"Dokonaliśmy analiz budżetów służb. Mam nadzieję, że w czasie spotkania z przedstawicielami związków pracowników cywilnych służb mundurowych pod koniec maja, będę mógł o tym z nimi porozmawiać i będę w stanie coś pozytywnego im przekazać w tym roku" - powiedział dziennikarzom Cichocki.

"Przy najbliższej okazji tworzenia budżetu na 2013 rok, wystąpię do ministra finansów o dodatkowe środki na podwyżkę dla pracowników cywilnych w policji, straży pożarnej i Straży Granicznej" - zapewnił szef MSW.
Na początku kwietnia rząd wydał rozporządzenie na mocy, którego policjanci dostaną podwyżki po około 300 zł brutto od 1 lipca 2012 roku. Na wzrost uposażeń dla około 100 tys. funkcjonariuszy zarezerwowano w budżecie MSW 202 mln zł.
Spowodowało to protesty związkowców zrzeszonych w Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Zrzesza ona oprócz policjantów także strażaków, strażników granicznych i funkcjonariuszy więziennictwa.
W połowie lutego, po protestach funkcjonariuszy m.in. w czterech miastach-gospodarzach Euro 2012 a także na dwóch przejściach granicznych z Ukrainą, MSW zapowiedziało warunkowe podwyżki dla pograniczników, strażaków, więzienników i funkcjonariuszy BOR.
Pieniądze te zostaną wypłacone w 2012 r., jeśli do 30 września w rezerwie celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych pozostanie co najmniej 76 mln zł. Państwowa Straż Pożarna ma otrzymać na wzrost pensji 30 mln zł, Służba Więzienna 27,2 mln zł, Straż Graniczna 16,4 mln zł, a Biuro Ochrony Rządu 2,2 mln zł.
Podwyżek domagają się także pracownicy cywilni policji (jest ich blisko 24 tys.). W połowie lutego napisali oni list do szefa MSW, w którym wskazali m.in. że "sytuacja w zakresie wynagrodzeń pracowników cywilnych policji jest krytyczna". "Akcja podyktowana jest wielkim i narastającym niezadowoleniem naszego środowiska pracowniczego z powodu marginalizowania roli pracowników Policji oraz niedostrzegania przez kierownictwo KGP i MSW dramatycznej sytuacji płacowej tej grupy zawodowej" - napisano w liście.

Według danych MSW przeciętne miesięczne uposażenie funkcjonariuszy łącznie z nagrodami wynosi od 3,9 tys. do 4,2 tys. zł. Od 2010 roku, zarówno kwota bazowa, jak i dodatki do niej dla służb mundurowych i żołnierzy nie wzrosły. (PAP)