O programie mówiła w poniedziałek minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg - podkreślała, że chociaż wakacje dopiero się zaczęły, nabór wniosków o „Dobry start”  już w piątek 1 lipca.

– W 2018 r. uruchomiliśmy program „Dobry start”, którego celem jest odciążenie domowych budżetów rodzin z dziećmi w wieku szkolnym. To 300 zł jednorazowego wsparcia na wyprawkę szkolną dla każdego uczącego się dziecka – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Czytaj: Wnioski o "Dobry start" wyłącznie drogą elektroniczną i do ZUS>>

Czytaj też: Babcia zajmująca się wnukiem również ma prawo do „świadczenia na dobry start” - omówienie orzeczenia >>>

Każdego roku z „Dobrego startu” korzysta ok. 4,4 mln dzieci. Łączna kwota wsparcia w latach 2018-2022 wyniesie ok. 6,65 mld zł.

W ramach programu rodzice - bez względu na dochody - mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów potrzebnych uczniom oraz pozostałego wyposażenia niezbędnego dzieciom uczącym się w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych do ukończenia 20. roku życia lub 24 lat w przypadku osób z niepełnosprawnościami.

Kto może złożyć wniosek o świadczenie w ramach programu Dobry Start

 •     rodzic,
  1.     jeśli dziecko nie mieszka z obojgiem rodziców – wniosek składa ten rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem,
  2.     jeśli dzieckiem opiekuje się równocześnie oboje rodziców, to świadczenie otrzyma ten, kto pierwszy złoży wniosek,
  3.     gdy drugi rodzic złoży wniosek o świadczenie po innym rodzicu, to ZUS ustali, kto sprawuje opiekę na dzieckiem,
 •     opiekun faktyczny dziecka, czyli osoba, która opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję,
 •     opiekun prawny dziecka – osoba, której sąd powierzył opiekę nad dzieckiem,
 •     osoba ucząca się, czyli pełnoletni uczeń, który nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją lub ma ustalone alimenty od nich.

 

Program "Dobry start" - wzory >>>

Świadczenie Dobry Start przysługuje również na dzieci w pieczy zastępczej oraz osobom usamodzielnianym opuszczającym pieczę zastępczą. W tych przypadkach wniosek o świadczenie Dobry Start może złożyć:

 •     rodzina zastępcza,
 •     osoba prowadząca rodzinny dom dziecka,
 •     dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej,
 •     dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.