Młodzi i niedoświadczeni - raport

Prawo pracy Spółki

Polska znalazła się na czele państw, w których największe spółki publiczne zatrudniły najwięcej dyrektorów poniżej 50. roku życia. Niektóre z tych powołań, to nominacje polityczne, ale w wielu firmach jest to wynik perspektywicznego myślenia o sukcesji na kluczowych stanowiskach – wynika z tegorocznego raportu Heidrick & Struggles, w którym po raz pierwszy uwzględniono Polskę.

04.07.2023

Podatkowe zachęty dla związkowców – obrona przed odpływem członków czy sposób na pozyskanie nowych?

Doradca podatkowy Prawo pracy Finanse

Od 1 stycznia 2024 r. członkowie związków zawodowych będą mogli odliczyć od swojego rocznego dochodu już nie 500 zł, jak obecnie, lecz aż 840 zł zapłaconych składek. Zdaniem związkowców, zwiększenie limitu odliczenia to sposób na ulżenie pracownikom, którzy z własnych pieniędzy wspierają działalność związkową. Prawnicy mówią wprost: to ochrona związków przed odpływem członków.

04.07.2023

Lewiatan i OPZZ nagrodzili 8 najlepszych agencji zatrudnienia

Rynek Prawo pracy Małe i średnie firmy

Abalone Poland, Contrain Poland, Devire, Gi Group, Manpower Group, OTTO Work Force Solutions, Randstad Polska i Trenkwalder – to agencje zatrudnienia, które otrzymały certyfikat „Agencja zatrudnienia przyjazna pracownikom”, przyznawany przez Konfederację Lewiatan i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych.

03.07.2023

Są korzyści dla opiekujących się bliskimi, ale nie wiadomo... jak z nich skorzystać

Prawo pracy RODO Prawo unijne

Pracodawcy nie wiedzą, jakie dokumenty powinien im przedstawić pracownik opiekujący się członkiem rodziny lub osobą zamieszkującą w tym samym gospodarstwie domowym, który z tego tytułu chce skorzystać z elastycznej organizacji pracy. Nie wiedzą też, czy dokumenty powinny być takie same, jak w przypadku występowania o urlop opiekuńczy. Ustawodawca tego nie rozstrzygnął. Wątpliwe jest więc prawo pracodawcy do ich przetwarzania na gruncie RODO.

03.07.2023

Limit na nieoskładkowane pieniężne i niepieniężne benefity żywnościowe nie ulegnie zmianie

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej nie zamierza zwiększać limitu benefitów żywnościowych, które podlegają wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Bo system tych ubezpieczeń nie powinien być traktowany jako instrument polityki gospodarczej. Przyznaje jednak, że ze względu na aktualną sytuację ekonomiczną kraju i wielu firm, obecnie analizowane są różne możliwe do wprowadzenia formy wsparcia dla przedsiębiorców.

01.07.2023

Od 1 lipca rośnie płaca minimalna

Prawo pracy

Od soboty, 1 lipca 2023 roku, wzrośnie - po raz drugi w tym roku - minimalne wynagrodzenie za pracę. W drugim półroczu br. płaca minimalna zwiększy się z obecnych 3490 zł do 3600 zł, a minimalna stawka godzinowa – z obecnych 22,80 zł do 23,50 zł. To był pierwszy taki przypadek pod rządami obowiązującej ustawy, ale nie ostatni. Wszystko wskazuje na to, że także w przyszłym roku wynagrodzenie minimalne będzie rosnąć dwa razy.

30.06.2023

Do Polski przyjedzie rzesza cudzoziemców - łatwo otrzymają wizy pracownicze

Rynek Prawo pracy

MSZ zamierza pilnie wprowadzić rozporządzeniem outsourcing wizowy. Podmioty m.in. z Arabii Saudyjskiej, Kuwejtu, Kataru, Iranu, Filipin, Nigerii, Indii czy Pakistanu będą przyjmowały wnioski o wizę i przekazywały je do polskiego MSZ. Wprowadzenie pośredników do procedury wizowej oraz fakt, że wizy dla obywateli tych państw będzie wydawał urzędnik w Warszawie, a nie służby konsularne na miejscu, ma przyśpieszyć procedurę. Prawnicy mają szereg obaw - wskazują m.in. na możliwy konflikt interesów.

30.06.2023

W RDS rozpoczynają się negocjacje dotyczące płacy minimalnej w 2024 roku

Finanse publiczne Administracja publiczna Rynek Prawo pracy Małe i średnie firmy

W Radzie Dialogu Społecznego w czwartek rozpoczynają się negocjacje w sprawie płacy minimalnej w 2024 roku. Pracodawcy będą zabiegać, aby wzrosła ona zgodnie z propozycją rządu, ponieważ taka podwyżka wynika z ustawy. Konfederacja Lewiatan będzie jednak przekonywała partnerów społecznych do zmiany w przyszłości sposobu ustalania minimalnego wynagrodzenia.

29.06.2023

ZUS: Od 1 stycznia 2024 r. zmieni się tylko wysokość świadczenia wychowawczego, a nie funkcjonowanie programu

Pomoc społeczna Domowe finanse

Przewidziane w rządowym projekcie ustawy podniesienie od 1 stycznia 2024 r. kwoty świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ dla wszystkich uprawnionych z 500 do 800 złotych zostanie wdrożone w sposób płynny – informuje ZUS. I zapewnia, że odbędzie się to bez potrzeby składania wniosku i bez konieczności kontaktowania się z Zakładem. Informację otrzymają elektronicznie.

29.06.2023

Mieszkanie pod jednym dachem wystarczy, by wziąć urlop opiekuńczy na dziadka i konkubenta

Prawo pracy Prawo unijne

Pracownik w Polsce, wbrew zaleceniom unijnej dyrektywy, nie skorzysta z przysługujących mu pięciu dni w roku kalendarzowym urlopu opiekuńczego, by zapewnić osobistą opiekę lub wsparcie dziadkowi lub swojemu rodzeństwu jako członkom rodziny. Chyba, że mieszkają pod jednym dachem. W ten sposób z urlopu skorzystają też konkubenci, choć polskie prawo nie stawia na równi związku partnerskiego z małżeńskim.

29.06.2023

Prawie 40 proc. Polaków nie wie o nowych przepisach z zakresu prawa pracy - badanie

Prawo pracy Prawo unijne

Aż 86 proc. Polaków pozytywnie ocenia zmiany w prawie pracy, które weszły w życie w kwietniu 2023 roku. Jednocześnie tylko 12 proc. ankietowanych dobrze orientuje się w nowych przepisach, a połowa zna je w ograniczonym zakresie. Co ciekawe, aż 47 proc. ankietowanych twierdzi, że obecny pracodawca nie poinformował ich o zmianie przepisów, zapominając, że pracodawca nie ma takiego obowiązku.

28.06.2023

Trybunał w Strasburgu zajął się skargą polskiej emerytki z rocznika 1953

Wymiar sprawiedliwości Domowe finanse Emerytury i renty

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu przyjął skargę dotyczącą nierównego i dyskryminującego traktowania kobiet-emerytek z rocznika '53. Chodzi o naruszenie szeroko rozumianego prawa własności i dyskryminację - nierówne traktowanie w obrębie jednego rocznika. Zdaniem prawników, jest szansa, że ETPC skargę uwzględni. A to oznacza, że temat wróci i rząd będzie musiał się z nim zmierzyć.

28.06.2023

Badanie: Inkluzywność w polskich organizacjach - ile w niej autentyczności, a ile pozorów

Rynek Prawo pracy

Coraz więcej organizacji w Polsce i na świecie deklaruje, że kluczowe jest dla nich inkluzywne środowisko pracy. Liderzy zainteresowani są korzyściami z niej płynącymi - np. większą innowacyjnością zespołów czy atrakcyjnym wizerunkiem pracodawcy. Tymczasem z najnowszego badania Kincentric wynika, że tylko 27 proc. pracowników odbiera działania top managementu wspierające inkluzywność jako szczere i wiarygodne.

27.06.2023

Uczestnikiem PPK można stać się z mocy prawa

Prawo pracy PPK

Pracodawca zawiera dla pracownika umowę o prowadzenie PPK nie wcześniej niż 15. dnia zatrudnienia i nie później niż do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynęło 90 dni zatrudnienia. Jeżeli nie robi tego w tym terminie, pracownik stanie się uczestnikiem PPK z mocy prawa.

27.06.2023

ZUS kontroluje i wstrzymuje wypłaty zasiłków chorobowych

Ubezpieczenia społeczne

Rośnie liczba dni absencji chorobowej i liczba wystawionych zaświadczeń lekarskich. Zwolnienia chorobowe nie zawsze są jednak wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Wyjazdy na wycieczki, remonty mieszkania czy dodatkowa praca zawodowa – to tylko niektóre przykłady. W I kwartale 2023 roku ZUS wydał 7,77 tys. decyzji wstrzymujących dalszą wypłatę zasiłków chorobowych.

26.06.2023

Informacja o urlopie wypoczynkowym musi znaleźć się w świadectwie pracy

Prawo pracy

W świadectwie pracy nie powinno się rozbijać informacji o urlopie na wykorzystany w naturze i rozliczony ekwiwalentem. Tego rodzaju podział w żaden sposób nie wpływa na przyszłe uprawnienia pracownicze i wykracza poza ściśle informacyjny charakter świadectwa. Może też wpływać na ocenę pracownika przez kolejnego pracodawcę.

24.06.2023

Wakacje mogą utrudnić korzystanie z urlopu

Prawo pracy

U części pracodawców okres wakacyjny to czas intensywnej pracy, w którym, co do zasady, urlopy wypoczynkowe nie są udzielane. Takie zastrzeżenia, wskazujące na ten lub inny, np. świąteczny okres jako czas „bez urlopów”, zawarte są w części regulaminów pracy. Pojawiają się jednak wątpliwości, czy pracodawca w każdym przypadku może odmawiać udzielania urlopu na żądanie w tych okresach.

23.06.2023

Zmiany zapewnią udział pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia - ustawa odrzucona w Senacie

Prawo pracy Spółki

Uregulowanie w jednym akcie prawnym kwestii związanych z uczestnictwem pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek - to cel nowelizacji ustawy, którą przyjął ostatnio Sejm. Znajdzie się w niej m.in. procedura tworzenia specjalnego zespołu negocjacyjnego dla zabezpieczenia praw i interesów pracowników. Senat zadecydował o odrzuceniu ustawy, która wróci teraz do Sejmu.

23.06.2023

Pracownicy przechodzą do nowej firmy, ale i tak są otwarci na kolejną zmianę pracy - badanie Talent Trends 2023

Rynek Prawo pracy

80 proc. pracowników, którzy zmienili w ciągu ostatniego roku pracę, nie zarzeka się, że nie będzie chciała jej zmienić i jest otwarta na nowe wyzwania zawodowe. To jeden z ważniejszych wniosków badania Talent Trends 2023. Jak wynika z analiz, dla pracowników rozważających przejście do innej firmy liczy się nie tylko wynagrodzenie, ale też elastyczność w pracy i możliwość rozwoju kariery.

22.06.2023

Seniorki urodzone przed 1949 r. nie zostaną objęte korzystniejszymi warunkami emerytur

Emerytury i renty Prawo pracy

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej nie planuje zmieniać przepisów tak, by korzystniejszymi warunkami ustalania emerytur objąć również kobiet urodzone przed 1949 r., które pominięto w reformie systemu przeprowadzonego w 1999 r. Problem został poruszony w poselskiej interpelacji, w której wskazano, że seniorki czują się niesprawiedliwie traktowane z powodu różnic m.in. w zakresie wymaganych okresów składkowych.

21.06.2023