Polski Ład to nawet kilka składek zdrowotnych w miesiącu, choć lepszej jakości usług nie będzie

PIT Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Polski Ład

Wystarczy pracować na etacie, dorabiać prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą i mieć umowę zlecenia, by zapłacić składkę zdrowotną trzy razy. Rekordziści w miesiącu będą musieli zapłacić nawet 5-6 składek, a może i więcej. Wszystko zależy od tego, na ilu „etatach” pracują. To efekt zwiększonej liczby tytułów do ubezpieczeń zdrowotnych.

20.01.2022

Lewiatan: Polki mało aktywne zawodowo

Rynek Prawo pracy

Wskaźnik aktywności zawodowej Polek na tle innych kobiet w Europie jest niski i w 2020 roku wyniósł 67,9 proc., gdy tymczasem w Unii Europejskiej osiągnął 71,9 proc. Patriarchalny model rodziny, gorsza sytuacja ekonomiczna kobiet, niewydolny system opieki nad dziećmi do 3 lat czy prorodzinny system społeczny są przyczyną małej aktywności kobiet.

19.01.2022

TSUE: Państwo ma zapewnić warunki do naprawienia szkody wyrządzonej naruszeniem prawa UE

Prawo unijne

Mimo, że Trybunał stwierdził już, iż przepisy niemieckie ustalające minimalne stawki wynagrodzenia za usługi architektów i inżynierów są sprzeczne z dyrektywą usługową, to sąd krajowy rozpoznający spór pomiędzy jednostkami nie jest zobowiązany odstąpić od stosowania tego uregulowania niemieckiego wyłącznie na podstawie prawa Unii.

19.01.2022

„Zatrudniony” przez aplikację wynajmuje głównie własny rower i... trochę pracuje

Prawo pracy Prawo unijne

Osoby zatrudnione przez platformy cyfrowe w Polsce jako kurierzy czy rozwożący posiłki, pracują na umowy zlecenie przeważnie przez 3 godziny w tygodniu. Lwią część ich zarobku stanowi jednak wynajem własnego roweru lub samochodu, którym te usługi świadczą. Zdaniem prawników, Polska ma wystarczające narzędzia, by „ucywilizować” umowy zlecenia.

19.01.2022

BCC postuluje wycofanie niekorzystnych rozwiązań dla emerytów i rencistów

Emerytury i renty PIT Polski Ład

Uporządkowanie przepisów Polskiego Ładu dla emerytów i rencistów oraz taka ich zmiana, aby stały się bardziej czytelne, to główne postulaty Business Centre Club. Przedsiębiorcy rekomendują też rządowi wycofanie się z niekorzystnych - obowiązujących od 1 stycznia 2022 r. - rozwiązań dla emerytów i rencistów otrzymujących świadczenia powyżej 4920 zł.

18.01.2022

Będą podwyżki dla mundurówki wynegocjowane we wrześniu 2021 r.

Finanse publiczne Prawo pracy

Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa otrzymają od 1 stycznia 2022 r. podwyżkę uposażenia w przeciętnej miesięcznej wysokości 677 zł na etat. Projekty rozporządzeń, które stanowią realizację podpisanego 24 września 2021 r. przez szefa MSWiA i związki zawodowe, zostały wpisane właśnie do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

18.01.2022

Pracownika można wykończyć algorytmem - potrzebne zmiany

Prawo pracy

Kto i ile ma zrobić w ciągu ośmiu godzin swojej pracy – zastanawiają się pracownicy magazynów. Wszystko przez stosowane przez pracodawców algorytmy - wskaźniki wydajności, które nie są normą czasu pracy. W efekcie, jak twierdzą związkowcy, Państwowa Inspekcja Pracy nie radzi sobie z kontrolą, a rząd akceptuje sytuację. Tymczasem wystarczy prosta zmiana prawa.

18.01.2022

ZUS: Już można wnioskować o wsparcie z tarczy antykryzysowej

Ubezpieczenia społeczne Koronawirus Tarcza Antykryzysowa

Od poniedziałku, 17 stycznia 2022 roku, przedsiębiorcy z określonych branż, którzy ucierpieli z powodu epidemii COVID-19, mogą wystąpić o zwolnienie z opłacania składek za grudzień 2021 roku. Mogą także skorzystać ze świadczenia postojowego maksymalnie sześć razy – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

17.01.2022

ZUS ma prognozę sytuacji finansowej FUS na lata 2022-2026

Finanse publiczne Ubezpieczenia społeczne

W 2022 r., w wariancie optymistycznym, wpływy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wyniosą 254,5 mld zł, a wydatki - 300,1 mld zł – prognozuje ZUS. W pesymistycznym będzie to odpowiednio 247 mld zł i 303,6 mld zł, a w wariancie pośrednim – ponad 251,6 mld zł i 301,8 mld zł. Deficyt roczny prognozowany jest na poziomie 42,4 mld zł – w wariancie optymistycznym, 52,6 mld zł - w pesymistycznym i 46,5 mld zł - w pośrednim.

17.01.2022

Instrukcja obsługi maszyn – w papierze, elektroniczna, a może w internecie

Prawo pracy BHP Prawo unijne Poprawmy prawo

Czy instrukcja obsługi maszyny musi być dodawana tylko w papierze? Zdaniem prawników, postulat części pracodawców i pracowników wprowadzenia prawnego obowiązku wyposażenia maszyn w instrukcje papierowe i elektroniczne jest racjonalny. Zwłaszcza, że już dziś niektórzy producenci maszyn oprócz instrukcji w wersji papierowej dodają także elektroniczną i publikują w internecie.

17.01.2022

PFRON nie pomoże przy zakupie auta, ale da pieniądze na dostosowanie posiadanego

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Osoby niepełnosprawne nie mają co liczyć na pomoc PFRON przy zakupie samochodu. Mogą natomiast uzyskać pomoc na zakup i montaż oprzyrządowania do posiadanego, stosownie do ograniczeń wynikających z niepełnosprawności – twierdzi Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. I przypomina, że pomoc adresowana jest do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu lub słuchu.

15.01.2022

Polski Ład: MRiPS przygotowało przewodnik dla emerytów i rencistów

Domowe finanse Emerytury i renty PIT Polski Ład

Od 2022 r. zmienił się sposób ustalania zaliczki na podatek i rozliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Może to mieć wpływ na wysokość świadczeń emerytalno-rentowych wypłacanych przez ZUS w 2022 r. – przypomina Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. I odsyła do przewodnika przygotowanego z myślą o emerytach i rencistach.

15.01.2022

Lewiatan: Praca 4.0. Rynek pracy zmienia się dynamicznie

Rynek Prawo pracy

Rynek pracy dotkliwie odczuwa brak pracowników. Rekrutacje są coraz trudniejsze, szczególnie w tych zawodach, na które jest duże zapotrzebowanie. Liczba ofert pracy przewyższa już poziom sprzed pandemii. Brakuje większej otwartości na pracowników zza granicy, również z państw bardziej odległych geograficznie od Polski i skutecznej polityki zachęcającej osoby bierne do aktywności zawodowej – uważa Konfederacja Lewiatan.

14.01.2022

Zmiany w emeryturach i rentach – dyżur telefoniczny ZUS w Chorzowie

Domowe finanse Emerytury i renty

Rok 2022 wiążę się z wieloma zmianami, także tymi dotyczących emerytur i rent. Dlatego też chorzowski Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych organizuje w piątek, 21 stycznia, dyżur telefoniczny dla klientów. Dzwonić można w godzinach od 9:00 do 11:00 pod numer telefonu 32 34 90 626.

14.01.2022

Firmy nie wiedzą, jak weryfikować badania medycyny pracy z zagranicy

Prawo pracy BHP Prawo unijne

Pracodawcy mają problem z ustaleniem, czy badania medycyny pracy cudzoziemców oddelegowanych do pracy w Polsce, spełniają standardy polskich przepisów i będą honorowane w naszym kraju. Zdaniem prawników, zmiana prawa jest konieczna, by jednoznacznie przesądzić, którego kraju regulacje będą miały zastosowanie.

14.01.2022

Nowa ustawa ma zachęcić osoby wykluczone społecznie do zdobywania kwalifikacji

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Prawo pracy

Sejm uchwalił w czwartek nowelizację ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Nowe przepisy mają m.in. zachęcić osoby wykluczone społecznie do uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Centra Integracji Społecznej (CIS) w celu zdobycia kompetencji i kwalifikacji umożliwiających podjęcie zatrudnienia.

13.01.2022

Polski Ład - ZUS zwróci emerytom i rencistom nadpłacony podatek automatycznie

Domowe finanse Emerytury i renty PIT Polski Ład

W lutym 2022 roku osoby pobierające świadczenie w wysokości od 4920 zł do 12800 zł otrzymają zwrot nadpłaconego - w związku z wejściem w życie Polskiego Ładu - podatku. Jak deklaruje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, odbędzie się to z urzędu i automatycznie, nie trzeba składać wniosków. Zwrot ma dostać 421 tys. świadczeniobiorców.

13.01.2022

Niższe emerytury po Polskim Ładzie - RPO interweniuje w Ministerstwie Finansów

Emerytury i renty PIT Polski Ład

Część emerytów skarży się, że z powodu Polskiego Ładu od nowego roku dostaje niższe świadczenia. Uznają to za swoistą „karę” za to, że dłużej pracowali. Nie rozumieją, dlaczego nie zostali objęci możliwością ulgi dla klasy średniej. Problem ten RPO sygnalizował jeszcze w toku prac legislacyjnych nad nowymi przepisami. Teraz RPO pyta MF o kształt zapowiadanych zmian.

13.01.2022

Senat za unijnym Pakietem Mobilności i złagodzeniem kar dla przewoźników

Prawo pracy Prawo gospodarcze Prawo unijne

Senat zaproponował w środę poprawki do noweli ustawy o transporcie drogowym wdrażającej unijny Pakiet Mobilności; wśród nich jest złagodzenie kar dla przewoźników oraz zmiana definicji bazy eksploatacyjnej. Ustawa przewiduje zwiększenie skuteczności nadzoru nad rynkiem usług przewozowych w Polsce, eliminację nieuczciwej konkurencji między przewoźnikami i lepszą ochronę rynku wewnętrznego.

13.01.2022

ZUS: Nowe, korzystne zasady dla dorabiających do renty socjalnej

Ubezpieczenia społeczne

Wraz z początkiem roku obowiązują nowe, korzystne, przepisy dla dorabiających do renty socjalnej. Od stycznia 2022 roku stosuje się te same zasady, które dotyczą pozostałych rencistów – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dla wielu osób oznacza to możliwość osiągania dodatkowych przychodów i pobierania renty socjalnej w pełnej lub zmniejszonej wysokości – bez zawieszania prawa do świadczenia.

13.01.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski