Posłanki KP Lewicy pytają partię rządzącą o plany likwidacji Karty Nauczyciela. Podkreślają, że ustawa zapewnia pracownikom oświaty kluczowe uprawnienia - w tym m.in. do urlopu dla poratowania zdrowia. Jest też: "instrumentem zapewniającym spójność systemu oświaty".
Monika Sewastianowicz
12.12.2019
Kadry w oświacie
Jeżeli dojdzie do wycieku danych osobowych dzieci, to należy je o tym poinformować i to językiem, który zrozumieją - wynika ze stanowiska Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Rodzi to pytanie o odpowiedzialność za niedopełnienie takiego obowiązku. To, że wynika on wprost z RODO, nasuwa pewne wątpliwości.
Monika Sewastianowicz
12.12.2019
Kadry w oświacie

Szef MEN rozmawia z ministrem finansów o subwencji

Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Jestem w trakcie rozmów z premierem i ministrem finansów i obaj widzimy potrzebę wzrostu finansowania zadań oświatowych – powiedział w środę minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski. I dodał, że ostateczny kształt projektu ustawy budżetowej "nie ujrzał jeszcze światła dziennego".
Krzysztof Sobczak
11.12.2019
Samorząd terytorialny Finanse samorządów
Karta Nauczyciela nie tylko nikomu nie szkodzi, ale wręcz przeciwnie – gwarantuje wysoką jakość nauczania - podkreśla Związek Nauczycielstwa Polskiego, polemizując w ten sposób z Mirosławą Stachowiak-Różecką, szefową sejmowej Komisji Nauki, Edukacji i Młodzieży.
Monika Sewastianowicz
11.12.2019
Kadry w oświacie
UKE rozpoczyna kampanię uświadamiającą młodzież o niebezpieczeństwach w internecie. Kampania Klikam z głową - #keepCTRL ma uczyć dzieci, jak odpowiedzialnie korzystać z internetu. Z badania konsumenckiego dzieci przeprowadzonego przez firmy Danae i Realizacja na zlecenie UKE wynika, że nieodpowiednie do wieku treści, jakie dzieci najczęściej napotykały w sieci, to przemoc i okrucieństwo, nagość oraz akty seksualne.
Monika Sewastianowicz
10.12.2019
Zarządzanie oświatą
Ponad 2000 książek Olgi Tokarczuk trafiło do warszawskich bibliotek, przekazał je warszawski samorząd. Egzemplarze dostępne będą w bibliotekach w każdej dzielnicy, a uczniowie w 126 bibliotekach szkolnych. W ramach realizowanego przez Miasto programu rozwoju bibliotek powstał portal biblioteczny.
Monika Sewastianowicz
10.12.2019
Zarządzanie oświatą
Zmieni się rozporządzenie dotyczące orzekania nauczycielskich urlopów dla poratowania zdrowia. Ma to związek z zamknięciem jednego z instytutów rozpatrujących odwołania od orzeczeń lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy. Na liście pozostaną już jedynie dwa podmioty, do których można złożyć takie odwołanie.
Monika Sewastianowicz
10.12.2019
Kadry w oświacie Opieka zdrowotna
Nauczyciele niesamorządowych szkół, przedszkoli i placówek nie podlegają przepisom Karty Nauczyciela - przypomina resort edukacji. Chodzi również o kwestię wynagrodzeń i przyszłorocznych podwyżek, które zapowiada minister Dariusz Piontkowski.
Monika Sewastianowicz
10.12.2019
Kadry w oświacie
MEN przygotowało projekt rozporządzenia określającego kwalifikacje dyrektorów ministerialnych placówek doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych. Rozszerzono m.in. możliwości potwierdzania znajomości języka polskiego przez cudzoziemców oraz dookreślono wymagania wobec osoby zajmującej stanowisko dyrektora w takiej placówce.
Monika Sewastianowicz
09.12.2019
Zarządzanie oświatą
Nauczyciel nie ma urlopu w czasie przerw świątecznych - przypomina MEN. Jeżeli dyrektor szkoły stwierdzi, że istnieje potrzeba zapewnienia dzieciom opieki np. w Wigilię, może przydzielić nauczycielom zajęcia w tym czasie. Nie chodzi oczywiście o lekcje, ale o zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.
Monika Sewastianowicz
09.12.2019
Zarządzanie oświatą
Dla jednych bożonarodzeniowa czy mikołajkowa tradycja, dla innych dyskryminacja niekatolików. Rodzice spierają się o organizację jasełek czy spotkań ze Św. Mikołajem, a część szkół z nich rezygnuje lub szuka alternatywy. Zarówno przeciwnicy, jak i obrońcy jasełek, swoje stanowiska uzasadniają, odnosząc się do Konstytucji.
Monika Sewastianowicz
07.12.2019
Zarządzanie oświatą
Nadmierne obciążenie uczniów obowiązkami szkolnymi ma bowiem negatywny wpływ na życie całych rodzin, jest też niezgodne z nowoczesnymi trendami edukacyjnymi - podkreśla rzecznik praw obywatelskich. Dlatego z okazji Mikołajek udostępnia szkolny poradnik dotyczący zasad zadawania prac domowych.
Monika Sewastianowicz
06.12.2019
Zarządzanie oświatą
Minister edukacji Dariusz Piontkowski ponownie zapowiedział, że nauczyciele we wrześniu otrzymają podwyżki. Obietnicę złożył podczas środowego spotkania ze związkowcami. Tymczasem ZNP negatywnie zaopiniował projekt rozporządzenia o minimalnych wynagrodzeniach nauczycieli.
Monika Sewastianowicz
04.12.2019
Kadry w oświacie
Rzecznik praw dziecka pozytywnie ocenia uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego, w której stwierdzono, że niezgodna z prawem jest transkrypcja aktu urodzenia, gdy jako rodzice wpisane są osoby tej samej płci. Jednocześnie sąd stwierdził, że brak takiej transkrypcji nie może naruszać praw obywatelskich dziecka.
Monika Sewastianowicz
03.12.2019
Kadry w oświacie
W środę odbędzie się spotkanie przedstawicieli oświatowych związków zawodowych z ministrem edukacji Dariuszem Piontkowskim. Dyskusja dotyczyć będzie rozporządzenia dotyczącego minimalnych stawek nauczycieli, które ma obowiązywać od stycznia 2020 r.
Monika Sewastianowicz
03.12.2019
Zarządzanie oświatą
Badania PISA mogą wzbudzać w nas spory optymizm, pokazują wzrost umiejętności piętnastolatków we wszystkich badanych dziedzinach - mówił minister edukacji Dariusz Piontkowski. Najnowsza edycja kładła nacisk na sprawdzenie umiejętności rozumienia tekstu.
Monika Sewastianowicz
03.12.2019
Zarządzanie oświatą
Wchodzą w życie jednolite zasady naliczania kosztów dowozu dziecka z niepełnosprawnością do szkoły. Projekt noweli przygotował Senat - ma wdrażać wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Zmiana jednak nie jest do końca zgodna z oczekiwaniami rodziców dzieci niepełnosprawnych.
Monika Sewastianowicz
03.12.2019
Uczniowie mogą mieć większy wpływ na to, jak wygląda i zmienia się ich szkoła, decydować o wystroju korytarzy, wyposażeniu klas czy kalendarzu imprez szkolnych. Do tego służy szkolny budżet partycypacyjny. Fundacje Stocznia i Pole Dialogu we współpracy z Warszawą przygotowały poradnik, który pokazuje, jak mądrze zaplanować szkolny budżet wykorzystując dobre praktyki sprawdzone w warszawskich placówkach.
Agnieszka Matłacz
02.12.2019
Szkoła i uczeń
Miłosz Skaza i Jan Rosa - zespół uczniów z Technikum Informatycznego Szczecińskiego Collegium Informatycznego pod opieką Dawida Bąka zwyciężył w konkursie Bezpieczeństwa Internetowego "153+1" dla uczniów szkół ponadpodstawowych, zorganizowanym przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości i Biuro Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Sprawiedliwości
Krzysztof Sobczak
30.11.2019
Szkoła i uczeń Nowe technologie

Najbardziej ekologiczna szkoła jest w Markach

Środowisko Budownictwo Zarządzanie oświatą
Mareckie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne (MCER) w podwarszawskich Markach to najbardziej zaawansowany ekologicznie obiekt użyteczności publicznej w Polsce. Od września działają w nim już część edukacyjna, w której mieści się szkoła podstawowa, biblioteka, oraz zewnętrzne obiekty sportowe. Oddano własnie do użytku kolejne części obiektu.
Krzysztof Sobczak
30.11.2019
Środowisko Budownictwo Zarządzanie oświatą

Uczniowie i nauczyciele bez wsparcia psychologicznego

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą Opieka zdrowotna
System pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach mocno szwankuje. Brakuje specjalistów i pieniędzy – na orzeczenie trzeba czekać miesiącami. A same placówki oświatowe swoich psychologów traktują po macoszemu. To paradoks, bo właśnie one wraz z poradniami mają stać na pierwszej linii w walce z wzrastającą liczbą przypadków depresji u dzieci.
Patrycja Rojek-Socha Monika Sewastianowicz
30.11.2019
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą Opieka zdrowotna
Słusznie Zakład Ubezpieczeń Społecznych odliczył od emerytury powszechnej sumę kwot emerytur dotychczas pobranych jako emerytura pomostowa dla nauczycielki urodzonej w 1952 roku - taki jest sens uchwały podjętej 28 listopada br.przez Izbę Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sadu Najwyższego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
29.11.2019
Kadry w oświacie Emerytury i renty
Jesienią minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski wielokrotnie zapowiadał, że chce ponownie usiąść do rozmów z przedstawicielami związków zawodowych zrzeszających nauczycieli i pracowników oświaty. Chodzi o zmiany w pragmatyce zawodowej i systemie wynagradzania nauczycieli oraz finansowania oświaty. 4 grudnia będzie ku temu okazja.
Agnieszka Matłacz
28.11.2019
Zmniejszenie liczby lekcji religii receptą na przeładowane plany lekcji? Część szkół wyszła z takiego założenia i próbuje wdrożyć w życie to rozwiązanie, ale ani same placówki, ani organy je prowadzące nie mają w tej kwestii dowolności. O zgodę muszą wystąpić do władz kościelnych. A te mają pełną swobodę w reakcji na takie wystąpienia.
Monika Sewastianowicz
28.11.2019
Zarządzanie oświatą
Potrzebna jest debata na temat całościowego systemu wynagradzania nauczycieli, poprawy jakości oświaty, skorelowana z dyskusją dotyczącą awansu zawodowego nauczycieli. Dzisiaj już sama dyskusja o płacach nauczycielskich nie wystarczy - uważa minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski. Podjęcie prac w tym zakresie zapowiedział w środę
Hanna Hendrysiak
27.11.2019
Finanse samorządów
Nasze trwające ponad rok działania negocjacyjne dotyczące zmiany systemu wynagradzania znalazły odzwierciedlenie w podpisanym 7 kwietnia porozumieniu pomiędzy „Solidarnością” a rządem - przypomniała oświatowa "S". Wyraziła zadowolenie, że jej projekt poparł Związek Nauczycielstwa Polskiego.
Monika Sewastianowicz
27.11.2019
Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji nie zdecydowała o podjęciu prac nad wdrożeniem rozwiązań zaproponowanych w petycji o przywróceniu wcześniejszych nauczycielskich emerytur. Senatorowie zdecydowali, że potrzebne są dalsze konsultacje i przekazali rozwiązanie do zaopiniowania przez związki zawodowe. Gdyby zaproponowane w petycji rozwiązania wdrożono, nauczyciele po 30 latach pracy, w tym 20 w oświacie, mogliby przechodzić na emeryturę.
Monika Sewastianowicz
27.11.2019
Kadry w oświacie
Dyrektor ma obowiązek zorganizować pracę szkoły tak, by uczniowie mogli realizować podstawę programową. Przy obecnych brakach kadrowych w oświacie jest to jednak często niewykonalne. I tak zamiast angielskiego, dzieci nawet miesiące mogą spędzić czas odrabiając lekcje z innych przedmiotów pod okiem czujnego bibliotekarza lub mając zastępstwo z nauczycielem innego przedmiotu.
Monika Sewastianowicz
27.11.2019
Zarządzanie oświatą
Szkoły mają więcej czasu na składanie wniosków o sfinansowanie zakupu książek z Narodowego Programu Czytelnictwa, wcześniej mogły to robić do końca października, teraz wniosek mogą złożyć do 6 grudnia 2019 r. Projekt uchwały przyjął we wtorek rząd - głównym celem zmiany było dostosowanie zapisów do zreformowanego systemu oświaty.
Monika Sewastianowicz
26.11.2019
Zarządzanie oświatą
Zawiadomienie poradni psychologiczno-pedagogicznej to pierwszy krok, który powinna zrobić szkoła, gdy dowie się, że jej uczeń popełnił samobójstwo. Należy zadbać o to, by inne dzieci mogły skorzystać z pomocy, ale nie wolno zmuszać ich do udziału w pogrzebie lub wspólnym przeżywaniu żałoby.
Monika Sewastianowicz
26.11.2019
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą