować przepisy w zakresie wystawiania faktur do paragonów przy transakcjach do 450 złotych. Krajowa Informacja Skarbowa wydaje sprzeczne interpretacje. Raz mówi, że do paragonu na małą kwotę faktury wystawiać nie trzeba, ale można; innym razem, że można, jeśli prosi o to klient. Z najnowszego stanowiska wynika zaś, że jednak nie można.
Krzysztof Koślicki
22.07.2020
VAT
Do skorzystania z ulgi prorodzinnej nie wystarczy jedynie posiadanie władzy rodzicielskiej, spełnianie obowiązku alimentacyjnego lub sporadyczne kontakty z dziećmi. Rodzic powinien sprawować nad nimi faktyczną pieczę w sposób zapewniający ich prawidłowy rozwój. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim.
Dorian Lesner
21.07.2020
Ordynacja Prawo rodzinne PIT
Najnowsza interpretacja skarbówki potwierdza, że odszkodowanie i zadośćuczynienie wypłacone na rzecz podatnika przez ubezpieczyciela z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, w związku ze śmiercią jego matki w wyniku wypadku komunikacyjnego, korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego. PIT nie trzeba więc płacić.
Wiesława Moczydłowska
21.07.2020
Domowe finanse PIT

Skarbówka chce sprawdzać ceny transferowe

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy
Organy podatkowe wytypowały do kontroli 102 podmioty – to więcej niż zwykle. Powodem jest ryzyko nieprawidłowości w zakresie cen transferowych. Zdaniem ekspertów, fiskus cały czas uważa, że rozliczenia między podmiotami powiązanymi służą jedynie do optymalizacji podatkowej. Do końca roku firmy będą musiały natomiast złożyć kolejny szczegółowy raport
Krzysztof Koślicki
21.07.2020
Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy
Grono partnerów MDDP powiększyło się do 16 osób. Na stanowisko partnera awansowała Agnieszka Wnuk. Jest ekspertką w dziedzinie podatku dochodowego od osób prawnych, międzynarodowego prawa podatkowego, a także bezpieczeństwa podatkowego oraz opodatkowania w gospodarce cyfrowej.
Krzysztof Koślicki
20.07.2020
Doradca podatkowy
Ministerstwo Finansów planuje rozszerzenie listy towarów objętych systemem monitoringu drogowego i kolejowego (SENT). Chodzi m.in. o metanol syntetyczny. Projekt nowego rozporządzenia trafił właśnie do konsultacji społecznych. Zmiany wejdą w życie po upływie 14 dni od ich ogłoszenia.
Krzysztof Koślicki
20.07.2020
Akcyza Rachunkowość
Ministerstwo Finansów pracuje nad przepisami, na podstawie których nagrody wypłacane Powstańcom Warszawskim przez Radę miasta stołecznego Warszawy nie będą opodatkowane podatkiem dochodowym. Zaniechanie poboru daniny obejmie świadczenia wypłacone od 16 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.
Krzysztof Koślicki
20.07.2020
Finanse samorządów PIT
Radca prawny nie jest zobowiązany do sporządzenia informacji PIT-11 oraz przesłania jej urzędowi skarbowemu, jeśli wypłata zasądzonego przez sąd zadośćuczynienia wraz z odsetkami wpłynęła na jego konto. To towarzystwo ubezpieczeniowe wypłacające świadczenie na rzecz poszkodowanego ma taki obowiązek. Potwierdza to skarbówka w interpretacji.
Wiesława Moczydłowska
20.07.2020
Prawnicy PIT
Wprawdzie nałożone na wiele przedsiębiorstw przez unijną dyrektywę terminy raportowania transgranicznych schematów podatkowych z uwagi na pandemię koronawirusa zostały zawieszone, jednak wprowadzone ostatnio zmiany w tym zakresie uregulowane są w wielu aktach prawnych, wchodzących w życie w tym samym czasie, co nie ułatwia ustalenia aktualnego stanu prawnego - pisze Zbigniew Marczyk, radca prawny.
Zbigniew Marczyk
20.07.2020
CIT VAT Prawo unijne
Spółka toczyła z fiskusem spór o wartość kupionego w Niemczech samochodu. Kwestia ta miała niebagatelne znaczenie, ponieważ wpływała na wysokość podatku akcyzowego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wskazał, że specyfika sprzedaży pojazdów na tamtejszym rynku należy do uzasadnionych przyczyn, dla których cena zakupionego samochodu może znacząco odbiegać od ceny na rynku krajowym.
Dorian Lesner
19.07.2020
Akcyza Spółki
Teza uchwały NSA dotycząca nadpłaty w podatku akcyzowym od energii elektrycznej nie ma zastosowania w sprawie, która dotyczy stwierdzenia nadpłaty akcyzy od piwa - uznał WSA w Warszawie i uchylił decyzję organów podatkowych. To kolejny wyrok sądu administracyjnego wydany w postępowaniu przy udziale Rzecznika MŚP.
Grażyna J. Leśniak
18.07.2020
Ordynacja Akcyza
Podatniczka ma prawo do skorzystania z ulgi w podatku od spadków i darowizn w związku z nabyciem własności lokalu mieszkalnego tytułem zapisu zwykłego za opiekę, mimo, że jest współwłaścicielem innego lokalu mieszkalnego. Ograniczenie skorzystania z ulgi dotyczy tylko właścicieli innych lokali. Potwierdza to skarbówka w niedawnej interpretacji.
Wiesława Moczydłowska
18.07.2020
Podatki i opłaty lokalne Domowe finanse PIT
Sąd umorzył niezaspokojone zobowiązania męża wnioskodawczyni. Tym samym stała się ona jedynym dłużnikiem odpowiedzialnym za spłatę zaległości podatkowych, ale organy odmówiły ich umorzenia. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim wskazał, że działania organów powinny prowadzić do wspólnego rezultatu, jakim było oddłużenie gospodarstwa domowego.
Dorian Lesner
17.07.2020
Ordynacja Podatki i opłaty lokalne

Skarbówka przekwalifikowuje transakcje, by ściągnąć wyższy podatek

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy Spółki
Wniesienie przedsiębiorstwa aportem – to jedna z częstszych transakcji na rynku, która wywołuje spory ze skarbówką. Doradcy podatkowi alarmują, że fiskus zarzuca też podatnikom działania pozorne, szczególnie w postępowaniach dotyczących VAT. Zdarza się, że urzędnicy skarbowi próbują wcielać się w śledczych. Podejmują nieudolne próby wykazania swoich tez. Doszukują się też działań optymalizacyjnych tam, gdzie ich nie było.
Krzysztof Koślicki
17.07.2020
Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy Spółki
Wiele firm obawia się utraty zezwolenia na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej. Przez epidemię, i skorzystanie z dofinansowania do wynagrodzenia pracowników za czas postoju czy z tytułu obniżonego czasu pracy, mogą stracić znacznie wyższe ulgi w podatkach. Czy tak będzie, zależy od Ministerstwa Rozwoju.
Jolanta Ojczyk
17.07.2020
Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa
Do 30 lipca br. postanowił odroczyć wyrok Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie o wszczynanie postępowań karnych skarbowych na krótko przed przedawnieniem biegu sprawy. Zdaniem ekspertów, to może być przełomowy wyrok dla polskich podatników, bo zjawisko ma masową skalę. WSA uznał je za naganne.
Wiesława Moczydłowska
16.07.2020
Ordynacja CIT Małe i średnie firmy
Kolejne uszczelnienie systemu VAT, a także uproszczenia w fakturowaniu, eksporcie i w kursach walut - to elementy projektu nazywanego SLIM VAT, którego zarys przedstawił w czwartek minister finansów Tadeusz Kościński (na zdjęciu). Jedną ze zmian ma być wydłużenie terminu do odliczenia VAT na bieżąco do czterech miesięcy.
Krzysztof Sobczak
16.07.2020
VAT Małe i średnie firmy
Przeniesienie prawa własności nieruchomości w zamian za zwolnienie z długu nie ma odpłatnego charakteru, gdyż przenoszący to prawo nie uzyskuje przysporzenia majątkowego, zmienia się tylko struktura jego majątku. Nie powoduje zatem powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym - stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w niedawnym wyroku.
Wiesława Moczydłowska
16.07.2020
PIT Budownictwo
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy uchylił decyzję Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług importu towarów. Stało się to dzięki interwencji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.
Grażyna J. Leśniak
16.07.2020
Ordynacja VAT Małe i średnie firmy
Ministerstwo Finansów poinformowało, że 16 lipca 2020 r. usunięto zakłócenie w funkcjonowaniu Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Zapewniło też w komunikacie, że dla spółek zarejestrowanych w KRS przed 13 października 2019 r. termin zgłoszenia upływa w piątek 17 lipca 2020 r.
Jolanta Ojczyk
16.07.2020
Compliance
Obowiązujące od 1 lipca przepisy w zakresie schematów podatkowych (MDR) obligują podatników do ponownego zaraportowania schematów podatkowych transgranicznych. Nie ma znaczenia, że zostały one już raz zgłoszone – pisze Jolanta Nowicka, dyrektor departamentu do spraw doradztwa podatkowego w PKF.
Jolanta Nowicka
16.07.2020
CIT Doradca podatkowy
Jeżeli systemu monitoringu nie wbudowano w konstrukcję budynku, wówczas podlega on amortyzacji podatkowej jako odrębny, samodzielny środek trwały. Monitoring można amortyzować jednorazowo, jeżeli spełniono wymagane warunki do dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego - wyjaśnia Sławomir Liżewski, ekspert w LEX Księgowość.
Sławomir Liżewski
16.07.2020
PIT Rachunkowość
Skuteczniejsze ściąganie podatków od firm działających w internecie - to cel pakietu propozycji przedstawionego w środę przez Komisję Europejską. Projekt zaprezentowano w dniu, w którym Komisja przegrała w Sądzie UE z Apple spór o niezapłacone podatki.
Krzysztof Sobczak
15.07.2020
CIT Prawo unijne
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych ma awarię i nie można dokonywać zgłoszeń. Ministerstwo Finansów przesuwa ustawowe terminy do czasu usunięcia trudności. Problem w tym, że przesunięcie to nie dotyczy spółek zarejestrowanych do 13 października 2019 roku. Te powinny dokonać zgłoszenia do 13 lipca. Za jego brak grozi milion złotych kary i to mimo awarii sytemu.
Jolanta Ojczyk
15.07.2020
Compliance
Urzędnicy skarbowi powinni być dobrze wynagradzani. Problemem nie jest więc sama wysokość przyznanych im nagród, lecz to, w jaki sposób i za co są przyznawane. W administracji państwowej zatraca się jednak charakter nagrody jako wyróżnienia – pisze dr hab. Hanna Filipczyk z kancelarii Enodo Advisors.
Hanna Filipczyk
15.07.2020
Ordynacja Doradca podatkowy
Komisja Europejska wydała we wtorek zalecenie, że państwa Unii Europejskiej nie powinny udzielać wsparcia finansowego przedsiębiorstwom unikającym płacenia podatków dzięki krajom, które "27" ma na swojej czarnej liście rajów podatkowych. I oddała, że szczególnie powinno to obowiązywać, gdy udzielana jest pomoc z powodu pandemii.
Krzysztof Sobczak
14.07.2020
Finanse publiczne CIT Prawo unijne
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski