Polska tymczasowo odstępuje od stosowania przepisów o czasie prowadzenia pojazdu

Prawo pracy Transport

Polski rząd postanowił wprowadzić tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynków kierowców wykonujących krajowe i międzynarodowe przewozy drogowe paliw – poinformowało w piątek Ministerstwo Infrastruktury. Odstępstwa, związane z brakiem kierowców, będą obowiązywać od 4 marca do 2 kwietnia 2022 roku.

04.03.2022

Dane PIP: W 2021 r. inspektorzy stwierdzili u pracodawców ponad 600 tys. naruszeń. Głównie w kwestii wynagrodzeń

Prawo pracy

Według wstępnych danych, w ubiegłym roku Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła ponad 55 tys. kontroli u pracodawców. To o około 1,5 proc. mniej niż w 2020 r. i o ponad 24 proc. mniej niż w 2019 roku. Stwierdzono ponad 613 tys. naruszeń, czyli o prawie 11 proc. więcej niż w 2020 r., ale o ponad 28 proc. mniej niż w 2019 roku. W zgłaszanych skargach najczęściej pojawiały się kwestie dotyczące wynagrodzeń i innych świadczeń.

04.03.2022

MRiPS: Pomoc dla obywateli Ukrainy – Infolinia 19524

Prawo pracy Ukraina

Obywatele Ukrainy poza niezbędnym wsparciem w zakresie miejsca zamieszkania, wyżywienia czy opieki zdrowotnej potrzebują również dostępu do informacji o możliwości podejmowania pracy. Mogą w tym zakresie skorzystać zarówno z materiałów informacyjnych w języku ukraińskim oraz instytucji publicznych zajmujących się aktywizacją zawodową – przypomina Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

04.03.2022

Firma nie wie, że zatrudnia żołnierzy WOT. I nagle może zostać bez pracowników

Prawo pracy

Firmy muszą być gotowe na niespodziewane zmiany w funkcjonowaniu, spowodowane wojną w Ukrainie. Może się bowiem okazać, że w pracy nie pojawią się żołnierze WOT powołani do natychmiastowego stawiennictwa, i z pracodawcą skontaktują się tylko w sprawie urlopu bezpłatnego. Zdaniem prawników, dopiero wtedy pracodawca dowie się, że ma żołnierzy, bo wcześniej nie ma prawa o to pytać.

04.03.2022

ZUS: Pomoc dla przedsiębiorców w związku z wojną na Ukrainie

Ubezpieczenia społeczne

Płatnicy składek, którzy w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie mają trudności z terminowym opłaceniem składek na ubezpieczenia, mogą skorzystać z pomocy w spłacie należności, oferowanej przez ZUS – poinformował w czwartek Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

03.03.2022

Potrzeba sprawnej oceny kompetencji uchodźców z Ukrainy

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Ukraina

Od wybuchu wojny w Ukrainie granice Polski przekroczyło już ponad 500 tys. uchodźców - podaje Straż Graniczna. Według różnych szacunków, docelowo może to być nawet 2-3 miliony ludzi. Zdaniem ekspertów rynku pracy, nie ma obaw, że zabraknie miejsc pracy dla obywateli Ukrainy uciekających przed wojną do Polski. Umiejętne zarządzanie falą uchodźców z Ukrainy, pomoże uniknąć chaosu i zmniejszy koszty obsługi migrantów.

03.03.2022

Badanie: Polacy coraz częściej odczuwają symptomy depresji - gospodarka na tym traci

Prawo pracy HR Opieka zdrowotna

Ponad sześć na dziesięć osób ma minimum jeden z wymienionych w ankiecie objawów depresji - wynika z badania UCE RESEARCH i SYNO Poland dla platformy ePsycholodzy.pl. Według ekspertów, jest to ukrytym źródłem niskiej produktywności i częstej nieobecności pracowników, generującym straty pracodawców i całej gospodarki.

02.03.2022

Jednolite zezwolenie na pobyt i pracę nie zawsze oznacza wypłatę wynagrodzenia minimalnego

Rynek Prawo pracy

Pracodawcy nie wiedzą, czy cudzoziemcowi, który uzyska zezwolenie na pobyt i pracę w Polsce, muszą wypłacać co najmniej wynagrodzenie minimalne także wtedy, gdy taki pracownik czy zleceniobiorca choruje albo jest na urlopie bezpłatnym. Wątpliwości budzą nowe przepisy, które – co potwierdzają prawnicy – zostały nieszczęśliwie sformułowane.

02.03.2022

Od 1 marca renty i emerytury idą w górę

Domowe finanse Emerytury i renty

Od 1 marca 2022 roku więcej pieniędzy trafi na świadczenia dla rencistów i emerytów. Wzrosną one o 7 procent. W ten sposób najniższa emerytura wyniesie teraz 1338,44 zł i będzie wyższa o 87,56 zł niż przed rokiem - przypomina Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Koszt waloryzacji świadczeń w 2022 r.  wyniesie ok. 18,4 mld zł., a więc więcej o ok. 7,8 mld zł więcej niż w 2021 roku.

01.03.2022

Za nakłanianie do rezygnacji z oszczędzania w PPK grozi grzywna

Domowe finanse Emerytury i renty

Nakłanianie osoby zatrudnionej lub uczestnika PPK do rezygnacji z oszczędzania w tym programie jest wykroczeniem. Odpowiedzialność może ponieść nie tylko pracodawca, ale także osoba działająca w jego imieniu. Krąg osób mogących ponieść odpowiedzialność został określony w taki sposób, aby objąć możliwie największą grupę osób związanych z podmiotem zatrudniającym oraz mogących oddziaływać na osoby zatrudnione.

01.03.2022

MRiPS zapowiada uproszczenie procedury zatrudniania Ukraińców

Ukraina

Uproszczenie procedury zatrudnienia pracowników ukraińskich zapowiedziała podczas nadzwyczajnego posiedzenia prezydium Rady Dialogu Społecznego szefowa resortu rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Chodzi o zmniejszenie biurokracji na rzecz notyfikacji zatrudnienia w urzędzie pracy.

28.02.2022

ZUS wypłaci polskie emerytury Ukraińcom

Emerytury i renty Ukraina

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował w poniedziałek, że w związku z wojną, przejmie wypłatę polskich emerytur i rent, które były dotychczas wypłacane na terenie Ukrainy. Jeżeli natomiast taka osoba znajdzie się w innym kraju, może zwrócić się do odpowiedniej lokalnej instytucji lub kasy ubezpieczeń społecznych, która w uzgodnieniu z ZUS pomoże w uzyskaniu świadczenia.

28.02.2022

Ukraińscy pracownicy wyjeżdżają walczyć lub po rodziny - wiele firm już ma kłopoty

Prawo pracy Ukraina

Pracodawcy z branż, w których większość zatrudnianych cudzoziemców stanowili mężczyźni z Ukrainy, mogą stanąć przed widmem upadłości, a w najlepszym razie - mieć przejściowe problemy. Ich pracownicy albo już porzucili pracę, bo wrócili do ojczyzny walczyć, lub wyjeżdżają, by do Polski sprowadzić rodziny. Firmy są gotowe im w tym pomagać, by zatrzymać załogę w Polsce.

28.02.2022

Krótszy tydzień pracy? Nie w Polsce

Prawo pracy Prawo unijne

Islandia wprowadziła na próbę czterodniowy tydzień pracy. Zachęty do skrócenia czasu pracy pracowników pojawiły się także w Japonii, a obecnie rozwiązania tego typu wdrażane są w Hiszpanii i Nowej Zelandii. Polska nie pracuje nad rozwiązaniami, które miałyby skrócić obecny, 40-godzinny tydzień pracy. Choć badania potwierdzają, że w pandemii Polacy pracują krócej, ale efektywniej.

26.02.2022

Jak zatrudnić obywatela Ukrainy. Instrukcja krok po kroku

Prawo pracy Ukraina

Pracodawca, który zamierza zatrudnić cudzoziemca, zobowiązany jest do podjęcia określonych kroków legalizujących prawo do pracy takiej osoby w Polsce. To na pracodawcy spoczywa obowiązek wystąpienia do właściwych podmiotów z dokumentami, które umożliwią legalne zatrudnienie obywatela spoza Unii Europejskiej.

25.02.2022

Legalizacja pobytu cudzoziemców – procedura zatrudniania do uproszczenia

Rynek Prawo pracy Ukraina

Od 29 stycznia 2022 r. zmianie uległy przepisy dotyczące legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Polski. Proces decyzyjny został skrócony, a biurokracja związana z wydawaniem zgód czy częstotliwością występowania o wizy została ograniczona. Mimo to prawnicy twierdzą, że procedura zatrudniania obcokrajowców w Polsce jest dosyć skomplikowana i na pewno należy ją uprościć, szczególnie teraz, wobec sytuacji na Ukrainie.

25.02.2022

Emeryt z działalnością gospodarczą ma płacić składkę zdrowotną mimo braku dochodów - interwencja RPO

Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Polski Ład

Emeryt, który prowadzi działalność gospodarczą, musi płacić składkę zdrowotną, nawet gdy nie ma dochodu z tego tytułu. Zwolnienie z odprowadzania składki zdrowotnej dotyczy tylko wąskiej grupy osób. Zdaniem obywateli, takie przepisy tzw. Polskiego Ładu są nieprzemyślane i krzywdzące. Interwencję w tej sprawie podjął Rzecznik Praw Obywatelskich.

25.02.2022

Magiczna liczba 6 mln emerytów będzie przekraczana coraz częściej

Finanse publiczne Domowe finanse Emerytury i renty

W 2021 r. ZUS wypłacał emerytury 5 993,1 tys. świadczeniobiorców. To mniej niż w 2020 r., gdy emerytury otrzymywało 5 940,6 tys. osób. Liczba emerytów w ostatnim kwartale 2021 roku przekroczyła 6 mln. Dla porównania, w 2020 r. owe 6 mln świadczeniobiorców przekroczone zostało tylko raz: w listopadzie, a w 2019 r. – ani razu. To sygnał wyraźnej tendencji.

25.02.2022

RPO: Pobierasz zasiłki macierzyńskie i chorobowe – ulga dla klasy średniej nie dla ciebie

PIT Ubezpieczenia społeczne Polski Ład

Osoby pobierające zasiłki z ubezpieczenia społecznego nie mogą skorzystać z ulgi dla klasy średniej przewidzianej w przepisach Polskiego Ładu. Będzie to szczególnie niekorzystne dla kobiet korzystających z zasiłku macierzyńskiego – a Konstytucja wymaga od władz ochrony macierzyństwa. Ponadto nikt nie jest w stanie przewidzieć, ile dni w roku będzie zmuszony korzystać z zasiłku chorobowego.

24.02.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski