Szczegółowa oferta praktyk będzie dostępna na stronie: www.oferty.praca.gov.pl

Osoby odpowiedzialne za zgłaszanie studentów będą mogły znaleźć tam wszystkie potrzebne informacje, które pozwolą im na wybranie jak najlepszej oferty (czas, miejsce praktyk, ogólny zakres obowiązków i wymagane kompetencje kandydata) – poinformowało w czwartek Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) w przesłanym PAP komunikacie.

Czytaj: Służba Cywilna otwiera się na praktykantów

 

Jak wynika ze sprawozdania Szefowej Służby Cywilnej – na które powołuje się resort nauki - 1500 urzędów zadeklarowało chęć utworzenia 16 600 miejsc praktyk od lipca do grudnia tego roku.

W marcu tego roku rząd przyjął zalecenia dotyczące praktyk studenckich w urzędach administracji rządowej oraz w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych w 2015 r. Zgodnie z nimi na każdych 20 pracowników w administracji rządowej powinno być zgłoszone co najmniej jedno miejsce praktyk studenckich.

„Badania pokazują, że osoby z wyższym wykształceniem radzą sobie na rynku lepiej niż przeciętnie. Jednak 21 proc. absolwentów po roku od zakończenia edukacji nie ma pracy” – powiedział w czwartek w Warszawie wiceminister nauki Włodzisław Duch na konferencji poświęconej praktykom studenckim w administracji rządowej. Dodał, że nie wiadomo, czy pozostali absolwenci mają pracę w swoim zawodzie. „To dopiero zaczynamy monitorować. Program (praktyk – przyp. PAP) jest jednym ze sposobów na zmniejszenie tych negatywnych procentów” – zaznaczył.

Samo MNiSW wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Narodowym Centrum Nauki i Biurem Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej przygotowało 58 miejsc dla praktykantów.

„Administracja potrzebuje młodych ludzi pełnych pomysłów, zaangażowania, innowacyjnego myślenia. A młodzi ludzie nauczą się tego jak działa administracja” – ocenia program minister nauki prof. Lena Kolarska-Bobińska, cytowana w komunikacie.

Resort nauki zwraca uwagę, że praktyki w urzędach są bardzo dobrą propozycją dla studentów, którzy chcą związać swoją przyszłość zawodową z administracją publiczną. Będą też okazją, by nauczyć się współpracy z innymi.

O tym, że kluczem do sukcesu i dalszego rozwoju programu praktyk jest ścisła współpraca między urzędami a uczelniami przekonuje minister Kolarska-Bobińska w liście do uczelni.

„Niezwykle istotne w naszej ocenie jest, by zadania realizowane przez studentów w procesie praktyk odpowiadały na faktyczne potrzeby określone w programach praktyk, w taki sposób, aby opiekun praktyk w uczelni mógł z całym przekonaniem potwierdzić, że student osiągnął zakładane cele praktyki i nabył podczas niej określone kompetencje na zakładanym poziomie. Oczekiwana będzie również Państwa ocena po zakończeniu praktyk” – pisze minister nauki w liście do rektorów.

Do aktywnego włączenia się w proces organizacji praktyk w urzędach Akademickie Biura Karier zachęca również w swoim liście Bartłomiej Banaszak, Rzecznik Praw Absolwenta.

Program praktyk studenckich w urzędach zapowiedziała w swoim exposé premier Ewa Kopacz.(PAP)