Uczestnikiem PPK może być także cudzoziemiec

Prawo pracy PPK

Do pracowniczych planów kapitałowych można „zapisać” tylko osoby podlegające w Polsce obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułów wymienionych w przepisach. Nie jest do tego potrzebne polskie obywatelstwo, a podmiot zatrudniający nie musi mieć siedziby w Polsce.

08.07.2023

Czternasta emerytura na stałe - Sejm nie zgodził się na poprawki

Domowe finanse Emerytury i renty

Ustawa wprowadzająca na stałe tak zwaną czternastą emeryturę trafi teraz do prezydenta. Sejm nie zgodził się w piątek na poprawki Senatu. Jedna z nich zakładała, że podwyższenie kwoty uprawniającej do otrzymania dodatkowego świadczenia w pełnej wysokości. Druga - że o wysokości i terminie wypłaty czternastek mógłby decydować tylko parlament w drodze ustawy, a nie rząd w rozporządzeniu.

07.07.2023

Ministerstwo Spraw Zagranicznych oficjalnie wycofało się z outsourcingu wizowego

Prawo pracy Prawo unijne

MSZ oficjalnie wycofało się z projektu rozporządzenia, które miało wprowadzić outsourcing wizowy, czyli pośredników do procedury wizowej. Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawiła się odpowiednia adnotacja. Zdaniem prawników, problematyczny był nie tylko dobór krajów, z których obywatele mieliby przyjechać do pracy w Polsce, bez pogłębionych analiz, ale również brak spójnej polityki migracyjnej.

07.07.2023

ZUS: Wskaźnik pokrycia wydatków wpływami ze składek osiągnął w I kwartale 2023 r. poziom 86,4 proc.

Finanse publiczne Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

W okresie styczeń - marzec 2023 roku wpływy składek wyniosły 72,3 mld zł i były o 19,4 proc. wyższe niż w pierwszym kwartale 2022 r. – podał ZUS. Koszty FUS w tym okresie wyniosły 84,1 mld zł i były o 10,5 mld zł większe niż w analogicznym okresie 2022 r. Natomiast wydatki na emerytury i renty finansowane z FUS sięgnęły 73,6 mld zł i były o 14,5 proc. większe niż przed rokiem – to wynik rosnącej liczby świadczeń emerytalnych oraz ich waloryzacji.

07.07.2023

Sejm pracuje nad wprowadzeniem renty wdowiej

Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne

Sejm rozpoczął prace nad obywatelskim projektem ustawy o rencie wdowiej, przygotowanym przez związki zawodowe z OPZZ. Zakłada on, że w przypadku śmierci jednego z małżonków pozostała przy życiu osoba miałaby zachować swoje świadczenie i powiększyć je o 50 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku lub pobierać rentę rodzinną po zmarłym małżonku plus 50 proc. swojego świadczenia. Eksperci mówią, że to pomysł na wyższe świadczenia dla seniorów, ale antysystemowy.

07.07.2023

Przedsiębiorcy będą płacić składkę zdrowotną od przychodu?

PIT Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Finanse Polski Ład

Ministerstwo Zdrowia pracuje nad ścisłym powiązaniem podstawy składki zdrowotnej z jednym z parametrów podatkowych, obliczanych w ramach PIT. Zdaniem prawników, oznacza to, że ustawodawca chce odejść od oskładkowania dochodu na rzecz oskładkowania przychodu albo zamierza trwać w systemie jej obliczania, poboru i odprowadzania - osobnym dla podatników płacących PIT na zasadach ogólnych, płacących podatek liniowy, ryczałtowców, kartowiczów i pracowników. Systemowa nowela ma wejść w życie 1 stycznia 2025 r.

07.07.2023

Listonosze mają prawo weryfikować tożsamość emerytów i rencistów odbierających przekazy pieniężne z ZUS

Domowe finanse Emerytury i renty

Emeryci i renciści skarżą się RPO na zmianę sposobu wypłaty im świadczeń przez listonoszy, którzy żądają m.in. dowodu osobistego, co często sprawia problemy wobec jego braku lub nieaktualności. Poczta Polska twierdzi, że nowe regulacje pozwalają na odstąpienie od okazania dokumentu tożsamości, jeżeli nadawcą jest jednostka sektora finansów publicznych, w tym nadająca świadczenia emerytalno-rentowe, a odbiorca jest znany listonoszowi.

06.07.2023

Mały ZUS Plus bez ograniczeń czasowych

Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy

Jeszcze w tym roku zniknąć mają ograniczenia czasowe w korzystaniu z Małego ZUS Plus. Posłowie chcą bowiem zlikwidować przepis pozwalający na preferencyjne opłacanie składek na ZUS przez 36 miesięcy kalendarzowych w ciągu ostatnich 60 miesięcy. Projekt ustawy ma wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

06.07.2023

Stały rozkład czasu pracy w regulaminie pracy

Prawo pracy

Pracodawca musi określić rozkład czasu pracy. Pojęcie to obejmuje zarówno godziny, jak i dni pracy, a w przypadku stosowania przerywanego systemu czasu pracy - także przerwy w pracy. Rozkład czasu pracy definiuje się w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy lub obwieszczeniu o czasie pracy. Piszemy o tym również w Legal Alert.

06.07.2023

W 2022 r. PIP odzyskała 78 mln zł na rzecz pracowików

Prawo pracy BHP

W 2022 roku inspektorzy pracy przeprowadzili prawie 60 tys. kontroli, z czego 41 proc. było efektem skarg, jakie wpłynęły do PIP. W wyniku działań pokontrolnych ponad 52 tys. zatrudnionych otrzymało należne im pieniądze – poinformowała Katarzyna Łażewska-Hrycko, główny inspektor pracy, przedstawiając Radzie Ochrony Pracy sprawozdanie z działalności PIP za 2022 r.

05.07.2023

Informacja o stanie konta ubezpieczonego już na PUE ZUS

Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wygenerował ponad 23,6 mln informacji o stanie konta ubezpieczonego (IOSKU) w ZUS za 2022 rok. Informacje te ubezpieczeni znajdą na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS – poinformował w środę Zakład. Stan kont i subkont ubezpieczonych zwiększył się o 450 mld zł.

05.07.2023

Ustawodawca stworzył problem prawny, ale to pracodawca zapłaci za niego grzywną

Prawo pracy

Pracodawcy nie wiedzą, co zrobić z pracownikiem będącym osobą z niepełnosprawnością, którego wysłali na szkolenie, gdy - w sposób nieplanowany - przeciągnie się ono ponad czas jego pracy. Prawo zakazuje zatrudniania takich osób w godzinach nadliczbowych. Jednocześnie nakazuje zaliczanie szkoleń odbywanych poza normalnymi godzinami pracy pracownika do czasu pracy. Prawnicy mówią o sytuacji patowej.

05.07.2023

Lewiatan: Gospodarka potrzebuje cudzoziemców i polityki migracyjnej

Rynek Prawo pracy

W najbliższych latach potrzebujemy co roku 200 - 400 tysięcy pracowników z całego świata, aby nie załamał się system ubezpieczeń społecznych, a gospodarka mogła się szybko rozwijać. Konieczne jest rozpoczęcie dyskusji nad długofalową polityką migracyjną i integracyjną – uważa Konfederacja Lewiatan.

04.07.2023

Prof. Męcina: By przełamać kryzys w układach zbiorowych pracy trzeba poszerzyć przestrzeń negocjacyjną w kodeksie pracy

Prawo pracy Prawo unijne

Projekt ustawy o układach zbiorowych pracy zawiera wiele korzystnych zmian, jak np. podpisywanie porozumień do 5 lat. Należałoby też jednak zwolnić strony układu z obowiązku stosowania przepisów branżowych, stworzyć system zachęt do negocjowania porozumień zbiorowych poprzez angażowanie pieniędzy publicznych, poszerzyć przestrzeń negocjacyjną w Kodeksie pracy tak, aby układy były atrakcyjne zarówno dla pracowników, jak pracodawców – uważa prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

04.07.2023

Młodzi i niedoświadczeni - raport

Prawo pracy Spółki

Polska znalazła się na czele państw, w których największe spółki publiczne zatrudniły najwięcej dyrektorów poniżej 50. roku życia. Niektóre z tych powołań, to nominacje polityczne, ale w wielu firmach jest to wynik perspektywicznego myślenia o sukcesji na kluczowych stanowiskach – wynika z tegorocznego raportu Heidrick & Struggles, w którym po raz pierwszy uwzględniono Polskę.

04.07.2023

Podatkowe zachęty dla związkowców – obrona przed odpływem członków czy sposób na pozyskanie nowych?

Doradca podatkowy Prawo pracy Finanse

Od 1 stycznia 2024 r. członkowie związków zawodowych będą mogli odliczyć od swojego rocznego dochodu już nie 500 zł, jak obecnie, lecz aż 840 zł zapłaconych składek. Zdaniem związkowców, zwiększenie limitu odliczenia to sposób na ulżenie pracownikom, którzy z własnych pieniędzy wspierają działalność związkową. Prawnicy mówią wprost: to ochrona związków przed odpływem członków.

04.07.2023

Lewiatan i OPZZ nagrodzili 8 najlepszych agencji zatrudnienia

Rynek Prawo pracy Małe i średnie firmy

Abalone Poland, Contrain Poland, Devire, Gi Group, Manpower Group, OTTO Work Force Solutions, Randstad Polska i Trenkwalder – to agencje zatrudnienia, które otrzymały certyfikat „Agencja zatrudnienia przyjazna pracownikom”, przyznawany przez Konfederację Lewiatan i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych.

03.07.2023

Są korzyści dla opiekujących się bliskimi, ale nie wiadomo... jak z nich skorzystać

Prawo pracy RODO Prawo unijne

Pracodawcy nie wiedzą, jakie dokumenty powinien im przedstawić pracownik opiekujący się członkiem rodziny lub osobą zamieszkującą w tym samym gospodarstwie domowym, który z tego tytułu chce skorzystać z elastycznej organizacji pracy. Nie wiedzą też, czy dokumenty powinny być takie same, jak w przypadku występowania o urlop opiekuńczy. Ustawodawca tego nie rozstrzygnął. Wątpliwe jest więc prawo pracodawcy do ich przetwarzania na gruncie RODO.

03.07.2023

Limit na nieoskładkowane pieniężne i niepieniężne benefity żywnościowe nie ulegnie zmianie

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej nie zamierza zwiększać limitu benefitów żywnościowych, które podlegają wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Bo system tych ubezpieczeń nie powinien być traktowany jako instrument polityki gospodarczej. Przyznaje jednak, że ze względu na aktualną sytuację ekonomiczną kraju i wielu firm, obecnie analizowane są różne możliwe do wprowadzenia formy wsparcia dla przedsiębiorców.

01.07.2023

Od 1 lipca rośnie płaca minimalna

Prawo pracy

Od soboty, 1 lipca 2023 roku, wzrośnie - po raz drugi w tym roku - minimalne wynagrodzenie za pracę. W drugim półroczu br. płaca minimalna zwiększy się z obecnych 3490 zł do 3600 zł, a minimalna stawka godzinowa – z obecnych 22,80 zł do 23,50 zł. To był pierwszy taki przypadek pod rządami obowiązującej ustawy, ale nie ostatni. Wszystko wskazuje na to, że także w przyszłym roku wynagrodzenie minimalne będzie rosnąć dwa razy.

30.06.2023