"Polski system emerytalny był relatywnie zdrowy jeżeli chodzi o jego stabilność, ale Polska ma bardzo duży problem z adekwatnością emerytur, a także z wyrównaniem (wieku emerytalnego - PAP) pomiędzy płciami" - ocenił w czwartek w Brukseli komisarz UE ds. zatrudnienia.

Laszlo Andor dodał, że intencją polskiego rządu jest wydłużenie wieku emerytalnego zarówno mężczyzn, jak i kobiet, "co oznacza większe wydłużenie wieku emerytalnego dla kobiet". "To jest z pewnością wyzwanie, ale myślę, że to bardzo ważne, żeby rząd kontynuował radzenie sobie z tym priorytetowym tematem" - podkreślił Andor.

Zaznaczył, że podstawą zdrowego systemu emerytalnego są wyższe stopy zatrudnienia zarówno osób młodych, jak i starszych. "To także jest wyzwanie. Polska w ciągu ostatnich 10 lat zrobiła duże postępy w redukcji bezrobocia, to nad czym musimy pracować, to wzrost udziału starszych pracowników" - ocenił komisarz.

W czwartek Komisja Europejska opublikowała tzw. białą księgę emerytur, w której zawarła zalecenia dla krajów UE, by pomóc im w stworzeniu warunków do tego, "aby ci, którzy mogą, kontynuowali pracę", a także, by prawa emerytalne mogły być przenoszone z kraju do kraju w ramach "27".

"Musimy wydłużyć okres pracy, wiele krajów zajęło się już tym tematem" - mówił komisarz Andor na konferencji, na której prezentował białą księgę. Zaznaczył, że system emerytalny będzie elementem oceny przez KE budżetów i polityki gospodarczej krajów UE w ramach tzw. Annual Survey Growth. "Kraje UE znajdą się pod poważną presją" - dodał.

W białej księdze KE przytoczyła rekomendacje dla Polski z 2011 roku, w których wskazała na konieczność podniesienia wieku emerytalnego dla służb mundurowych, kontynuację wysiłków na rzecz podniesienia wieku emerytalnego i uzależnienia go od oczekiwanej długości życia.

Komisja zaleciła też stworzenie harmonogramu poprawy systemu składek na ubezpieczenie społeczne dla rolników. Chodzi o to, by składki do KRUS lepiej odzwierciedlały indywidualne przychody rolników.

Rządowy projekt reformy emerytalnej zakłada stopniowe podwyższanie i zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn do 67 lat.

Z Brukseli Julita Żylińska (PAP)

jzi/ wkr/ je/ jbr/