W 2022 r. kwota wypłaconych świadczeń emerytalno-rentowych była wyższa o 9,1 proc., niż w 2021 r.

Finanse publiczne Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

W 2022 roku liczba emerytów i rencistów w Polsce wyniosła 9 255,8, tys. osób i była o 0,3 proc. niższa niż w roku poprzednim – podał GUS. W stosunku do liczby ludności Polski grupa ta stanowiła 24,5 proc. Dominowały w niej osoby pobierające emerytury, których liczba w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o 38,6 tys. osób, tj. o 0,5 proc. Przeciętna miesięczna emerytura z ZUS w całym 2022 r., łącznie z dodatkami pielęgnacyjnymi, wyniosła 2 889,21 zł.

23.11.2023

Prezes ZUS: W świecie cyfrowym ochrona danych stawia nowe wyzwania przed przetwarzającymi je

Ubezpieczenia społeczne Nowe technologie RODO

Zwiększeniu świadomości na temat wyzwań i możliwości, jakie niesie ze sobą rozwój nowych technologii, takich jak big data, sztuczna inteligencja, zarządzanie algorytmiczne, monitoring wizyjny, Internet rzeczy, rozwiązania chmurowe czy biometria służyła konferencja o ochronie danych osobowych w kontekście rozwoju technologii komunikacyjnych. Zorganizował ją ZUS we współpracy z UODO.

22.11.2023

Dla kogo emerytura po zmarłym – kiedy przysługuje i jakie są terminy

Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne

Po śmierci osoby będącej na emeryturze lub rencie, ustaje prawo do wypłaty świadczenia. Listonosz, który przynosi emeryturę osoby zmarłej, nie powinien wypłacać tych pieniędzy domownikom. Taką emeryturę czy rentę należy zwrócić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Natomiast uprawniony członek rodziny ma prawo złożyć wniosek o wypłatę tzw. niezrealizowanego świadczenia.

22.11.2023

Będą wielkie porządki - karuzela stanowisk i wietrzenie urzędów?

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy Wybory

Nie ma jednej ścieżki i podstawy prawnej rozwiązywania stosunków pracy. Niemniej jednak przyszłemu rządowi najprościej będzie odwołać wszystkich tych, którzy za czasów PiS zostali powołani lub pełnili obowiązki na stanowiskach kierowniczych. Zdaniem prawników, osobnym problemem jest to, że te same zasady co w Służbie Cywilnej, powinny obowiązywać przy zatrudnianiu pracowników samorządowych - tam jednak nie ma zapewnionej neutralności politycznej.

22.11.2023

W okresie od stycznia do września 2023 r. do ZUS zgłoszono przeciętnie 4,9 tys. niań

Ubezpieczenia społeczne

We wrześniu 2023 r. było tylko 4,1 tysiąca legalnie zatrudnionych niań, które podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3 na podstawie umowy uaktywniającej – wynika z najnowszych danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Od kilku lat ich liczba systematycznie spada. W okresie od stycznia do grudnia ub.r. było ich przeciętnie 4,9 tys., podczas gdy w analogicznym okresie roku 2021 r. – 5,4 tysiąca. Jeszcze w 2017 r. i w 2016 r. do ZUS zgłoszonych było po 8,6 tys. osób.

21.11.2023

Podwyżka, elastyczny czas pracy i możliwości rozwoju - ważne w walce o finansistów

Prawo pracy Finanse Rynek pracy

W 2023 roku firmy intensywnie poszukiwały pracowników w obszarze finansów. Specjaliści oczekiwali podwyżki na poziomie co najmniej 20 proc., a pracodawcy musieli spełnić zarówno oczekiwania finansowe, jak i pozafinansowe, istotne dla kandydatów. Wśród nich były większe możliwości rozwoju, podniesienie poziomu samodzielności lub zapewnienie większego wpływu na decyzje biznesowe czy maksymalnie dużego komfortu i elastyczności, np. otwartości na pracę hybrydową.

21.11.2023

Wolne dni górnika - honorowego krwiodawcy do odpracowania

Emerytury i renty Prawo pracy Poprawmy prawo Wojsko

Dni ćwiczeń wojskowych, dwa dni wolne dla honorowych dawców krwi, a nawet przewidziane w kodeksie pracy zwolnienie od pracy z tytułu siły wyższej i pięć dni na opiekę nad członkiem rodziny - nie są zaliczane górnikom do okresu pracy górniczej. W efekcie każdy, kto chce przejść na emeryturę po 25 latach pracy pod ziemią, bez względu na wiek, musi te dni odpracować. Zdaniem prawników, to luka w przepisach. Związkowcy twierdzą, że wszyscy decydenci wiedzą o problemie, ale stosownych zmian w prawie nadal brak.

21.11.2023

TSUE: Zmiana notariusza prowadzącego hiszpańską kancelarię notarialną może stanowić przejęcie przedsiębiorstwa

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Zmianę notariusza prowadzącego kancelarię należy potraktować jak zmianę właściciela przedsiębiorstwa, w której to sytuacji dyrektywa zapewnia ochronę pracowników poprzez zachowanie ich praw, pomimo tego m.in., że hiszpańscy notariusze obejmują stanowisko w kancelarii z uwagi na ich powołanie na to stanowisko przez państwo – orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE.

20.11.2023

Nowe technologie a ochrona danych osobowych - konferencja ZUS i UODO 22 listopada 2023 r.

Ubezpieczenia społeczne Nowe technologie RODO

Zakład Ubezpieczeń Społecznych we współpracy z Urzędem Ochrony Danych Osobowych organizuje konferencję na temat ochrony danych osobowych w kontekście rozwoju technologii komunikacyjnych. Odbędzie się ona w najbliższą środę, 22 listopada 2023 r. w Centrali ZUS, w Warszawie, pod patronatem firmy Wolters Kluwer Polska. Będzie też transmitowane w serwisie YouTube na kanale Elektroniczny ZUS.

20.11.2023

Rehabilitacja kompleksowa to zmiana kwalifikacji, ale też szansa na zmianę życia

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Niepelnosprawność

Model kompleksowej rehabilitacji, który umożliwia osobom z niepełnosprawnością podjęcie lub powrót do pracy, pilotażowo wdrażany od 2018 r., przyniósł oczekiwany efekt, czyli stabilne zatrudnienie. Po dwóch latach od zakończenia uczestnictwa w programie pracę miało 30 proc. więcej osób niż po trzech miesiącach od jego ukończenia. Po zakończonym pilotażu PFRON ma zabezpieczone środki jeszcze na rok działania programu. W tym czasie liczy na to, że uda się na stałe realizować go na podstawie odpowiednich zapisów ustawowych.

20.11.2023

Podmiot wezwany przez PFR do zawarcia umowy o zarządzanie PPK ma na to 30 dni

Administracja publiczna Prawo pracy Spółki Małe i średnie firmy PPK

Polski Fundusz Rozwoju ma ustawowy obowiązek sprawdzania, czy wszystkie podmioty obowiązane do wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych uruchomiły ten program. W 2023 roku wezwania PFR do zawarcia umowy o zarządzanie PPK są wysyłane za pośrednictwem PUE ZUS.

18.11.2023

Nowe przepisy dotyczące osób pracujących przy komputerze już obowiązują

Prawo pracy BHP

Od piątku, 17 listopada 2023 r., obowiązują nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Pracodawcy mają sześć miesięcy na dostosowanie się do minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii określone w znowelizowanym rozporządzeniu MRiPS. Dotyczy to jednak tylko stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe, utworzonych przed 17 listopada 2023 r.

17.11.2023

BHP przy komputerze. Pracodawcy zostali zaskoczeni zmianą przepisów

Prawo pracy BHP

W przypadku stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe, utworzonych przed 17 listopada br., pracodawcy mają sześć miesięcy na dostosowanie się do minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii określonych w nowym rozporządzeniu. Firmy analizują, czy konieczna będzie zmiana oceny ryzyka zawodowego i aktualizacja informacji o warunkach pracy zdalnej. Nie wiadomo też, czy pracodawca powinien wypłacać ekwiwalent pracownikowi, który oświadczy, że będzie pracował na swoim monitorze.

17.11.2023

Policja może kontrolować trzeźwość pracownika także w jego domu

Prawo pracy

W razie uzasadnionego podejrzenia, że pracownik podjął pracę zdalną pod wpływem alkoholu albo pił alkohol w trakcie wykonywania pracy zdalnej, to badanie trzeźwości na żądanie pracodawcy będzie mogła przeprowadzić Policja – potwierdziła serwisowi Prawo.pl Komenda Główna Policji. Pracownik, który by uniknąć badania nie otworzy funkcjonariuszom drzwi, daje pracodawcy sygnał, że albo nie świadczy pracy zdalnej, albo pracuje pod wpływem alkoholu czy narkotyków.

17.11.2023

Szybko, prosto, ale i po partnersku – czego od rekrutacji oczekują współcześni kandydaci

Prawo pracy Rynek pracy

Aż 7 na 10 kandydatów chciałoby móc aplikować na kilka podobnych ogłoszeń o pracę za pomocą jednego kliknięcia, a sam proces powinien być możliwie prosty – wynika z najnowszego badania Pracuj.pl. Ankietowani oczekują od pracodawców także transparentności – zarówno w zakresie przedstawienia warunków oferty, jak i komunikowania kolejnych etapów rekrutacji. Najlepiej możliwie sprawnego – 31 proc. respondentów uważa, że czas oczekiwania na odpowiedź od pracodawcy powyżej dwóch tygodni jest zbyt długi.

16.11.2023

Wraca pomysł dobrowolnego ZUS dla przedsiębiorców

Ubezpieczenia społeczne

Konfederacja powraca do koncepcji dobrowolnego ZUS dla przedsiębiorców. Projekt, który posłowie tego ugrupowania złożyli w Sejmie X kadencji, przewiduje stopniową likwidację obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne na rzecz systemu dobrowolnego. W pierwszym roku obowiązywania ustawy dobrowolność ubezpieczeń miałaby objąć mikroprzedsiębiorców, w drugim - małych i średnich, a od trzeciego - wszystkich przedsiębiorców. Prawnicy nie mają wątpliwości: projekt nie ma żadnej zalety, są tylko wady.

16.11.2023

Nieobecność w dniu wolnym wyznaczonym za sobotnie święto

Prawo pracy

Wyznaczając dzień wolny od pracy dla pracowników lub ich grup (np. wydziałów), pracodawca nie ma obowiązku analizowania, czy w tym terminie pracownicy według posiadanych w momencie podejmowania decyzji o dniu wolnym informacji będą w pracy, czy też ktoś z nich jest w trakcie usprawiedliwionej nieobecności, np. na urlopie. Nie ma też obowiązku wyznaczania kolejnych terminów dla osób nieobecnych w tym dniu ustalonym jako wolny.

16.11.2023

Wyższe świadczenie pielęgnacyjne w nowym roku

Pomoc społeczna Administracja publiczna Ubezpieczenia społeczne Niepelnosprawność

Świadczenie pielęgnacyjne w 2024 roku wyniesie prawie 3 tys. zł. To wzrost o 530 zł w stosunku do 2023 roku. Jest ono waloryzowane 1 stycznia. Od nowego roku zmienią się także warunki pobierania świadczenia – będzie można pozostać na starych dotychczasowych zasadach lub zdecydować się na przejście na nowe zasady.

15.11.2023

TK: Korzystniejsze zasady waloryzacji tylko emerytur czerwcowych po 2021 r. niezgodne z konstytucją

Finanse publiczne Wymiar sprawiedliwości Domowe finanse Emerytury i renty

Artykuł 17 ustawy zmieniającej ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw w związku z art. 25a ust. 2 pkt 2 i ust. 2a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie, w jakim pomija emerytury przyznane na wniosek zgłoszony przed 1 czerwca 2021 r., jest niezgodny z art. 32 ust. 1 w związku z art. 67 ust. 1 Konstytucji – orzekł w środę Trybunał Konstytucyjny. Jak ustalił serwis Prawo.pl, orzeczenie dotyczy 97 tys. osób a koszt wypłaty wyrównania w 2024 r. szacowany jest na 258 mln zł.

15.11.2023

TK zajmie się dziś sprawą tzw. emerytur czerwcowych

Emerytury i renty

Trybunał Konstytucyjny zaplanował na 15 listopada termin rozpoznania sprawy dotyczącej emerytur czerwcowych. Wyrok dotyczyć będzie osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r., uprawnionych do emerytur z nowego systemu emerytalnego. Trybunał Konstytucyjny wyda wyrok jeszcze przed zaprzysiężeniem nowego rządu. Oznacza to, że skutki finansowe wyroku mogą stanowić nowy problem dla tworzącej się ekipy.

15.11.2023