Część pisemna dla wszystkich zdających w formule 2012 lub 2017 odbędzie się 21 czerwca, a w formule 2019 w terminie 2-7 czerwca. Część praktyczna w formule 2012 i 2017 odbywa się w terminie 21 czerwca – 8 lipca 2022 r, a w formule 2019 w terminie 1-19 czerwca 2022 r., według harmonogramów ogłoszonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne. W formule 2012 do części pisemnej egzaminu zostało zgłoszonych ponad 350 osób przystępujących do egzaminów w 91 kwalifikacjach, a do części praktycznej ponad 550 osób w 101 kwalifikacjach w wyodrębnionych zawodach.

 

 Egzamin składa się z dwóch części:

 •     części pisemnej – 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest prawidłowa; czas trwania 60 minut;
 •     części praktycznej na stanowisku egzaminacyjnym – czas trwania od 120 do 240 minut w zależności od kwalifikacji.

 

Egzamin w formule 2017

W formule 2017 do części pisemnej egzaminu zostało zgłoszonych ponad 27 000 osób. Przystąpią oni do egzaminu w 179 kwalifikacjach. Z kolei do części praktycznej zgłoszonych zostało ponad 38 000 osób w 175 kwalifikacjach w zawodach.

Najpopularniejsze z nich to:

 •     Technik informatyk,
 •     Technik żywienia i usług gastronomicznych,
 •     Technik elektryk,
 •     Technik mechatronik,
 •     Technik logistyk,
 •     Technik rachunkowości,
 •     Technik grafiki i poligrafii cyfrowej,
 •     Technik hotelarstwa,
 •     Technik fotografii i multimediów,
 •     Technik elektronik,
 •     Technik mechanik,
 •     Technik organizacji reklamy,
 •     Technik budownictwa,
 •     Technik obsługi turystycznej.

 

Egzamin w formule 2019

W formule 2019 do części pisemnej egzaminu zostało zgłoszonych ponad 291 000 osób. Przystąpią one do egzaminu w 203 kwalifikacjach. Z kolei w części praktycznej zgłoszonych zostało ponad 297 000 osób w 203 kwalifikacjach w zawodach. Najpopularniejsze z nich to:

 •     Technik logistyk,
 •     Technik elektryk,
 •     Technik pojazdów samochodowych,
 •     Technik handlowiec,
 •     Technik usług kosmetycznych,
 •     Technik ekonomista,
 •     Technik elektryk,
 •     Technik rolnik,
 •     Technik usług fryzjerskich,
 •     Technik usług kosmetycznych,
 •     Technik administracji,
 •     Florysta,
 •     Technik hotelarstwa,
 •     Technik reklamy,
 •     Technik informatyk,
 •     Technik budownictwa,
 •     Technik żywienia i usług gastronomicznych,
 •     Technik mechatronik.

 

Warunki zdania egzaminu

Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie z:

 •     części pisemnej – min. 50% punktów możliwych do uzyskania,
 •     części praktycznej – min. 75% punktów możliwych do uzyskania.

 

Po zdaniu egzaminu (obu części) zdający otrzymuje w formule 2012 i 2017 świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, a w formule 2019 certyfikat kwalifikacji zawodowej. Po uzyskaniu potwierdzeń wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym w zawodzie oraz odpowiedniego poziomu wykształcenia wydawany jest w formule 2012 i 2017 dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a w formule 2019 dyplom zawodowy. Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną świadectw/certyfikatów/dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe/ dyplomów zawodowych do szkół nastąpi w dniu 7 września 2022 r.