Jak dowiedziała się PAP, IGTE otrzymała potwierdzenie, że do przewodniczącego Komisji Europejskiej (KE) Jose Barroso dotarł jej list, ale oficjalnej odpowiedzi jeszcze nie ma.

"Tak, przewodniczący otrzymał list i poprosił wiceprzewodniczącego (KE Olli) Rehna o odpowiedź w jego imieniu, co nastąpi wkrótce" - poinformowała PAP w Brukseli rzeczniczka KE Pia Ahrenkilde Hansen pytana, czy list dotarł do Barroso. Rehn jest komisarzem odpowiedzialnym za sprawy gospodarcze i walutowe.

"Izba jest bardzo zaniepokojona i rozczarowana planowanymi przez rząd zmianami w zasadach funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych" - czytamy w liście, przesłanym również do PAP. "Podczas konsultacji, rząd nie wziął pod uwagę żadnych argumentów ani opinii przedstawianych przez wybitnych ekonomistów, prawników i specjalistów w kwestiach związanych z emeryturami, które mogłyby służyć, jako rozwiązania alternatywne lub być podstawą do wypracowania takich rozwiązań. (...) Koszty tej operacji będą ponoszone przez wszystkich objętych systemem, czyli przez przyszłych emerytów" - czytamy dalej.

W opinii Izby, planowane przez rząd zmiany mogą budzić poważne wątpliwości prawne. "Wbrew zapewnieniom rządu, przejęcie obligacji skarbowych znajdujących się w portfelach inwestycyjnych otwartych funduszy emerytalnych, jest ich nacjonalizacją" - zaznacza IGTE. "Zgodnie obowiązującymi w Polsce z przepisami, OFE mają prawo do lokowania aktywów swoich członków, aż ubezpieczony przejdzie na emeryturę. Do tego czasu aktywa są własnością OFE. Dlatego przeniesienie ich z OFE do ZUS, nawet jeśli dotyczy tylko części z nich, stanowi przejęcie ich przez instytucję publiczną bez odszkodowania. Aktywa zgromadzone w imieniu ubezpieczonego przestaną być własnością prywatną, staną się własnością publiczną i będą wykorzystywane przez państwo" - wywodzi Izba w liście, o którym w czwartek poinformowała stacja radiowa RFM FM.

Jej zdaniem zmiany - wbrew temu, co mówi rząd - nie zapewnią bezpieczeństwa przyszłych emerytur, ponieważ zmuszanie OFE do inwestowania wyłącznie w akcje zwiększy ryzyko.

"W tej sytuacji chcielibyśmy poprosić Komisję Europejską o dokładną analizę proponowanych przez polski rząd zmian i podjęcie odpowiednich działań" - podsumowała swój list Izba.