- Od 1 września września dzięki ustawie, która jest w tym momencie na komitecie stałym Rady Ministrów i za chwilę trafi do Sejmu, będziemy podnosić łącznie o 20 proc. wynagrodzenia dla nauczycieli wchodzących do zawodu - powiedział w czwartek w wPolsce.pl szef MEiN Przemysław Czarnek. - Przypomnę, że my te wynagrodzenia będziemy podnosić. Już podnieśliśmy o 4,4 proc. od 1 maja, a od 1 września dzięki ustawie, która jest w tym momencie na komitecie stałym Rady Ministrów i za chwilę trafi do Sejmu, będziemy podnosić łącznie o 20 proc. wynagrodzenia dla nauczycieli wchodzących do zawodu. To są poważne zmiany - mówił minister.

 

Czytaj: Nauczyciel dostępny na zawołanie - nowa godzina karciana na konsultacje z rodzicami>>

 

Zmiany od 1 września 2022 r.

Po zmianach przez 3 lata i 9 miesięcy, będą odbywać przygotowanie do zawodu nauczyciela po czym, aby kontynuować pracę w szkole obligatoryjnie przystąpią do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego.  W związku z wprowadzeniem okresu przygotowania do zawodu nauczyciela zmianie ulegną również zasady nawiązywania stosunku pracy z nauczycielem podejmującym pracę w szkole:

 1. przez pierwsze 2 lata pracy w szkole – umowa o pracę na czas określony;
 2. po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat i uzyskaniu co najmniej dobrej oceny pracy – umowa o pracę na czas nieokreślony.

 

Stąd zmiany w wysokości średniego wynagrodzenia - będzie przyporządkowane trzem etapom rozwoju zawodowego nauczycieli, co zapewnia dodatkowy wzrost wynagrodzenia nauczycieli podejmujących pracę w tym zawodzie. Zgodnie z projektem ustawy średnie wynagrodzenie nauczycieli będzie stanowiło dla:

 1. nauczyciela nieposiadającego stopnia awansu zawodowego – 120 proc.,
 2. nauczyciela mianowanego – 144 proc.
 3. nauczyciela dyplomowanego – 184 proc.

– kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.

 

Wzrost średniego wynagrodzenia brutto

Na tej podstawie nie można dokładnie określić, o ile wzrośnie wynagrodzenie nauczycieli zaczynających karierę, bo wszystko zależeć będzie od kwoty ustalanej w ustawie budżetowej. Obecnie wynosi ona 3 537,80 zł i żeby wyliczyć średnie wynagrodzenie należy zastosować jeden z mnożników wskazanych w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela.

Średnie wynagrodzenie nauczyciela w 2022 r. (brutto):

 • nauczyciel stażysta - 100 proc. kwoty bazowej - 3 537,80 zł;
 • nauczyciel kontraktowy - 111 proc. kwoty bazowej - ok. 3 537,80 zł;
 • nauczyciel mianowany - 144 proc. kwoty bazowej - ok. 5 094,432 zł
 • nauczyciel dyplomowany - 184 proc. kwoty bazowej - ok. 6 509,552  zł.

 

Wyliczane w ten sposób średnie wynagrodzenie to teoretyczny model, który służy przede wszystkim do planowania i oceny działań jednostek samorządu terytorialnego. Dzięki tym kwotom mogą one zaplanować, ile pieniędzy wydadzą na wypłaty dla zatrudnianych przez siebie pedagogów. Nie oznacza to zarobków poszczególnych nauczycieli. Te bywają bliższe minimalnemu wynagrodzeniu określonemu w rozporządzeniu ministra edukacji. Po zastosowaniu aktualnej kwoty bazowej z ustawy budżetowej średnie wynagrodzenie nauczyciela, który nie ma jeszcze stopnia nauczyciela mianowanego, wynosiłoby: 4 245,36 zł (brutto). Dla reszty pedagogów nic by się nie zmieniło.

 

Pensja powiązana ze średnim wynagrodzeniem?

Minimalne wynagrodzenie nadal regulować będzie rozporządzenie - obecnie, po podwyższeniu o 4,4 proc. wynosi ono:

 • nauczyciel stażysta - 3079 zł
 • nauczyciel kontraktowy - 3167 zł
 • nauczyciel mianowany - 3597 zł
 • nauczyciel dyplomowany - 4224 zł

Nawet więc 15 proc. podwyżka wynagrodzeń dla najgorzej zarabiających nie byłaby specjalną zachętą do wybrania zawodu nauczyciela. Nie spełnia to też oczekiwań związkowców.  Od dawna proponuje dodanie Karty Nauczyciela zasady, że wysokości kwot średniego i zasadniczego wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, stanowią określony procent kwoty przeciętnego wynagrodzenia obowiązującej w III kwartale poprzedzającego roku budżetowego.

Według ZNP należy zapisać w Karcie (art. 30 ust. 3), że średnie wynagrodzenie nauczycieli stanowi dla:

 • nauczyciela stażysty – 90 proc.,
 • nauczyciela kontraktowego – 100 proc.,
 • nauczyciela mianowanego – 125 proc.,
 • nauczyciela dyplomowanego – 155 proc.

– przeciętnego wynagrodzenia w III kwartale poprzedzającego roku budżetowego, ustalanego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 39).