W piątek Koalicja na Rzecz Otwartego Rządu wydała stanowisko, w którym podkreśliła, że prace nad projektami o szerokim oddziaływaniu, a także projektami budzącymi silne emocje w społeczeństwie powinny być poddawane rzetelnym i powszechnym konsultacjom publicznym. W tym kontekście wymieniono projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty znoszący obowiązek szkolny dla sześciolatków, który został złożony w Sejmie jako poselski.
"Podzielam Państwa zdanie, że prace nad projektami o szerokim oddziaływaniu, a także projektami budzącymi silne emocje w społeczeństwie powinny być poddawane rzetelnym i powszechnym konsultacjom publicznym. Tak też się stało w przypadku poselskich projektów dotyczących systemu oświaty" - napisała w środę minister edukacji w odpowiedzi na to stanowisko.
Poinformowała, że obecnie Sejm rozpoczyna prace nad dwoma projektami dotyczącymi edukacji. Jednym z nich jest projekt wymieniony przez Koalicję, a drugim projekt ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. "Zapewniam, że oba projekty są efektem szerokich konsultacji społecznych. Wykorzystywanie w ich przypadku poselskiej ścieżki legislacyjnej nie ma więc na celu ominięcia konsultacji, ale wynika z konieczności pilnego wejścia zmian w życie" - zaznaczyła Zalewska.
"W przypadku projektu ustawy znoszącego obowiązek szkolny dla 6–latków przypominam, że obniżenie wieku obowiązku szkolnego zostało wprowadzone wbrew woli większości rodziców. Dlatego też zaproponowane zmiany uwzględniają ich zdanie. Swoją opinię w sprawie zniesienia obowiązku szkolnego dla dzieci sześcioletnich przedstawiło ponad milion obywateli, którzy podpisali się pod wnioskiem o referendum w tej sprawie w 2013 r., a także obywatele, którzy podpisali się pod obywatelskimi projektami ustaw - przywracających obowiązek szkolny od 7. roku życia - w 2012 (347 tys. podpisów) i 2015 r. (287 tys. 430 podpisów)" - napisała minister.

Przekształcenie oddziałów przedszkolnych dopiero za trzy lata>>

Wyjaśniła, że konieczność szybkiego wprowadzenia nowych regulacji podyktowana jest kalendarzem roku szkolnego. "Chcemy, by rodzice mieli odpowiednio dużo czasu na decyzję dotyczącą przyszłości edukacyjnej swojego dziecka, a szkoły czas na wdrożenie zmian" - zaznaczyła.
Z kolei - jak poinformowała - wybrany tryb pracy nad drugim z poselskich projektów – projektem ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji - podyktowany jest zagrożeniem utraty unijnych środków finansowych. "Zaniechania w tym zakresie nie leżą po stronie obecnego kierownictwa MEN" - napisała.
Minister poinformowała, że przygotowanie koncepcji Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz modernizacji krajowego systemu kwalifikacji trwało kilka lat. W trakcie prac szeroko je konsultowano. Łącznie w spotkaniach konsultacyjnych uczestniczyło około 200 osób reprezentujących 101 instytucji.
"Rozwiązania zawarte w projekcie ustawy były również przedmiotem spotkań prekonsultacyjnych z przedstawicielami partnerów społecznych (organizacji pracodawców, związków zawodowych), reprezentantów instytucji szkoleniowych oraz samorządu gospodarczego, które obejmowały tematykę rozwiązań dotyczących umiejscowienia sektorowych ram kwalifikacji, funkcjonowania Rady Interesariuszy, funkcjonowania instytucji certyfikujących i podmiotów zewnętrznego zapewniania jakości" - podała Zalewska.
Według niej, wiele postulatów zgłaszanych przez uczestników debat i dyskusji znalazło swoje odzwierciedlenie w projekcie ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.
Koalicja na Rzecz Otwartego Rządu została powołana w 2012 r. Jej celem jest działanie na rzecz otwartego rządzenia, które przejawia się realizowaniu przez władze zasady przejrzystości, partycypacji i rozliczalności. W jej skład wchodzą: Centrum Cyfrowe Projekt: Polska, Forum Obywatelskiego Rozwoju, Fundacja Frank Bold, Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia", Fundacja Panoptykon, Helsińska Fundacja Praw Człowieka i Stowarzyszenie Klon/Jawor.(PAP)

MEN: likwidacja gimnazjów jeszcze nie teraz>>