Czarnek: Ponad 90 proc. nauczycieli jest już zaszczepionych

Zarządzanie oświatą Koronawirus a prawo
Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek poinformował w poniedziałek, że już ponad 400 tys. nauczycieli zaszczepiło się przeciw COVID-19. To dane według stanu na piątek. Dziś liczba zaszczepionych jest na pewno wyższa, bo szczepienia trwały również w weekend.
Agnieszka Matłacz
08.03.2021
Zarządzanie oświatą Koronawirus a prawo
Resort edukacji jeszcze w tym roku planuje zmiany w Karcie Nauczyciela, choć przez epidemię się opóźniają. MEiN zapewnia, że wszelkie decyzje będą podjęte w porozumieniu z zainteresowanymi środowiskami, niekoniecznie jednak zgodnie z ich opiniami, bo tłumaczy, że minister musi brać pod uwagę różne czynniki.
Monika Sewastianowicz
06.03.2021
Kadry w oświacie
Minister edukacji i nauki zainaugurował w piątek program "Aktywny powrót do szkoły". Ma on pomóc uczniom w przywróceniu pełnej sprawności fizycznej po okresie nauki zdalnej. Planowana jest też pomoc psychologiczno-pedagogiczna oraz konsultacje okulistyczne.
Monika Sewastianowicz
05.03.2021
Zarządzanie oświatą
Uczniowie mogli otrzymać dodatkowe punkty na świadectwie za udział w konkursie o aborcji, in vitro i eutanazji. Dzięki decyzji m.in. małopolskiego kuratorium, laureaci mogą być premiowani przy rekrutacji do liceów. MEN w decyzji kuratoriów nie widzi nic złego i podkreśla, że to kurator ma w tej materii autonomię.
Monika Sewastianowicz
05.03.2021
Zarządzanie oświatą
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych sprzeciwia się rozszerzeniu zadań zawodowych opiekuna medycznego o dodatkowe czynności, które są zawarte w kompetencjach pielęgniarek i położnych. Chodzi głównie o możliwość pobierania krwi czy asystowanie przy operacji. Zdaniem Rady godzi to w bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów. - To nieprawda - ripostuje Ogólnopolskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych
Katarzyna Redmerska
05.03.2021
Zawody medyczne

Starsi nauczyciele do szczepienia, pracownicy obsługi poczekają

Kadry w oświacie Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Od poniedziałku na szczepienia mogą rejestrować się nauczyciele do 69. roku życia, zdarzają się jednak problemy ze znalezieniem ich na listach w systemie informacji oświatowej. Natomiast mimo wcześniejszych obietnic, dłużej na zaszczepienie poczekają pracownicy niepedagogiczni placówek oświatowych.
Monika Sewastianowicz
04.03.2021
Kadry w oświacie Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Rozpoczęły się próbne matury. Odbywają się one w reżimie sanitarnym - zgodnie ze specjalnymi wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Na języku polskim maturzyści musieli wykazać się znajomością "Pana Tadeusza", "Ludzi Bezdomnych"
Monika Sewastianowicz
03.03.2021
Zarządzanie oświatą
Podejmijmy konkretne działania w celu skutecznego zapobiegania dyskryminacji i przemocy nią motywowanej – podkreśla Adam Bodnar w wystąpieniu do szefa resortu edukacji. Zachęcał do podejmowania działań na rzecz rozwijania edukacji antydyskryminacyjnej w ramach edukacji szkolnej.
Monika Sewastianowicz
03.03.2021
Zarządzanie oświatą
Nauczyciele z Rybnika otrzymają złotówkę dodatku motywacyjnego. Związkowcy podkreślają, że taka kwota jest obraźliwa - zwracają uwagę, w jak wiele inicjatyw zaangażowani byli nauczyciele. Tymczasem samorząd miejski tłumaczy, że na wyższe dodatki nie ma pieniędzy.
Monika Sewastianowicz
03.03.2021
Zarządzanie oświatą

Ruszyła rejestracja na szczepienia kolejnej grupy nauczycieli

Zarządzanie oświatą Koronawirus a prawo
We wtorek 2 marca wznowiona została rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla nauczycieli. Kolejna grupa nauczycieli oświaty i nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia na uczelniach może zgłaszać się w swoich placówkach. Czasu nie będzie wiele, bo ta tura potrwa tylko do 3 marca, do końca dnia.
Agnieszka Matłacz
02.03.2021
Zarządzanie oświatą Koronawirus a prawo
Uważam, że należy przerwać szczepienia nauczycieli zdecydowanie. Możemy do tych szczepień wrócić za miesiąc czy za dwa, jeżeli będziemy mieli nową szczepionkę – powiedział doradca rządu prof. Andrzej Horban. Resort zdrowia jednak uspokaja, że nie zamierza rezygnować ze szczepienia pedagogów.
Monika Sewastianowicz
01.03.2021
Kadry w oświacie Koronawirus a prawo
Ministerstwo Edukacji i Nauki pracuje nad programami, które mają wspomóc dzieci i młodzież w powrocie do szkół z nauki zdalnej. Minister Czarnek zapowiedział w poniedziałek, że będą one ogłaszane stopniowo - pierwszy z nich, przygotowany przez rektorów Akademii Wychowania Fizycznego z całej Polski - już w tym tygodniu.
Agnieszka Matłacz
01.03.2021
Zarządzanie oświatą Koronawirus a prawo
Nauczyciele czują się przeciążeni, obarczeni zbyt rozległymi obowiązkami administracyjnymi i odpowiedzialnością za dobrostan uczniów. Zmagają się też z niską samooceną i niskimi poczuciem własnej wartości - wynika z raportu „PowerED. Jak przeciwdziałać wykluczeniom w edukacji?”.
Monika Sewastianowicz
27.02.2021
Kadry w oświacie
Po raz pierwszy od kilku lat w 2021 roku nie będzie żadnych podwyżek dla nauczycieli. Związek Nauczycielstwa Polskiego negatywnie zaopiniował projekt rozporządzenia o minimalnych wynagrodzeniach nauczycieli w 2021 r. Podkreśla, że pensje nauczycieli powinny wzrosnąć o co najmniej 10 proc.
Monika Sewastianowicz
26.02.2021
Finanse samorządów Zarządzanie oświatą
Polscy obywatele nie mogą składać do Komitetu Praw Dziecka ONZ skarg na naruszenie praw dziecka, ponieważ Polska nie ratyfikowała dodatkowego protokołu do podpisanej w 2013 r. Konwencji o Prawach Dziecka - alarmuje Rzecznik Praw Obywatelskich. I wskazuje, że do tego organu mogłaby np. trafić skarga na niemożność transkrypcji aktu urodzenia dziecka w związku jednopłciowym.
Krzysztof Sobczak
26.02.2021
Administracja publiczna

Kolejna firma ukarana za brak współpracy z UODO

Prawo gospodarcze Zarządzanie oświatą RODO
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył karę w wysokości ponad 21 tys. złotych na spółkę Anwara Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która, będąc administratorem danych osobowych, nie wywiązała się z obowiązku współpracy z organem nadzorczym i nie dostarczyła mu wszelkich informacji potrzebnych do realizacji jego zadań w toku postępowania.
Krzysztof Sobczak
25.02.2021
Prawo gospodarcze Zarządzanie oświatą RODO
Kwotowo subwencja oświatowa wzrasta z każdym rokiem, tyle że nieproporcjonalnie do zwiększających się wydatków, jakie samorządy ponoszą na oświatę. A te do szkół dokładają drugie tyle z własnych budżetów - z roku na rok coraz więcej. Stąd rosnąca liczba pozwów o wyrównanie poniesionych na edukację kosztów oraz pretensje do premiera, według którego gminy wydają subwencję na inne cele.
Katarzyna Kubicka-Żach Monika Sewastianowicz
25.02.2021
Finanse samorządów
Nie ma planów likwidacji poradni psychologiczno-pedagogicznych, nie ma planów likwidacji również statusu nauczyciela pracownika poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadeklarował minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Podkreślał też, że jego resort nie zamierza zlikwidować szkół specjalnych.
Monika Sewastianowicz
24.02.2021
Kadry w oświacie
Szkoła i jej organ prowadzący nie mogą ot tak sobie zaoszczędzić na wypłatach „trzynastek”. Prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczyciela wynika wprost z ustawy i dyrektor, który odmawia wypłaty wynagrodzenia pedagogowi, naraża się na odpowiedzialność. Wyjątkiem są szkoły niepubliczne.
Monika Sewastianowicz
24.02.2021
Kadry w oświacie Prawo pracy
Bez uregulowania zawodu psychologa i zasad odpowiedzialności za błędy mogące doprowadzić do tragedii - przegramy walkę z depresją - zwraca uwagę Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak. Apeluje do minister rodziny o pilne działania w tej sprawie i przypomina, że już od blisko 20 lat jest ustawa o tym zawodzie, ale dotychczas nie powstały przepisy wykonawcze do niej.
Krzysztof Sobczak
23.02.2021
Zarządzanie oświatą Opieka zdrowotna
W ostatnich pięciu latach wzrost subwencji był bezprecedensowy. Dziś subwencja to jest powyżej 50 mld zł, a około 5 lat temu było to poniżej 40 mld zł, ok. 39 mld zł - mówił we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że część samorządów świetnie radzi sobie z pokryciem kosztów edukacji z subwencji.
Monika Sewastianowicz
23.02.2021

Więcej uczniów i studentów zwolnionych z kwarantanny

Zarządzanie oświatą Koronawirus a prawo
Z obowiązku kwarantanny zwolnieni są uczniowie pobierający naukę w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunowie - wynika z nowego rozporządzenia wprowadzającego obostrzenia związane z COVID-19. O zmiany apelował rzecznik praw obywatelskich, który zwracał uwagę, że nie wszyscy studenci mogą przekraczać granicę bez kwarantanny.
Monika Sewastianowicz
23.02.2021
Zarządzanie oświatą Koronawirus a prawo
19 lutego zakończyła się druga tura rejestracji nauczycieli na szczepienia przeciw COVID-19. Ministerstwo Edukacji i Nauki podało w sobotę, że w ostatnim tygodniu na szczepienie zapisało się blisko 277 tys. osób, co oznacza, że w obu etapach łącznie zarejestrowało się 544 599 nauczycieli, w tym 62 650 nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia na uczelniach.
Agnieszka Matłacz
20.02.2021
Szkoła i uczeń

Minister: W marcu możliwy powrót maturzystów do szkół

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Powrót ósmoklasistów i maturzystów do szkół na początku marca się nie wydarzy, natomiast w marcu wydarzyć się może. To zależy, od szczytu trzeciej fali pandemii - powiedział w sobotę minister zdrowia Adam Niedzielski. Według ministra zdrowia kluczowe jest tempo rozwijania się pandemii, bo przeszliśmy ze skali kilkaset przypadków więcej z tygodnia więcej na kilka tysięcy więcej z tygodnia na tydzień.
Agnieszka Matłacz
20.02.2021
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Centra edukacji włączającej mają wzmocnić nauczanie specjalne

Pomoc społeczna Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Nowa diagnoza i ocena funkcjonowania dziecka miałaby być bardziej skonkretyzowana, nauczyciele i rodzice, którzy otrzymaliby ją, mieliby więcej wskazówek i zaleceń do pracy z uczniem - o pomysłach zmian w kształceniu specjalnym mówi Zyta Czechowska, nauczycielka, wykładowczyni akademicka.
Beata Igielska
20.02.2021
Pomoc społeczna Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Zamiast kontaktu z rodzicem dziecka odręcznie wypisana kartka z zeszytu, która stwierdza, że matka już się w szkole nie pojawi, a wszystko załatwi jej siostra. Szkoły nie zawsze wiedzą, czy taki dokument je do czegoś zobowiązuje – zwłaszcza gdy nie ma on szczególnej formy. Jednak zdaniem prawników takie pełnomocnictwo może być uznane.
Monika Sewastianowicz
19.02.2021
Prawo rodzinne Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Minister edukacji i nauki powołał nowego pełnomocnika do spraw podstaw programowych i podręczników - został nim Artur Górecki, zastępca dyrektora Departamentu Programów Nauczania i Podręczników. Odbyło się też pierwsze posiedzenie komisji, która zajmie się zasadami dopuszczania do użytku podręczników z niektórych przedmiotów.
Monika Sewastianowicz
18.02.2021
Zarządzanie oświatą
Resort edukacji wraca do tematu religii na maturze - takie zmiany postuluje Kościół. Argumentem przemawiającym za tym pomysłem ma być ułatwienie rekrutacji na studia teologiczne – jednak wcześniej takie postulaty były krytykowane. Tłumaczono wtedy, że naruszałoby to zasadę rozdziału kościoła od państwa.
Monika Sewastianowicz
18.02.2021
Zarządzanie oświatą
Do akcji szczepień zgłosiło się już 500 tys. nauczycieli i nauczycieli akademickich - poinformowała wiceminister edukacji Marzena Machałek. Wiceminister przypomniała, że czwartek to ostatni dzień rejestracji nauczycieli do szczepień w drugiej turze. Nauczyciele akademiccy chęć zaszczepienia mogą zgłaszać na swoich uczelniach.
Monika Sewastianowicz
18.02.2021
Zarządzanie oświatą Koronawirus a prawo
Ministerstwo Edukacji i Nauki zmusi dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, by uczyły się w zwykłych szkołach - alarmowali oświatowcy w mediach społecznościowych. Resort dementuje informację o tym, że zamierza zlikwidować szkoły specjalne. I dobrze, bo jak mówi Prawo.pl Zyta Czechowska, pedagożka specjalna, są one w systemie niezbędne.
Beata Igielska
17.02.2021
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski