Jak podał GUS przepływy pieniężne netto funduszy z działalności operacyjnej na koniec grudnia 2014 r. sięgnęły 1,2 mld zł i w porównaniu z 2013 r. wzrosły o 27,5 proc.

Wpływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej wyniosły 4,4 mld zł, co oznacza spadek rdr o 33,1 proc.

Spadek odnotowano również jeśli chodzi o wydatki - o 37,8 proc. do 4,4 mld zł.

"Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej były dodatnie i wyniosły 29,6 mln zł, podczas gdy w roku poprzednim były ujemne w kwocie 445,6 mln zł" - czytamy w komunikacie GUS.

"Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej, ze względu na poniesione wydatki i niewielkie wpływy, były ujemne w kwocie 1,1 mld zł i odnotowano ponad trzykrotny wzrost ich ujemnego salda w stosunku do poprzedniego roku" - dodano.

Z danych wynika ponadto, że przepływy pieniężne netto razem sięgnęły w ub.r. 132,9 mln zł i były o 43,6 proc. mniejsze w porównaniu do 2013 r.

"Środki pieniężne na początek okresu odnotowano w wysokości 631,3 mln zł, natomiast środki pieniężne na koniec okresu wyniosły 764,2 mln zł" - podał Urząd. (PAP)

rbk/ drag/