W 2021 roku ZUS wstrzymał wypłatę zasiłków chorobowych na ponad 15 mln zł

Ubezpieczenia społeczne

W 2021 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 353,2 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy. W efekcie obniżono i cofnięto świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa na łączną kwotę 191 240,3 tys. zł. Na skutek zmian w prawie niższe zasiłki chorobowe i świadczenia rehabilitacyjne po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego otrzymało 155,9 tys. osób.

24.02.2022

Związki zawodowe nie chcą pracy zdalnej, bo boją się o swoją przyszłość

Prawo pracy

Praca zdalna, zwłaszcza całkowita, jest realnym zagrożeniem dla istnienia i funkcjonowania związków zawodowych. Bez dostępu do adresów mailowych i telefonów pracowników wykonujących pracę poza zakładem pracy, związkowcy będą mieli ograniczone możliwości prowadzenia agitacji i pozyskiwania nowych członków. Zdaniem prawników, w skrajnych przypadkach może to doprowadzić do likwidacji zakładowych organizacji związkowych.

24.02.2022

Niższe emerytury po Polskim Ładzie - RPO interweniuje, MF zapowiada zmiany

Domowe finanse Emerytury i renty Polski Ład

Część emerytów skarży się, że z powodu Polskiego Ładu od nowego roku dostaje niższe świadczenia. Uznają to za swoistą „karę” za to, że dłużej pracowali. Nie rozumieją, dlaczego nie zostali objęci możliwością ulgi dla klasy średniej. Po interwencji RPO, Ministerstwo Finansów poinformowało, że rząd podjął decyzję o nowych rozwiązaniach na korzyść emerytów z większym świadczeniem. Rozwiązanie jest obecnie wypracowywane.

23.02.2022

ZUS: 24 lutego dyżury dotyczące 500 plus i RKO w całej Polsce

Pomoc społeczna Domowe finanse

W czwartek, 24 lutego 2022 roku, pracownicy ZUS będą w wielu miejscowościach w kraju odpowiadali na pytania o świadczenie wychowawcze "Rodzina 500 plus" oraz o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO). Pomogą też w złożeniu wniosków i założeniu profilu na PUE ZUS – poinformował w środę Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

23.02.2022

Lewiatan: Niskie bezrobocie w styczniu, ale wkrótce wzrośnie

Rynek Prawo pracy

Bezrobocie w styczniu br. wyniosło 5,5 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. W ujęciu miesięcznym wzrosło o 0,1 pkt. proc. Jednak nadchodzące spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego, stymulowane podwyżką stóp procentowych, może przynieść w kolejnych miesiącach wyższe bezrobocie. Oczekujemy, że w lutym wyniesie ono 5,8 proc., choć kolejne miesiące to nadal dość duża niepewność i zmienność – twierdzi Konfederacja Lewiatan.

23.02.2022

ZUS: Od marca wyższe dodatki do emerytur i rent

Domowe finanse Emerytury i renty

Od 1 marca 2022 roku obowiązywać będą nowe wysokości dodatków i świadczeń wypłacanych wraz z emeryturą lub rentą albo niezależnie od nich. Kwoty dodatków i świadczeń pieniężnych waloryzowane są wskaźnikiem waloryzacji 107 proc. - podał w środę Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

23.02.2022

GUS: Osoby bezrobotne stanowiły w IV kw. 2021 r. 2,9 proc. ludności aktywnej zawodowo w wieku 15–89 lat

Rynek Prawo pracy

W IV kwartale 2021 r. osoby aktywne zawodowo stanowiły 58,0 proc. ludności w wieku 15–89 lat. Wskaźnik ten zmniejszył się w porównaniu z III kwartałem ub.r. o 0,2 p.proc. – podał w środę GUS. Osoby pracujące stanowiły w IV kw. 2021 r. 56,3 proc. ludności w wieku 15–89 lat. , a osoby bierne zawodowo - 42 proc. - o 0,2 p.proc. więcej niż w III kw.

23.02.2022

Badanie: Ponad 60 proc. Polaków deklaruje objawy depresji - to zwłaszcza młodzi

Prawo pracy HR

Ponad 60 proc. badanych Polaków wykazuje objawy depresji. Jednak osoby po 56 roku życia mają w sobie więcej energii życiowej, niż dwudziestolatki. Uczucie zmęczenia i braku energii najczęściej dotyka osoby zarabiające poniżej 1 tys. zł (47 proc.) i z miejscowości liczących od 5 tys. do 19 tys. mieszkańców (49 proc). Wśród Polaków zarabiających powyżej 9 tys. zł 35 proc. wskazuje na ten objaw. - wynika z najnowszego badania przeprowadzonego dla platformy ePsycholodzy.pl.

23.02.2022

Firma stwierdzi wypadek przy pracy zdalnej, ale ZUS może nie wypłacić świadczenia

Prawo pracy BHP

Przepisy dotyczące wypadku przy pracy mają być stosowane odpowiednio także do pracy zdalnej - zakłada najnowszy projekt nowelizacji Kodeksu pracy. Pracodawcy zachodzą jednak w głowę, co będzie to oznaczało w praktyce. Zdaniem prawników, pracodawca będzie stwierdzał wypadek przy pracy, ale to ZUS będzie rozstrzygał, czy pracownikowi należy się świadczenie wypadkowe. Zakwestionować więc może związek wypadku z pracą.

23.02.2022

ZUS: Emeryci i renciści mają czas do końca lutego, by poinformować o dodatkowych przychodach

Domowe finanse Emerytury i renty

Wszyscy emeryci pobierający wcześniejsze emerytury, jak również renciści, którzy dodatkowo pracowali w 2021 roku, muszą pamiętać, by do końca lutego poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych o dodatkowych przychodach. Chodzi m.in. o ubiegłoroczne wynagrodzenia z umowy o pracę, umowy zlecenia czy też przychody z prowadzenia działalności gospodarczej - przypomina ZUS.

22.02.2022

Rząd zwiększy dotacje na wspracie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami

Prawo pracy Polski Ład

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poparło projekt ustawy, którego celem jest urealnienie wielkości dotacji przekazywanej z budżetu państwa na realizację zadań powierzonych Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z projektem, wartość 30 proc. stanowiłaby minimalny poziom dofinansowania zadań PFRON.

22.02.2022

Pracodawca, który żądał testu lub paszportu covidowego - przegrał w sądzie

Prawo pracy BHP RODO Koronawirus szczepienia

Warszawski sąd uchylił karę porządkową upomnienia nałożoną na pracowników instytucji państwowej, którzy – wbrew zarządzeniu pracodawcy - nie okazali przed rozpoczęciem pracy certyfikatu covidowego, ani nie poddali się testowi antygenowemu. Jak argumentuje pełnomocnik skarżących, prawo nie pozwala pracodawcy na przetwarzanie takich informacji, a przepisy o BHP nie mogą ingerować w tak ważne dane.

22.02.2022

ZUS: Dziś upływa termin na opłacenie składek za styczeń dla ostatniej grupy płatników

Ubezpieczenia społeczne Polski Ład

Poniedziałek, 21 lutego, to ostatni dzień na opłacenie składek za styczeń 2022 roku dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i tych płatników, którzy nie posiadają osobowości prawnej – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przedsiębiorcy zyskali jeden dzień więcej, ponieważ w tym roku 20 lutego wypadł w niedzielę.

21.02.2022

MRiPS: Ponad 398 mln zł dla firm z programu Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie

Rynek Prawo pracy

Fundusze przyznane w ramach rządowego programu "Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie" pozwoliły na powstanie 5734 firm. Łączna wysokość wsparcia to ponad 398 mln zł - podało w poniedziałek Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Tylko w 2021 roku w ramach programu zawarto 633 umowy na łączną kwotę prawie 54 mln zł.

21.02.2022

Badanie: Praca zdalna bardziej kontrolowana

Prawo pracy

W trakcie pandemii zwiększył się odsetek pracowników odczuwających, że w pracy są bardziej kontrolowani niż dotychczas – wynika z badania ADP „People at Work 2021: A Global Workforce View”. Ta sytuacja nie wpłynęła jednak na poziom szczęścia pracujących Polaków.

21.02.2022

Pracujący uczniowie i studenci wypadają z ubezpieczenia zdrowotnego

Szkoła i uczeń Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Szkolnictwo wyższe

Jeden dzień pracy na podstawie umowy o pracę wystarczy, aby uczeń lub student stracił prawo do ubezpieczenia zdrowotnego. Nikt nie informuje rodziców o konieczności ponownego zarejestrowania dziecka jako członka rodziny - przeżywają szok, gdy podczas wizyty u lekarza dziecko w systemie eWUŚ ma status "czerwony", bez prawa do świadczeń finansowanych przez NFZ. Zdaniem prawników, system ubezpieczeń ludzi młodych jest zbyt skomplikowany i rodzi problemy.

21.02.2022

Branża: Otwarcia sklepów we wszystkie niedziele oczekują sami klienci

Rynek i konsument Prawo pracy Prawo gospodarcze

Otwarcia sklepów we wszystkie niedziele oczekują sami klienci - wskazują przedstawiciele sieci handlowych. Twierdzą, że 32 wyjątki przewidziane w ustawie o ograniczeniu handlu w niedziele prowadzą do dyskryminacji pracowników handlu. Ponieważ ci zatrudnieni w placówkach działających na zasadzie wyłączeń, w dalszym ciągu pracują w niedziele. Problem rozwiązałoby postulowane przez branżę zagwarantowanie pracownikom handlu dwóch wolnych od pracy niedziel w miesiącu.

20.02.2022

Maląg: Pandemia pokazała, że praca zdalna jest potrzebna. Będą zmiany w przepisach

Prawo pracy BHP

Ostatnie dwa lata pandemii pokazały, że praca zdalna jest potrzebna, dlatego pracujemy nad wpisaniem jej do Kodeksu pracy. Jest szansa, że nowe przepisy będą wprowadzone jeszcze w tym półroczu – twierdzi Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej. Zgodnie z projektem, nowe regulacje mają zacząć obowiązywać trzy miesiące od odwołania stanu epidemii w Polsce.

20.02.2022

Świadczenie wyrównawcze nie dla każdego emeryta opiekującego się niesamodzielnym dzieckiem

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Wnioski o świadczenie wyrównawcze złożone w ZUS do 28 lutego br. przez opiekunów posiadających prawo do tzw. emerytury EWK, będą rozpatrzone do 31 marca, a samo świadczenie będzie przyznane od 1 stycznia 2022 r. Jednak nie wszyscy pobierający świadczenia emerytalno-rentowe są uprawnieni do świadczenia wyrównawczego.

19.02.2022

GUS: Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 2021 r. wyniosło 4944,79 zł

Domowe finanse Prawo pracy

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, w 2021 roku wyniosło 4944,79 zł, a w drugim półroczu 2021 r. wyniosło 5104,90 zł – podał w piątek Główny Urząd Statystyczny.

18.02.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski