GUS: Dalsze średnie trwanie życia kobiet wydłużyło się o 9,9 miesiąca a mężczyzn – o 8,9

Domowe finanse Emerytury i renty

Kobiety, które zdecydują się przejść na emeryturę z chwilą ukończenia 60 roku życia, będą miały przed sobą średnio 264,2 miesiące dalszego trwania życia. To o 9,9 miesięcy dłużej niż w 2023 r. Dalsze dłuższe średnie trwanie życie czeka też mężczyzn. Ci, którzy zakończą swoją aktywność zawodową z chwilą ukończenia 65 roku życia, będą mieli przed sobą 218,9 miesiąca. To o 8,9 miesiąca dłużej niż przed rokiem. Ale to też oznacza niższe emerytury, które na tej podstawie wyliczy im ZUS.

26.03.2024

Pracodawcy i pracownicy są zgodni: wynagrodzenia stanowią tabu na polskim rynku pracy

Prawo pracy Finanse Rynek pracy

Jawność wynagrodzeń występuje w zaledwie 23 proc. organizacji działających w Polsce. Takie wnioski płyną z raportu Hays oraz kancelarii Baker McKenzie. Mimo że zarówno pracodawcy, jak i pracownicy dostrzegają sens ujawniania płac, to wiele organizacji w Polsce nie jest gotowych na taki krok. Tymczasem już w 2026 roku w życie wejdą nowe przepisy, które będą nakładały na pracodawców nowe obowiązki związane z transparentnością wynagrodzeń.

26.03.2024

Od marca wyższa matczyna emerytura

Domowe finanse Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Od marca wzrosła wysokość Rodzicielskiego Świadczenia Uzupełniającego – Mama 4 plus. Maksymalna kwota matczynej emerytury to 1780,96 zł brutto. Ze świadczenia korzystają głównie matki, ale w wyjątkowych sytuacjach pieniądze mogą otrzymać także ojcowie – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

26.03.2024

Dwie handlowe niedziele i 200 proc. wynagrodzenia podzielą pracowników?

Prawo pracy

Posłowie Polski 2050-Trzeciej Drogi chcą zwiększenia liczby niedziel handlowych oraz rozszerzenia uprawnień pracowniczych z tytułu pracy w niedzielę. Pracownicy mieliby otrzymywać 200 proc. wynagrodzenia za pracę w niedzielę oraz mieć prawo do dnia wolnego od pracy w inny dzień oraz co najmniej dwóch niedziel w miesiącu kalendarzowym. Zdaniem prawników, to będzie decyzja polityczna. Związkowcy postulują zmiany w Kodeksie pracy, które obejmą wszystkich pracujących w niedziele i zapewnią im wyższe pensje.

26.03.2024

Waloryzacja kwot dofinansowań do wynagrodzeń osób z niepełnosprawnościami o krok

Prawo pracy Finanse Niepelnosprawność

Z inicjatywy Federacji Przedsiębiorców Polskich w Radzie Dialogu Społecznego podjęto prace nad uchwałą partnerów społecznych, która może doprowadzić do zwaloryzowania kwot dofinansowań wynagrodzeń osób niepełnosprawnych o wskaźniki wzrostu minimalnego wynagrodzenia na rok 2024 r., czyli o 19,4 procent - poinformowała FPP w poniedziałek.

25.03.2024

88 proc. firm w Polsce, które wdrożyło pracę zdalną, stawia na model hybrydowy. Badanie EY

Prawo pracy

Aż 88 proc. firm, które wdrożyło pracę zdalną, wybrało model hybrydowy. Najwięcej, bo aż 77 proc. precyzyjnie określa zasady stacjonarnej obecności w biurze. Najczęściej (46 proc.) pracownicy są do niej zobligowani przez przynajmniej trzy dni w tygodniu – wynika z badania EY. Bez wątpienia rodzime firmy bardzo poważnie podchodzą do kwestii proceduralnych, gdyż aż 89 proc. wdrożyło odpowiednie regulacje w postaci regulaminu.

25.03.2024

Urlopy w okolicach weekendu majowego - możliwość narzucenia terminów urlopu

Prawo pracy

Połączenie świąt z urlopem daje często możliwość uzyskania długiego wolnego, przy niekiedy małym wykorzystaniu urlop wypoczynkowego. Szczególnie jest to widoczne wówczas, gdy w tygodniu pracy przypadają dwa święta, jak w maju 2024 r. Skutkuje to tym, że często powstaje wzmożone zainteresowanie pracowników urlopami w tych okresach. Również dla części pracodawców, ze względu na zmniejszenie zapotrzebowaniem na pracę w tym okresie, przydatne może być to, by pracownicy wzięli wolne. Więcej piszemy w Legal Alert.

25.03.2024

Są założenia do projektu ustawy o bonie senioralnym

Samorząd terytorialny Prawo pracy Finanse Rynek pracy

Osoby, które ukończyły 75. rok życia, których potrzeby w zakresie podstawowych czynności dnia codziennego można określić, a które to potrzeby nie mogą zostać zaspokojone przez ich rodzinę, będą miały prawo do bonu senioralnego. Osobą uprawnioną do pozyskania usług na rzecz osoby starszej będzie jej zstępny. Miesięczna wartość bonu może wynosić maksymalnie 2150 zł, co odpowiada 50 proc. wynagrodzenia minimalnego w II połowie 2024 r. Bon nie będzie podlegał wymianie na gotówkę czy też inne prawne środki płatnicze lub inne środki wymiany.

25.03.2024

Będzie wyższy zasiłek pogrzebowy, a jego kwota co roku waloryzowana

Ubezpieczenia społeczne Finanse

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad projektem ustawy, który podwyższy kwotę zasiłku pogrzebowego z obecnych 4 tys. zł do 7 tys. złotych. Kwota ta będzie podlegała corocznej waloryzacji w marcu, o wskaźnik inflacji ogółem, publikowany przez Prezesa GUS za rok poprzedni. Zdaniem prawników, dobrze, że zasiłek ten ulegnie podwyższeniu, bo jego wysokość nie była zmieniana od 2011 roku.

23.03.2024

Będzie druga waloryzacja rent i emerytur, gdy inflacja w I półroczu przekroczy 5 proc.

Finanse publiczne Domowe finanse Emerytury i renty

Rząd chce, by waloryzacja rent i emerytur odbywała się raz w roku, gdy inflacja w pierwszym półroczu nie przekroczy 5 proc. Wówczas będą miały zastosowanie dotychczasowe zasady rocznej waloryzacji świadczeń. Dodatkowa waloryzacja w roku będzie natomiast możliwa, gdy inflacja w pierwszym półroczu wzrośnie powyżej 5 proc. W takim przypadku przeprowadzona zostanie zarówno waloryzacja roczna, jak i dodatkowa waloryzacja świadczeń.

22.03.2024

Pierwsze trzynastki jeszcze przed Wielkanocą

Domowe finanse Emerytury i renty

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się do wypłaty tzw. trzynastych emerytur. Pierwszy termin wypada 1 kwietnia, czyli w świąteczny poniedziałek. To oznacza, że pierwsze trzynastki trafią do emerytów i rencistów jeszcze przed Wielkanocą. Osoby, które świadczenia pobierają 1, 6 i 20 kwietnia – otrzymają je odpowiednio wcześniej, tzn. najpóźniej 29 marca, 5 kwietnia i 19 kwietnia - poinformował w piątek ZUS.

22.03.2024

Rząd nie powiedział ostatniego słowa w sprawie składki zdrowotnej

Finanse publiczne PIT Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Polski Ład

Przedstawione w czwartek przez resorty finansów i zdrowia nowe zasady obliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców, jakie miałyby obowiązywać od 1 stycznia 2025 r., wzbudziły spore emocje. Teraz okazuje się, że nie były one konsultowane w łonie koalicji rządzącej i że są to „tylko założenia”. Także prawnicy są nimi rozczarowani. Jedni dlatego, że rząd nie chce wrócić do składki zryczałtowanej w wersji sprzed Polskiego Ładu, a inni – że idąc dalej, nie zaproponował takich samych zasad… dla wszystkich pracowników.

22.03.2024

Ostatnie dni na złożenie wniosku do ZUS o pieniądze na inwestycje w BHP

Prawo pracy BHP Małe i średnie firmy

Do 27 marca 2024 roku płatnicy składek mają czas na złożenie wniosku do ZUS na dofinansowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednorazowo można uzyskać nawet 300 tys. zł wsparcia. Maksymalna wartość dopłaty nie może wynieść więcej niż 80 proc. wartości projektu. Dofinansowaniu będą podlegały działania, które np. zmniejszą nadmierny hałas, promieniowanie, zapylenie.

22.03.2024

Przed zawarciem umowy o zarządzanie PPK zamawiający publiczny musi sprawdzić wartość zamówienia

Zamówienia publiczne Prawo pracy PPK

Do umowy o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza od progu unijnego. W takim przypadku umowa o zarządzanie PPK może zostać zawarta na czas nieoznaczony. Umowa o zarządzanie PPK, do której ma zastosowanie PZP, nie może zostać zawarta na czas nieoznaczony. W takim przypadku zamawiający musi zawrzeć umowę na czas oznaczony. Należy wówczas ustalić, jaki to ma być okres i oszacować wartość zamówienia dla tego okresu.

22.03.2024

Sztuczna inteligencja zmieni rynek pracy. Powinniśmy być na to przygotowani

Administracja publiczna Ubezpieczenia społeczne Rynek pracy

Cyberbezpieczeństwo i związana z tym ochrona danych obywateli, to główny temat konferencji, zorganizowanej w czwartek w Centrali ZUS. Była to już II edycja konferencji „EMC – Cyfrowe wyzwania”. Uwaga uczestników koncentrowała się również na wykorzystywaniu rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję w usługach publicznych oraz wyzwaniach wynikających z najnowszych zmian technologicznych dla zabezpieczenia społecznego.

21.03.2024

MF i MZ mają propozycję reformy składki zdrowotnej dla przedsiębiorców

PIT Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Polski Ład

Minister zdrowia Izabela Leszczyna oraz Andrzej Domański, minister finansów, przedstawili w czwartek szczegóły reformy składki zdrowotnej. Na zmianach ma skorzystać 93 proc. przedsiębiorców, a koszty reformy szacowane są na 4-5 mld złotych. Przedsiębiorca z dochodem w wysokości 10 tys. zł, zyska 590 zł – podała Kancelaria Premiera. Zmiany mają wejść w życie od 2025 roku.

21.03.2024

Czy i o ile wzrośnie płaca minimalna dzięki unijnej procedurze jej ustalania i kryteriom?

Prawo pracy Finanse Prawo europejskie

Nieco ponad 8 miesięcy ma Polska na wdrożenie dyrektywy w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uchyla się od odpowiedzi, czy przy ustalaniu adekwatnej płacy minimalnej w Polsce wprowadzi dodatkowe kryteria, ponad te określone w dyrektywie. Zdaniem ekspertów, obecny mechanizm jej ustalania nie przystaje do rzeczywistości gospodarczej i naszego rynku pracy - wymaga zmiany. Wdrożenie dyrektywy jest ku temu dobrą okazją.

21.03.2024

Polacy coraz aktywniej poszukują pracy

Domowe finanse Prawo pracy Rynek pracy

Aż 27 proc. Polaków deklaruje, że po raz ostatni zmienili pracę ponad 10 lat temu. Jednocześnie 20 proc. badanych dokonało zmiany pracy na przestrzeni ostatniego roku, a na rynku sukcesywnie wzrasta stopień mobilności zawodowej Polaków. O ile jeszcze w pierwszych miesiącach 2023 roku 41 proc. badanych deklarowało, że poszukują nowej pracy lub planują w najbliższym czasie zmienić obecną, o tyle teraz ta liczba wzrosła do 44 proc. Wzrasta też odsetek pracowników otwartych na otrzymanie ciekawej oferty pracy.

20.03.2024

ZUS nie będzie pracował w piątek, 29 marca

Administracja publiczna Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Wszystkie placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą zamknięte w piątek, 29 marca 2024 roku. Tego dnia nie będzie też możliwości konsultacji z pracownikami infolinii ZUS – poinformował w środę Zakład. Ci, którzy chcą swoje sprawy załatwić w ZUS osobiście jeszcze w marcu, powinni to zrobić do czwartku, 28 marca.

20.03.2024

Rząd chce wprowadzać dobre zmiany, ale nie liczy się z opinią zainteresowanych

Pomoc społeczna Finanse publiczne Domowe finanse Prawo pracy

Rząd przyjmie program dofinansowania wynagrodzeń oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń, pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, prowadzonych przez samorządy lub na ich zlecenie. Program będzie finansowany z budżetowej dotacji celowej, a dofinansowanie wynagrodzeń będzie mogło być wypłacane w formie dodatku motywacyjnego. To kolejny projekt resortu pracy procedowany w trybie odrębnym, choć zdaniem prawników powinien być konsultowany publicznie.

20.03.2024