"Jeżeli chodzi o czerwiec, bardzo trudno jest prognozować. Będzie to jednak bardzo ważny miesiąc, wyjątkowy ze względu na Euro 2012. Spodziewamy się, że w związku z tym wydarzeniem przybędzie kilka tysięcy miejsc pracy. Może być to więc miesiąc wyjątkowy na tle normalnych trendów gospodarczych" - powiedział PAP Męcina.

MPiPS szacuje, że stopa bezrobocia w maju wyniosła 12,6 proc. wobec 12,9 proc. w kwietniu.
Poproszony o skomentowanie opublikowanych w środę danych Męcina powiedział: "Kolejny miesiąc z rządu zaobserwowaliśmy spadek bezrobocia. W maju wyniosło ono, według naszych szacunków, 12,6 proc., czyli o 0,3 pkt proc. mniej niż w kwietniu". "Można powiedzieć, że tego się spodziewaliśmy, ponieważ sezonowe spadki bezrobocia w miesiącach letnich są charakterystyczne dla polskiego rynku pracy" - dodał.
Wiceminister przypomniał, że w ubiegłym roku w maju stopa bezrobocia wynosiła 12,4 proc. "Niepokojące jest jednak to, że zmniejsza się nieco dynamika ofert pracy, zwłaszcza niesubsydiowanej. Zobaczymy jak sytuacja będzie wyglądać w kolejnych miesiącach" - stwierdził.
Z danych resortu pracy wynika, że liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w maju br. (na podstawie meldunków wojewódzkich urzędów pracy) wyniosła 73,6 tys. i w porównaniu do kwietnia br. spadła o 1,1 tys., czyli o 1,4 proc.
W maju 2011 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 76,3 tys. wolnych miejsc pracy (o 2,1 tys. mniej niż w kwietniu 2011 roku, tj. spadek o 2,7 proc.).
Bezrobocie w kwietniu br., według metodologii Eurostatu, wyniosło w Polsce 9,9 proc., a według metodologii GUS stopa bezrobocia w kwietniu wyniosła 12,9 proc. (PAP)