Prawny bilans przed wyborami - rząd nie spełnił wielu obietnic

Samorząd terytorialny Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Prawo gospodarcze Zarządzanie oświatą Opieka zdrowotna
Znów mamy festiwal wyborczych obietnic, również tych dotyczących zmian w prawie. Tymczasem wiele z tych zapowiadanych jeszcze przed poprzednimi wyborami lub w trakcie kadencji - nie uchwalono. Nie mamy m.in. nowego kodeksu pracy ani ordynacji podatkowej, brakuje natychmiastowych alimentów, nowych ustaw o biegłych i o zawodzie farmaceuty czy zmian w finansach samorządów.
Prawo.pl
11.10.2019
Samorząd terytorialny Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Prawo gospodarcze Zarządzanie oświatą Opieka zdrowotna
Państwo powinno objąć dofinansowaniem studia dzienne także na uczelniach niepublicznych – stwierdził wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. I poinformował, że w jego resorcie jest projekt w tej sprawie, który po wyborach chce skierować do prac legislacyjnych.
Krzysztof Sobczak
10.10.2019
Szkolnictwo wyższe
Czytanie na głos jest najważniejszą czynnością, która kształtuje sukces w czytaniu na późniejszych etapach. W moim odczuciu książka jest też narzędziem interakcji miedzy rodzicem a dzieckiem, pomaga im budować relację - mówił prof. Barry Zuckerman podczas VI Kongresu Edukacja i Rozwój.
Monika Sewastianowicz
10.10.2019
Szkoła nie ma dziś monopolu na przekazywanie wiedzy, bo teraz jest ona dostępna wszędzie, a gros zawodów za jakiś czas w ogóle nie będzie istnieć. Dlatego tak ważne jest, by kładła nacisk na rolę wychowawczą - mówił dr n. med. Tomasz Srebnicki podczas VI Kongresu Edukacja i Rozwój.
Monika Sewastianowicz
10.10.2019
Kadry w oświacie
Prawo w edukacji, czyli wprowadzone już zmiany legislacyjne dotyczące oświaty oraz wyzwania stojące w tym zakresie przed zarządzającym szkołami - to wiodący temat VI Kongresu Edukacja i Rozwój, który w dniach 9-10 października odbywa się w Warszawie.
Monika Sewastianowicz Krzysztof Sobczak
10.10.2019
Zarządzanie oświatą
Miesięcznik "Dyrektor Szkoły" już od dwudziestu pięciu lat pełni ważną rolę w integrowaniu środowiska oświatowego - mówiła Elżbieta Piotrowska-Albin, pełnomocnik Zarządu ds. Rozwoju Edukacji w Wolters Kluwer Polska. Podziękowała wszystkim redaktorom, ekspertom i osobom zaangażowanym w tworzenie czasopisma. Wręczono także nagrody w konkursie Super Dyrektor Szkoły, Super Dyrektor Przedszkola.
Anna Satel
09.10.2019
Strajk i reforma zmieniły sposób, w jaki postrzegani są nauczyciele. Doszło do pogłębienia podziałów pomiędzy nauczycielami a rodzicami, a także pomiędzy samymi nauczycielami - mówili prelegenci VI Kongresu Edukacja i Rozwój. Dużym problemem była też wojna informacyjna, która toczyła się w związku ze strajkiem.
Monika Sewastianowicz
09.10.2019
Kadry w oświacie
Dyrektor nie ma zbyt wielu narzędzi, by poradzić sobie z dzieckiem, które nagminnie stosuje przemoc. Barierą jest tu obowiązek szkolny. Nie pomoże ani sąd rodzinny, ani kuratorium. O zgłaszaniu takich przypadków mówił dr Jacek Pierzchała podczas VI Kongresu Edukacja i Rozwój.
Monika Sewastianowicz
09.10.2019

Hejt może dotknąć każdego

Prawo karne Szkoła i uczeń
Mowa nienawiści dotyka jednostki, grupy społeczne i zawodowe. Jej ofiarą padali m.in. nauczyciele podczas strajku - twierdzi sędzia Marta Kożuchowska-Warywoda, prezes Fundacji Edukacji Prawnej "Iustitia”. To zjawisko narasta - według danych Fundacji Batorego z hejtem w internecie spotkało się 54 proc. dorosłych i 95,6 proc. młodzieży.
Monika Sewastianowicz
09.10.2019
Prawo karne Szkoła i uczeń
Definicja suwerena, konstytucyjne gwarancje praw mniejszości oraz relacje pomiędzy poszczególnymi władzami - to tematy, które poruszała prof. Ewa Łętowska podczas wykładu otwierającego VI Kongres Edukacja i Rozwój. Tegoroczna edycja wydarzenia poświęcona jest prawu w kontekście edukacji i wychowania.
Monika Sewastianowicz
09.10.2019
Zarządzanie oświatą

Trudno o bezpieczeństwo w przepełnionych szkołach

Szkoła i uczeń BHP Zarządzanie oświatą
Odpowiedzialność finansowa za szkoły spoczywa na samorządach. Zaś za bezpieczeństwo dzieci całkowicie odpowiadają dyrektorzy szkół. Tymczasem w przepełnionych z powodu kumulacji roczników ponad miarę budynkach trudno o zachowanie podstawowych zasad BHP. Przeciwpożarowe drogi ewakuacyjne korkują się, co obnażyły bezlitośnie próbne alarmy.
Beata Igielska
09.10.2019
Szkoła i uczeń BHP Zarządzanie oświatą
Frustracja społeczna kłębi się w przepełnionych szkołach, a nauczyciele i dyrektorzy postawieni są wobec zupełnie nowych wyzwań. Rodzą się pytania o dalsze konsekwencje tych zmian legislacyjnych i możliwości zabezpieczenia realizacji zadań edukacyjnych - mówi Elżbieta Piotrowska-Albin
Agnieszka Matłacz
08.10.2019
Zarządzanie oświatą

Zyta Czechowska nauczycielem roku 2019

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Nauczycielka i pedagog specjalny w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku (Wielkopolska) Zyta Czechowska otrzymała tytuł "Nauczyciela Roku 2019". Uroczystość wręczenia nagród, poprzedzająca obchodzony 14 października Dzień Edukacji Narodowej, odbyła się we wtorek na Zamku Królewskim w Warszawie.
Krzysztof Sobczak
08.10.2019
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Pensje polskich nauczycieli są nie tylko jednymi z najniższych w Europie, ale także ich tempo wzrostu jest jednym z najwolniejszych. Z raportu na temat zarobków nauczycieli i dyrektorów szkół na naszym kontynencie wynika, że w latach 2015-2018 wzrosły one realnie tylko o 1 procent.
Beata Igielska
08.10.2019
Zarządzanie oświatą
Do końca 2019 r. 10-11 tys. szkół w Polsce będzie miało dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – poinformował w poniedziałek minister cyfryzacji Marek Zagórski. I wspólnie z ministrem edukacji Dariuszem Piontkowskim zachęcał szkoły do przystępowania do tego programu.
Krzysztof Sobczak
07.10.2019
Idziemy do wyborów, żeby wygrać i odbudować polską szkołę, ochronę zdrowia, sądy, dyplomację i armię, zniszczone przez rządy Kaczyńskiego - oświadczył w niedzielę szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna na konwencji wyborczej Koalicji Obywatelskiej. Mówiono także o zagrożeniach dla gospodarki.
Krzysztof Sobczak
06.10.2019
Brak możliwości kształcenia się w więcej niż jednej szkole doktorskiej to arbitralna ingerencja w konstytucyjne prawo do nauki - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich. Resort nauki odpiera ten zarzut i argumentuje, że każdy może ubiegać się o rekrutację do większej liczby szkół doktorskich, ale musi wybrać tylko jedną.
Krzysztof Sobczak
06.10.2019
Szkolnictwo wyższe Dla studenta
"Dostępna szkoła" - to nazwa projektu, jaki ma być uruchomiony w ramach pilotażu dprogramu "Szkoła...
Krzysztof Sobczak
04.10.2019
Zarządzanie oświatą
Przepisy dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej wymagają zmian, również ze względu na nieaktualne zapisy dotyczące ochrony danych osobowych, jak choćby rozporządzenie wymagające zgody na przetwarzanie danych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii.
Monika Sewastianowicz
04.10.2019
RODO
Mimo poważnej zmiany strukturalnej, reforma nie podniosła jakości edukacji. Wręcz przeciwnie, prawdopodobnie jakość spadnie z uwagi na negatywny wpływ reformy na przygotowanie nauczycieli do zajęć - ocenia w swoim raporcie Klub Jagielloński.
Paweł Żebrowski
03.10.2019
Szkoła i uczeń

MC: Nie ma problemów z przedłużaniem mLegitymacji

Samorząd terytorialny Szkoła i uczeń Nowe technologie
Ministerstwo Cyfryzacji informuje, że ważność mLegitymacji można przedłużyć na dwa sposoby: z poziomu ucznia i z poziomu szkoły. I potwierdza, że można je wystawić do 30 września kolejnego roku.
Katarzyna Kubicka-Żach
03.10.2019
Samorząd terytorialny Szkoła i uczeń Nowe technologie
Jak poinformował w środę Związek Nauczycielstwa Polskiego, nauczyciele chcą kontynuować akcję protestacyjną w formie protestu włoskiego. W organizowanej przez związek ankiecie opowiedzieli się za „niewykonywaniem pozastatutowych zadań w swojej szkole, przedszkolu lub placówce”. Protest rozpocznie się zaraz po wyborach.
Krzysztof Sobczak
02.10.2019
Zarządzanie oświatą

Ministerstwo przejmuje od samorządów kolejne szkoły rolnicze

Administracja publiczna Zarządzanie oświatą
Powiat mogileński przekaże od 2021 roku resortowi rolnictwa prowadzenie szkoły rolniczej w Bielicach, a powiat nakielski prowadzenie szkoły rolniczej w Samostrzelu. To kolejne placówki, które ministerstwo przejmuje do prowadzenia od samorządów. Obecnie jest organem prowadzącym dla 53 szkół rolniczych w całym kraju.
Krzysztof Sobczak
02.10.2019
Administracja publiczna Zarządzanie oświatą
Wartości, o które walczyli Powstańcy Warszawscy i za które gotowi byli oddać życie, są aktualne także dzisiaj. Przekazywane z pokolenia na pokolenie uczą, jak godnie żyć, jak być dobrym człowiekiem i obywatelem. Dlatego jednym z zadań młodego pokolenia powinna być ich obrona i kultywowanie
Krzysztof Sobczak
01.10.2019
Konferencja z cyklu #RODO w edukacji, która odbyła się 1 października 2019 r. w Rojowie (woj. wielkopolskie), rozpoczęła realizację X edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego dla szkół „Twoje dane – Twoja sprawa”. 2 i 3 października w Senacie RP szkolni koordynatorzy programu spotkają się z ekspertami UODO.
Agnieszka Matłacz
01.10.2019
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą RODO

Całodobowa infolinia dla dzieci, młodzieży i rodziców już pomaga

Kadry w oświacie Pomoc społeczna Opieka zdrowotna
Pod numerem telefonu 800-080-222 można uzyskać fachową pomoc psychologów, pedagogów i prawników. We wtorek zaczęła działać całodobowa i bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów. Problemami dzwoniących zajmują się doświadczeni eksperci z Fundacji ITAKA.
Krzysztof Sobczak
01.10.2019
Kadry w oświacie Pomoc społeczna Opieka zdrowotna
Szkoła w woj. kujawsko-pomorskim zagroziła sankcjami nauczycielowi, który zachęcał do zakupu gazety z naklejkami "Strefa wolna od LGBT". Dyrektor szkoły ostrzegł nauczyciela, że poniesie konsekwencje, jeżeli tego rodzaju poglądy przejawiał będzie w pracy dydaktycznej, ale w obronie pedagoga stanął Instytut Ordo Iuris.
Monika Sewastianowicz
01.10.2019
Kadry w oświacie
Sport jest najlepszym wychowawcą, najbardziej kształci, wzmacnia charakter, uczy radzić sobie z porażkami, a oprócz tego jest piękną przygodą – powiedział w poniedziałek minister sportu i turystyki Witold Bańka. I zadeklarował dalsze wspieranie szkolnych klubów sportowych.
Krzysztof Sobczak
30.09.2019
Zarządzanie oświatą
We wtorek podejmiemy decyzję, a w środę poinformujemy o tym, czy ponownie odbędzie się strajk nauczycieli - powiedział w poniedziałek prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Ale dodał, że jeśli odbędzie się ponowny strajk, to na pewno stanie się to po wyborach parlamentarnych.
Krzysztof Sobczak
30.09.2019
Zarządzanie oświatą
Program polityczny PiS kładzie duży nacisk na wartości patriotyczne, ich propagowanie ma odbywać się przede wszystkim na lekcjach historii. Tymczasem za daleko posunięta polityka historyczna w edukacji może się odbić czkawką, zwłaszcza że szkoła powinna być instytucją zachowującą apolityczność.
Monika Sewastianowicz
29.09.2019
Zarządzanie oświatą