Część rodziców obawia się o bezpieczeństwo dzieci, które - mimo rosnącej liczby zakażeń - mają po wakacjach wrócić do szkoły. Dla niektórych alternatywą może być edukacja domowa - będą jednak musieli samodzielnie zadbać o naukę swoich pociech. Konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku do dyrektora szkoły.
Monika Sewastianowicz
08.08.2020
Zarządzanie oświatą

Na UW wykłady zdalnie, ćwiczenia na uczelni

Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Wykłady w formie online, zajęcia praktyczne w małych grupach – stacjonarnie. To plan dotyczący kształcenia w nadchodzącym semestrze na Uniwersytecie Warszawskim. Decyzja o hybrydowym kształceniu związana jest przede wszystkim z realizacją zajęć praktycznych i warsztatowych.
Monika Sewastianowicz
07.08.2020
Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Resort edukacji nie ma wątpliwości, przynajmniej obecnie – uczniowie po wakacjach wracają do szkoły i do stacjonarnej nauki. A o bezpieczeństwo mają zadbać dyrektorzy. Ci obawiają się jednak, że nie będzie to takie proste. Z ostatecznymi decyzjami i niezbędnymi działaniami czekają na nowe przepisy, które mają pojawić się w najbliższych dniach.
Monika Sewastianowicz
07.08.2020
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Przedsiębiorcy z Małopolski, którzy w ramach zmowy przetargowej działali na niekorzyść gmin i placówek edukacyjnych zostali ukarani przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Z analizy Urzędu wynika, że przedsiębiorcy stosowali mechanizm rozstawiania i wycofywania ofert.
Katarzyna Kubicka-Żach
06.08.2020
Samorząd terytorialny Zamówienia publiczne
Rodzice w wakacje musieli odpocząć od szkoły, bo z dnia na dzień zostali wkręceni w pomoc w zdalnej nauce, jednocześnie wykonując swoją zawodową pracę. Ale dlaczego wakacje zrobił sobie rząd i resort edukacji? Środowa prezentacja pracy szkół od września, mrozi krew w żyłach. Brak w niej konkretów i dla rodziców, i dla szkół.
Jolanta Ojczyk
06.08.2020
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Ograniczanie kontaktów, rygor sanitarny, a w razie potrzeby przejście w tryb hybrydowy lub zdalny - resort edukacji poinformował o swoich pomysłach na funkcjonowanie szkół od września. Jak wskazują eksperci - problemów jest sporo. Dotyczą bezpieczeństwa, podstawy programowej oraz finansowania edukacji. Ale jest też wiele obaw i wątpliwości.
Monika Sewastianowicz
06.08.2020
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Uczeń nie musi siedzieć w szkole w maseczce, ale konieczna będzie częsta dezynfekcja rąk. Nie będzie też można przynosić ze sobą zbędnych przedmiotów, a wszystkie używane przez wielu uczniów muszą zostać zdezynfekowane. Zajęcia należy zorganizować tak, by uczniowie w jak najmniejszym stopniu się ze sobą stykali.
Monika Sewastianowicz
05.08.2020
Gmina zwróci koszty przejazdu niepełnosprawnego dziecka do przedszkola, pod warunkiem że będzie to placówka najbliższa. Nie tylko w sensie odległości od miejsca zamieszkania, ale również realizacji indywidualnego toku nauczania - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.
Marek Sondej
04.08.2020
Samorząd terytorialny
Minister Łukasz Szumowski zapowiada wprowadzenie przepisów, które dawałyby możliwość elastycznego podejmowania decyzji o powrocie uczniów do szkół w poszczególnych regionach, uzależnione m.in. od sytuacji epidemicznej, a jednocześnie ocenia, że drugi września powinien być pierwszym dniem normalnej nauki.
Agnieszka Matłacz
03.08.2020
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Uczniowie ubiegający się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej mają czas do wtorku 4 sierpnia do godziny 15.00 na złożenie w wybranych szkołach zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. To także termin na ewentualną zmianę wniosków, w tym zamianę szkół, do których chcą kandydować.
Agnieszka Matłacz
03.08.2020
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Od wygranych przez Andrzeja Dudę wyborów prezydenckich nie milkną spekulacje o różnych koncepcjach przebudowy rządu. Z 20 ministerstw ma ostać się 10-12 lub 16 superresortów. Czy edukacja trafi do superministerstwa - edukacja, nauka, kultura i sport - pod kierownictwem obecnego wicepremiera Piotra Glińskiego? To możliwe, bo tak było w czasie rządów koalicji SLD-PSL.
Beata Igielska
03.08.2020
Szkolnictwo wyższe Zarządzanie oświatą
Od 1 września planowana jest stacjonarna nauka w szkołach - zapowiedział w niedzielę rzecznik głównego inspektora sanitarnego Jan Bondar. Ale zastrzegł, że gdyby doszło do radykalnych wzrostów zachorowań, na jakiś czas pewne szkoły przechodziłyby na system pracy zdalnej.
Krzysztof Sobczak
02.08.2020
Zarządzanie oświatą Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
W lipcu złożono blisko 1,4 mln wniosków o przyznanie jednorazowego wsparcia dla uczniów rozpoczynających rok szkolny. Od sierpnia można składać wnioski również w formie tradycyjnej, papierowej. Program „Dobry Start” to 300 zł wsparcia dla 4,5 mln uczniów rozpoczynających rok szkolny.
Agnieszka Matłacz
01.08.2020
Domowe finanse Szkoła i uczeń
Dopłata do części kosztów udziału dzieci i młodzieży w koloniach połączonych z programem edukacyjnym, zorganizowanych przez organizację pożytku publicznego, podlega zwolnieniu z opodatkowania do kwoty dwóch tysięcy złotych. Organizator wypoczynku musi jednak spełnić kilka warunków. Wyjaśnia je najnowsza interpretacja podatkowa.
Wiesława Moczydłowska
01.08.2020
Domowe finanse PIT
Od 1 lipca, kiedy ruszył nabór wniosków elektronicznych w ramach programu „Dobry Start”, do tej pory wpłynęło blisko 1,4 mln wniosków o przyznanie jednorazowego wsparcia dla uczniów rozpoczynających rok szkolny. Od początku sierpnia będzie można składać wnioski również w formie tradycyjnej, papierowej.
Grażyna J. Leśniak
31.07.2020
Domowe finanse Szkoła i uczeń
Centralna Komisja Egzaminacyjna podała w piątek, że uczniowie VIII klas szkół podstawowych, którzy w czerwcu przystąpili do obowiązkowego egzaminu ósmoklasisty, za rozwiązanie zadań z języka polskiego uzyskali średnio 59 proc. punktów możliwych do otrzymania, a z matematyki – 46 proc.
Krzysztof Sobczak
31.07.2020
Szkoła i uczeń
Przed siedzibą Ministerstwa Edukacji Narodowej odbędzie się protest rodziców przeciwko nauce zdalnej. Jedna z grup facebookowych - „Ogólnopolski strajk dzieci do szkół” - zarejestrowała go na 22 sierpnia. Powodem przygotowywanego zgromadzenia jest chaos informacyjny, za którym, zdaniem organizatorów, stoi rząd.
Beata Igielska
30.07.2020
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

W piątek ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, że w piątek 31 lipca br. zostaną ogłoszone wyniki egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w czerwcu i lipcu 2020 r. Tego dnia każdemu absolwentowi szkoły podstawowej zostanie przekazane zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu.
Krzysztof Sobczak
30.07.2020
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Dotychczas wpłynęło prawie 1,4 mln wniosków o świadczenie "Dobry start" i przyznaliśmy ich już ponad 1,2 mln – poinformowała w czwartek minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Program ma wyrównywać szanse wśród uczniów, dlatego wsparciem objęte są rodziny z dziećmi w wieku szkolnym na utrzymaniu – bez względu na dochód.
Krzysztof Sobczak
30.07.2020
Szkoła i uczeń

Nabór do szkół - w tym roku spóźniony i chaotyczny

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Tegoroczny nabór do szkół średnich dyrektorzy określają jako wielki chaos. Niektórzy mówią wręcz, że nigdy tak źle nie było. I podają, że rodzice nie potrafią czytać ze zrozumieniem, jak się logować, jakie dokumenty są potrzebne. Nie pilnują też terminów, bo powyjeżdżali na wakacje. Trudno przewidzieć, jaki to zamieszanie będzie miało finał.
Beata Igielska
30.07.2020
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
W Dzienniku Ustaw ukazał się jednolity tekst rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
Krzysztof Sobczak
29.07.2020
Zarządzanie oświatą
Rzecznik Praw Obywatelskich nie podziela opinii ministra edukacji, że „w zdecydowanej większości szkół nauka na odległość przebiegała sprawnie i bez większych problemów”. I dlatego pyta, jak władze zamierzają zorganizować pracę szkół w reżimie sanitarnym, jeśli będzie potrzebny większy dystans między uczniami i ograniczenie liczebności oddziałów.
Krzysztof Sobczak
29.07.2020
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

W rządzie dwugłos w sprawie powrotu dzieci do szkół

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
MEN zapewnia, że szykuje szkoły na powrót do stacjonarnej pracy i pracuje nad przepisami, które zagwarantują bezpieczeństwo uczniów. Tymczasem wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, zapytany o powrót do szkół, mówi, że wszystko będzie zależało od sytuacji epidemiologicznej pod koniec sierpnia. Podobnie wypowiada się wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.
Agnieszka Matlacz
28.07.2020
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Jeden z samorządów z terenu województwa mazowieckiego do niedawna zapowiadał rodzicom, że uczniowie nie wrócą do szkoły od września. Tłumaczył to brakiem środków na przystosowanie placówki zgodnie z wymaganiami Głównego Inspektora Sanitarnego. Tymczasem obecnie obowiązujące przepisy prawa oświatowego nie pozwalają na taką sytuację.
Beata Igielska
28.07.2020
Zarządzanie oświatą
To samorządy są zobowiązane do pokrycia kosztów podwyżek dla nauczycieli. Subwencja oświatowa jest tylko jednym z dochodów przeznaczonych na ten cel i uwzględnia ona koszty podwyżek - zapewnia resort edukacji. I przypomina, że pensje nauczycieli mają od września wzrosnąć o 6 procent.
Monika Sewastianowicz
27.07.2020
Finanse samorządów
Opinia rady rodziców dotycząca działalności organizacji i stowarzyszeń w szkołach to za mało - uznał prezydent, który skierował do Sejmu projekt nowelizacji - Prawa Oświatowego. Według Amnesty International to za daleko idące ograniczenie i w praktyce uniemożliwi wiele cennych inicjatyw.
Monika Sewastianowicz
24.07.2020
Są takie resorty, których rzeczywiście połączenie wydaje się celowe, ale nie będę przesądzał o takich rzeczach - powiedział wicemarszałek Senatu Marek Pęk (PiS). Podkreślił jednak, że jest "wielkim zwolennikiem konsolidacji rządu". Połączenie resortów edukacji oraz nauki i szkolnictwa wyższego jest jedną z koncepcji konsolidacji rządu - przyznał w piątek wicemarszałek.
Monika Sewastianowicz
24.07.2020
Zarządzanie oświatą
Szkoły niesamorządowe wciąż zawierają z nauczycielami umowy cywilnoprawne - wynika ze sprawozdania Państwowej Inspekcji Pracy za 2019 rok. Nieprawidłowości występowały także w terminowości wypłacania wynagrodzenia i zaniżania wynagrodzenia, nieprzyznawania lub zaniżania dodatków.
Monika Sewastianowicz
24.07.2020
Prawo pracy Zarządzanie oświatą

Ministerstwo Rozwoju pracuje nad nową ustawą o rzemiośle

Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju poinformowała, że resort pracuje nad projektem nowej ustawy o rzemiośle i kształceniu dualnym. Ma on zawierać katalog tzw. zawodów obligatoryjnych, w przypadku których konieczny jest dualny system kształcenia mistrz - uczeń. Zwiększy się też katalog zawodów rzemieślniczych.
Jolanta Ojczyk
23.07.2020
Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Dodatek za trudne warunki pracy należy się nauczycielowi tylko wtedy, gdy faktycznie taką pracę wykonywał. Trudno, by nauczyciel praktycznej nauki zawodu szkół leśnych dostał pieniądze za pracę w lesie, jeżeli takie zajęcia się nie odbywały. Decyzje w zakresie organizacji pracy jednostki systemu oświaty podejmuje dyrektor tej jednostki - przypomina MEN.
Monika Sewastianowicz
23.07.2020
Kadry w oświacie Zarządzanie oświatą