W środę odbędzie się spotkanie przedstawicieli oświatowych związków zawodowych z ministrem edukacji Dariuszem Piontkowskim. Dyskusja dotyczyć będzie rozporządzenia dotyczącego minimalnych stawek nauczycieli, które ma obowiązywać od stycznia 2020 r.
Monika Sewastianowicz
03.12.2019
Zarządzanie oświatą
Badania PISA mogą wzbudzać w nas spory optymizm, pokazują wzrost umiejętności piętnastolatków we wszystkich badanych dziedzinach - mówił minister edukacji Dariusz Piontkowski. Najnowsza edycja kładła nacisk na sprawdzenie umiejętności rozumienia tekstu.
Monika Sewastianowicz
03.12.2019
Zarządzanie oświatą
Wchodzą w życie jednolite zasady naliczania kosztów dowozu dziecka z niepełnosprawnością do szkoły. Projekt noweli przygotował Senat - ma wdrażać wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Zmiana jednak nie jest do końca zgodna z oczekiwaniami rodziców dzieci niepełnosprawnych.
Monika Sewastianowicz
03.12.2019
Uczniowie mogą mieć większy wpływ na to, jak wygląda i zmienia się ich szkoła, decydować o wystroju korytarzy, wyposażeniu klas czy kalendarzu imprez szkolnych. Do tego służy szkolny budżet partycypacyjny. Fundacje Stocznia i Pole Dialogu we współpracy z Warszawą przygotowały poradnik, który pokazuje, jak mądrze zaplanować szkolny budżet wykorzystując dobre praktyki sprawdzone w warszawskich placówkach.
Agnieszka Matłacz
02.12.2019
Szkoła i uczeń
Miłosz Skaza i Jan Rosa - zespół uczniów z Technikum Informatycznego Szczecińskiego Collegium Informatycznego pod opieką Dawida Bąka zwyciężył w konkursie Bezpieczeństwa Internetowego "153+1" dla uczniów szkół ponadpodstawowych, zorganizowanym przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości i Biuro Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Sprawiedliwości
Krzysztof Sobczak
30.11.2019
Szkoła i uczeń Nowe technologie

Najbardziej ekologiczna szkoła jest w Markach

Środowisko Budownictwo Zarządzanie oświatą
Mareckie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne (MCER) w podwarszawskich Markach to najbardziej zaawansowany ekologicznie obiekt użyteczności publicznej w Polsce. Od września działają w nim już część edukacyjna, w której mieści się szkoła podstawowa, biblioteka, oraz zewnętrzne obiekty sportowe. Oddano własnie do użytku kolejne części obiektu.
Krzysztof Sobczak
30.11.2019
Środowisko Budownictwo Zarządzanie oświatą

Uczniowie i nauczyciele bez wsparcia psychologicznego

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą Opieka zdrowotna
System pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach mocno szwankuje. Brakuje specjalistów i pieniędzy – na orzeczenie trzeba czekać miesiącami. A same placówki oświatowe swoich psychologów traktują po macoszemu. To paradoks, bo właśnie one wraz z poradniami mają stać na pierwszej linii w walce z wzrastającą liczbą przypadków depresji u dzieci.
Patrycja Rojek-Socha Monika Sewastianowicz
30.11.2019
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą Opieka zdrowotna
Słusznie Zakład Ubezpieczeń Społecznych odliczył od emerytury powszechnej sumę kwot emerytur dotychczas pobranych jako emerytura pomostowa dla nauczycielki urodzonej w 1952 roku - taki jest sens uchwały podjętej 28 listopada br.przez Izbę Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sadu Najwyższego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
29.11.2019
Kadry w oświacie Emerytury i renty
Jesienią minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski wielokrotnie zapowiadał, że chce ponownie usiąść do rozmów z przedstawicielami związków zawodowych zrzeszających nauczycieli i pracowników oświaty. Chodzi o zmiany w pragmatyce zawodowej i systemie wynagradzania nauczycieli oraz finansowania oświaty. 4 grudnia będzie ku temu okazja.
Agnieszka Matłacz
28.11.2019
Zmniejszenie liczby lekcji religii receptą na przeładowane plany lekcji? Część szkół wyszła z takiego założenia i próbuje wdrożyć w życie to rozwiązanie, ale ani same placówki, ani organy je prowadzące nie mają w tej kwestii dowolności. O zgodę muszą wystąpić do władz kościelnych. A te mają pełną swobodę w reakcji na takie wystąpienia.
Monika Sewastianowicz
28.11.2019
Zarządzanie oświatą
Potrzebna jest debata na temat całościowego systemu wynagradzania nauczycieli, poprawy jakości oświaty, skorelowana z dyskusją dotyczącą awansu zawodowego nauczycieli. Dzisiaj już sama dyskusja o płacach nauczycielskich nie wystarczy - uważa minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski. Podjęcie prac w tym zakresie zapowiedział w środę
Hanna Hendrysiak
27.11.2019
Finanse samorządów
Nasze trwające ponad rok działania negocjacyjne dotyczące zmiany systemu wynagradzania znalazły odzwierciedlenie w podpisanym 7 kwietnia porozumieniu pomiędzy „Solidarnością” a rządem - przypomniała oświatowa "S". Wyraziła zadowolenie, że jej projekt poparł Związek Nauczycielstwa Polskiego.
Monika Sewastianowicz
27.11.2019
Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji nie zdecydowała o podjęciu prac nad wdrożeniem rozwiązań zaproponowanych w petycji o przywróceniu wcześniejszych nauczycielskich emerytur. Senatorowie zdecydowali, że potrzebne są dalsze konsultacje i przekazali rozwiązanie do zaopiniowania przez związki zawodowe. Gdyby zaproponowane w petycji rozwiązania wdrożono, nauczyciele po 30 latach pracy, w tym 20 w oświacie, mogliby przechodzić na emeryturę.
Monika Sewastianowicz
27.11.2019
Kadry w oświacie
Dyrektor ma obowiązek zorganizować pracę szkoły tak, by uczniowie mogli realizować podstawę programową. Przy obecnych brakach kadrowych w oświacie jest to jednak często niewykonalne. I tak zamiast angielskiego, dzieci nawet miesiące mogą spędzić czas odrabiając lekcje z innych przedmiotów pod okiem czujnego bibliotekarza lub mając zastępstwo z nauczycielem innego przedmiotu.
Monika Sewastianowicz
27.11.2019
Zarządzanie oświatą
Szkoły mają więcej czasu na składanie wniosków o sfinansowanie zakupu książek z Narodowego Programu Czytelnictwa, wcześniej mogły to robić do końca października, teraz wniosek mogą złożyć do 6 grudnia 2019 r. Projekt uchwały przyjął we wtorek rząd - głównym celem zmiany było dostosowanie zapisów do zreformowanego systemu oświaty.
Monika Sewastianowicz
26.11.2019
Zarządzanie oświatą
Zawiadomienie poradni psychologiczno-pedagogicznej to pierwszy krok, który powinna zrobić szkoła, gdy dowie się, że jej uczeń popełnił samobójstwo. Należy zadbać o to, by inne dzieci mogły skorzystać z pomocy, ale nie wolno zmuszać ich do udziału w pogrzebie lub wspólnym przeżywaniu żałoby.
Monika Sewastianowicz
26.11.2019
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Wynagrodzenia pedagogów stanowią 75 proc. bieżących wydatków oświatowych. Na pozostałą część składają się zarówno wynagrodzenia personelu niedydaktycznego, jak i wydatki rzeczowe - wylicza Związek Powiatów Polskich. Według samorządowców subwencja oświatowa jest niedoszacowana.
Monika Sewastianowicz
25.11.2019
Kadry w oświacie
30 proc. uczniów w wieku od 15 do 19 lat regularnie pali elektroniczne papierosy, a 60 proc. co najmniej raz ich próbowało. Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny podał, że istnieją dowody na używanie e-papierosów do inhalacji substancji takich jak THC/CBD, mefedron, kokaina, metamfetamina i fentanyl. 
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
25.11.2019
Opieka zdrowotna
Subwencja oświatowa wzrośnie w przyszłym roku o 6 proc., więc samorządy nie powinny narzekać na brak funduszy na finasowanie szkół - przekonuje Ministerstwo Edukacji Narodowej. Tego wzrostu nie negują samorządowcy, tylko zwracają uwagę, że konieczne wydatki na ten cel rosną jeszcze szybciej.
Krzysztof Sobczak
25.11.2019
Finanse samorządów
Związek Nauczycielstwa Polskiego przyjął podczas zakończonego w sobotę 42. Krajowego Zjazd Delegatów uchwałę o podjęciu inicjatywy obywatelskiej dotyczącej powiązania wysokości wynagrodzeń nauczycieli z wysokością przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Związek chce też zmian w finansowaniu oświaty.
Krzysztof Sobczak
23.11.2019
Finanse samorządów Zarządzanie oświatą
Ustawka zorganizowana przez uczniów i po lekcjach nie jest sprawą szkoły, jeżeli odbywa się poza jej terenem? To nieprawda, ani instytucja, ani nauczyciele nie mogą ignorować takich zdarzeń. I dotyczy to także internetu. O tym, że uczniowie łamią prawo, szkoła musi powiadomić odpowiednie organy - w drugą stronę natomiast to tak nie działa.
Monika Sewastianowicz
23.11.2019
Prawo karne Zarządzanie oświatą
Do projektu przystąpiło już w sumie 3 tysiące szkół, a kolejne się zgłaszają - informuje resort cyfryzacji. mLegitymacja to legitymację szkolna w telefonie o takiej samej mocy prawnej jak tradycyjna, papierowa legitymacja. Poświadcza uprawnienia uczniów do ulgowych przejazdów kolejowych czy autobusowych i jest podstawą do zniżek.
Patrycja Rojek-Socha
22.11.2019
Szkoła i uczeń

Sławomir Broniarz ponownie szefem ZNP

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą
Dotychczasowy prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz w czwartek został ponownie wybrany na przewodniczącego tej organizacji. Będzie to jego szósta kadencja i potrwa do 2024 roku.
Krzysztof Sobczak
21.11.2019
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Gmina Zawidz musi pożyczyć na pensje dla nauczycieli

Finanse samorządów Zarządzanie oświatą
W gminie Zawidz Kościelny zabrakło pieniędzy na wypłaty dla nauczycieli. Pat został przerwany dopiero dziś, gdy radni, którzy wciąż byli przeciwko zaciągnięciu kredytu, tym razem zagłosowali na tak. Było to konieczne, ponieważ subwencja oświatowa nie wystarcza na finansowanie oświaty, a gmina nie ma rezerw na jej uzupełnienie.
Beata Igielska
21.11.2019
Finanse samorządów Zarządzanie oświatą
Nauczyciele przedmiotowcy mają za mało godzin pedagogiki na studiach - alarmują posłowie. MEN odpowiada: zmieniają się standardy kształcenia nauczycieli. Wyjaśnia, że kładzie się w nich większy nacisk na przygotowanie psychologiczno-pedagogicznego zajęcia z zakresu psychologii, pedagogiki i praktyk zawodowych.
Monika Sewastianowicz
21.11.2019
Kadry w oświacie
Nauczyciele, mamy moc! - to hasło 42. Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego, który rozpoczyna się dziś w Warszawie. W programie trzydniowego wydarzenia m.in. związkowe wybory, podsumowanie ostatnich pięciu lat działalności i przyjęcie strategii na kolejną kadencję.
Agnieszka Matłacz
21.11.2019
Zarządzanie oświatą
Opublikowano nowelę rozporządzenia określającego listę zawodów szkolnictwa branżowego. Na liście znalazł się technik spawalnictwa i zdobnik ceramiki. Kształcenie będzie mogło być prowadzone również na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.
Monika Sewastianowicz
19.11.2019
Zarządzanie oświatą
Rząd przeznaczy środki na wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli: "na przyszły rok, także od nowego roku szkolnego" - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki we wtorkowym expose. Dodał też, że celem rządu na przyszłą kadencję jest stworzenie tysiąca zeroemisyjnych szkół.
Monika Sewastianowicz
19.11.2019
Nie wszystkie dokumenty funkcjonujące w szkołach przygotowywane są ze względu na obowiązek wynikający z przepisów prawa. Odrębną kwestię stanowi dokumentacja, której przygotowanie wynika z panującego zwyczaju, oczekiwań dyrektora szkoły, organu nadzoru, albo organu prowadzącego - podkreśla resort edukacji pytany o biurokrację w szkołach. Odbiurokratyzowanie oświaty to jedna z obietnic MEN.
Monika Sewastianowicz
18.11.2019
Zarządzanie oświatą
Przedszkola niepubliczne domagają się od samorządów wyrównania, ich zdaniem, zaniżonej dotacji za lata 2008-2017. Pozwy sądowe w tej sprawie trafiły już do około 150 samorządów. Są też pierwsze orzeczenia.
Agnieszka Matłacz
18.11.2019
Finanse samorządów