Obrady połączone z konferencja "Bezpieczeństwo i higiena pracy w transporcie" odbyło się z okazji przypadającego w poniedziałek Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. W spotkaniu wzięli udział m.in. posłowie, przedstawiciele rządu, organizacji pracodawców oraz związków zawodowych.
"Podejmowane dotąd działania przynoszą dobre rezultaty, spada liczba śmiertelnych wypadków i tych skutkujących kalectwem. Warto więc głośno mówić o niebezpieczeństwach, warto uświadamiać społeczeństwu zagrożenia. Często bowiem za nieszczęściem kryje się brawura lub brak wyobraźni, są one również jedną z przyczyn komunikacyjnych wypadków" - napisała marszałek Sejmu Ewa Kopacz w liście skierowanym do uczestników obrad.
Z danych przytoczonych przez główną inspektor pracy Iwonę Hickiewicz wynika, że Państwowa Inspekcja Pracy wydała w 2013 r. 8 tys. decyzji natychmiastowego wstrzymania prac oraz 9 tys. wstrzymania eksploatacji maszyn. "W sumie w ubiegłym roku inspektorzy pracy zlikwidowali bezpośrednie zagrożenia dla zdrowia lub życia ok. 70 tys. pracowników" - podkreśliła.
"Uzasadniony, aczkolwiek ostrożny optymizm budzi utrzymująca się od 3 lat tendencja spadkowa liczby osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy. Ta liczba, według GUS, zmniejszyła się w 2013 r., w porównaniu z rokiem 2011, o blisko 9 tys.; w tym czasie o 128 osób zmniejszyła się też liczba ofiar śmiertelnych" - powiedziała Hickiewicz.
Dodała, że poprawa bezpieczeństwa wymaga zmian nie tylko w zakładach pracy, ale również rozwiązań systemowych na poziomie państwa.
Według wiceministra gospodarki Dariusza Bogdana liczba wypadków w miejscy pracy jest "na poziomie nieakceptowalnym". Przekonywał on, że dla poprawy bezpieczeństwa pracowników konieczne jest podnoszenie poziomu wiedzy i bezpieczeństwa oraz że "bezpiecznych zachowań trzeba uczyć już małe dzieci".
Także zdaniem przewodniczącej Rady Ochrony Pracy, posłanki Izabeli Mrzygłockiej, jeżeli chodzi o liczbę wypadków przy pracy "na duży optymizm jest jeszcze za wcześnie".
Na zakończenie konferencji jej uczestnicy przyjęli apel do Sejmu "o udzielenie wsparcia dla wszelkich działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracujących oraz podjęcie zdecydowanych przedsięwzięć na rzecz poprawy stanu warunków pracy".
Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy proklamowała w 2001 r. Międzynarodowa Organizacja Pracy. W Polsce ustanowił go Sejm w 2003 r. Związki zawodowe obchodzą ten dzień jako Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych.