Jak zapowiedział Mariusz Kamiński, na mocy ustawy o ochronie ludności wprowadzone zostaną obowiązkowe kursy pierwszej pomocy dla młodzieży ze szkół średnich. Kursy będą organizowane i prowadzone przez licencjonowanych ratowników medycznych.

Czytaj: Będzie nowa ustawa o zarządzaniu kryzysowym i stanie klęski żywiołowej>>

- Celem tych kursów nie jest zdobycie teoretycznej wiedzy, ale nauka praktycznych umiejętności podtrzymywania i ratowania życia przez ogromną rzeszę młodych ludzi - powiedział Kamiński.

Od 1 września w ramach edukacji dla bezpieczeństwa wrócą do szkół najważniejsze elementy przysposobienia obronnego, wraz ze strzelaniem, wiedzą obronną i udzielaniem pierwszej pomocy. Projekt rozporządzenia w tej sprawie już przekazano do konsultacji społecznych.