Lewiatan: Na razie nie widać masowego odpływu pracowników z Ukrainy

Rynek Prawo pracy Ukraina

Prawie 60 proc. przedsiębiorców spodziewa się negatywnego wpływu wojny w Ukrainie na działalność ich firm, a ponad 40 proc. jest przekonanych, że skutki konfliktu nie będą bardzo odczuwalne. Większość firm nie obserwuje odpływu pracowników z Ukrainy – wynika z ankiety przeprowadzonej wśród firm zrzeszonych w Konfederacji Lewiatan.

14.03.2022

ZUS: Trzynasta emerytura to „na rękę” 1217,98 zł

Domowe finanse Emerytury i renty

W kwietniu Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpocznie wypłatę trzynastej emerytury. Świadczeniobiorcy otrzymają pieniądze wraz z kwietniową emeryturą lub rentą. Trzynastka „na rękę” wyniesie 1217,98 zł, bo MF zaniechał od niej poboru podatku – poinformował w poniedziałek Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

14.03.2022

Praca zdalna – na jakie zmiany powinni być gotowi pracodawcy?

Prawo pracy BHP

Od momentu rozpoczęcia epidemii w Polsce pracodawcy korzystają z tymczasowego rozwiązania, jakim jest polecenie wykonywania pracy zdalnej. Rząd opublikował nowy projekt ustawy, który ma ją uregulować, w tym prawa i obowiązki zarówno pracownika, jak i pracodawcy. Z kodeksu pracy zniknąć ma natomiast telepraca, która obecnie nie ma realnego zastosowania.

14.03.2022

Do końca marca przedsiębiorcy muszą złożyć ZUS ZSWA

Ubezpieczenia społeczne

W czwartek, 31 marca 2022 r., upływa termin na złożenie dokumentu ZUS ZSWA dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają pracowników, wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze za 2021 rok. Taki dokument muszą złożyć ci płatnicy, którzy mają obowiązek opłacać składki na Fundusz Emerytur Pomostowych za pracowników wykonujących taką pracę – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

14.03.2022

Nie trzeba przepracować całego roku, by dostać trzynastkę

Administracja publiczna Prawo pracy

Nie każdy ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, czyli tak zwanej "trzynastki". Oprócz posiadania statusu pracownika i zatrudnienia w sektorze publicznym, trzeba faktycznie przepracować w roku kalendarzowym co najmniej 6 miesięcy u danego pracodawcy. Prawodawca przewidział jednak wyjątki, które łagodzą wymóg dotyczący okresu pracy.

14.03.2022

Powiadomienie wystarczy do zatrudnienia uchodźcy z Ukrainy - ustawa już obowiązuje

Pomoc społeczna Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Ukraina

Wystarczy powiadomienie powiatowego urzędu pracy, wysłane przez podmiot powierzający wykonywanie pracy za pośrednictwem systemu teleinformatycznego praca.gov.pl, w ciągu 14 dni od podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy, by legalnie przebywający w Polsce uchodźca mógł zostać zatrudniony – przewiduje ustawa, którą w sobotę ostatecznie uchwalił Sejm.

12.03.2022

Jest ustawa - będzie 500 plus i inne świadczenia na dzieci uchodźców z Ukrainy

Ubezpieczenia społeczne Ukraina

Świadczenia rodzinne, 500 plus, dobry start oraz rodzinny kapitał opiekuńczy, ewentualnie dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna – taką pomoc dla rodzin z dziećmi, uchodźców z Ukrainy przewiduje uchwalona w sobotę ostatecznie przez Sejm ustawa. Prawnicy studzą emocje. Pomagać trzeba, ale z uwzględnieniem hierarchii potrzeb, współpracą z partnerami ukraińskimi i z rozwagą w wydawaniu pieniędzy - mówią.

12.03.2022

Nowy system orzeczniczy na wiosnę - ma zlikwidować różnicę w świadczeniach dla opiekunów niepełnosprawnych

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Ubezpieczenia społeczne

Realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 21 października 2014 r., dotyczącego różnicowania świadczeń różnym grupom opiekunów osób z niepełnosprawnością, uzależniona jest od reformy systemu orzecznictwa, nad którą wciąż trwają prace. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej od lat udziela tej samej odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące tej sprawy. Projekt nowego systemu ma pojawić się wiosną tego roku.

12.03.2022

Pracodawcy RP będą współpracować z Instytutem Medycyny Pracy

Prawo pracy BHP Opieka zdrowotna

Pracodawcy RP i Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera podpisali porozumienie o współpracy w zakresie działalności edukacyjnej, promocyjnej i upowszechniającej wiedzę w celu wspierania zdrowia pracowników. Działania mają koncentrować się na wyzwaniach demograficznych, m.in. edukacji w zakresie zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników.

11.03.2022

Zasiłki pogrzebowe - z roku na rok coraz więcej Polaków umiera

Ubezpieczenia społeczne

W styczniu 2022 roku ZUS wypłacił 53,2 tys. zasiłków pogrzebowych na łączną kwotę 212 461,3 tys. zł. Ich przeciętna wysokość wynosiła 3 996,71 zł. To więcej niż w styczniu 2021 roku, gdy Zakład wypłacił 48,7 tys. zasiłków pogrzebowych w łącznej wysokości 194 406,1 tys. zł i więcej niż w grudniu 2021 r., gdy wypłaconych zostało 36,4 tys. zasiłków na kwotę 145 360,3 tys. zł.

11.03.2022

RPO: Policjanci przywróceni do służby powinni mieć więcej czasu na zgłoszenie gotowości jej podjęcia

Administracja publiczna Prawo pracy

Zwolniony policjant ma tylko 7 dni na stawienie się do służby po uprawomocnieniu się wyroku sądu uchylającego decyzję o zwolnieniu. Jeśli w tym terminie nie zgłosi gotowości niezwłocznego jej podjęcia, stosunek służbowy ulega rozwiązaniu. Tymczasem policjanci najczęściej nie są w stanie określić daty prawomocności korzystnego dla nich orzeczenia.

11.03.2022

GUS: Luka płacowa w Polsce w październiku 2020 roku wyniosła 4,8 proc.

Domowe finanse Rynek Prawo pracy

W październiku 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto mężczyzn było o 14,7 proc. wyższe od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto kobiet. Natomiast przeciętne godzinowe wynagrodzenie brutto mężczyzn było o 8,9 proc. wyższe od przeciętnego godzinowego wynagrodzenie brutto kobiet – podał w piątek GUS. Luka płacowa w Polsce w październiku 2020 roku wyniosła 4,8 proc.

11.03.2022

Specustawa o pomocy dla Ukraińców sprzeczna z decyzją wykonawczą Rady UE

Administracja publiczna Prawo pracy Ukraina

Polska złamie decyzję wykonawczą Rady (UE) nr 382, jeśli ograniczy pomoc udzielaną uchodźcom jedynie do obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy. Zdaniem prawników, Polska nie ma prawa sama określać definicji tych, którym pomaga, bo decyzja Rady ma być stosowana bezpośrednio. Jeśli nie zmienimy specustawy, sprawa może się skończyć dla nas nawet w Trybunale Sprawiedliwości. Możemy też nie otrzymać z UE pieniędzy na pomoc uchodźcom.

10.03.2022

Nie każdy obywatel Ukrainy będzie mógł liczyć na pobyt i pracę w Polsce

Prawo pracy Ukraina

Pracodawcy mają problem z zapełnieniem luki kadrowej po odejściu Ukraińców, którzy wrócili do kraju, by walczyć w obronie ojczyzny, a rząd nie zamierza wydłużać listy państw, których obywatele mogą pracować w Polsce na podstawie oświadczenia. Na szczęście Ukraińcy, którzy pracowali w Polsce przed 24 lutego 2022 r., będą korzystali z automatycznego przedłużenia pobytu, ale tylko do końca br.

10.03.2022

Sejm wprowadził zmiany do ustawy o emeryturach pomostowych

Emerytury i renty Prawo pracy

Osoby, które zamierzają starać się o przyznanie emerytury pomostowej, będą mogły wnioskować o ten rodzaj świadczenia jeszcze przed rozwiązaniem stosunku pracy – przewiduje ustawa, którą w środę, 9 marca, uchwalił Sejm. Zmiana przepisów ma uchronić osoby wnioskujące przed utratą pracy, gdyby okazało się, że nie spełnia niezbędnych warunków do ustalenia prawa do emerytury pomostowej.

09.03.2022

ZUS: Pierwsze zwaloryzowane świadczenia na kontach emerytów

Domowe finanse Emerytury i renty

Pierwsze zwaloryzowane w marcu 2022 roku świadczenia, m.in. emerytury i renty, trafiły na konta świadczeniobiorców – poinformował w środę Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zwiększenie świadczeń brutto o 7 proc. oznacza wzrost wydatków na świadczenia o około 14,7 mld zł.

09.03.2022

Wojna w Ukrainie kolejną zachętą do rozwijania pracy zdalnej

Prawo pracy Prawo unijne

Coraz więcej cudzoziemców pracujących w Polsce pyta o możliwość pracy zdalnej z uwagi na chęć powrotu do swojej ojczyzny. Zdaniem prawników i analityków rynku pracy, pracodawcy powinni zacząć badać rynki w innych państwach, analizować przepisy ubezpieczeniowe i podatkowe tam obowiązujące i możliwości, na jakich praca zdalna może być wykonywana, o ile nie chcą stracić pracowników.

09.03.2022

TSUE: Kara za błędy w przechowywaniu dokumentacji pracowników delegowanych ma być proporcjonalna

Prawo pracy Prawo unijne

W przypadku delegowania pracowników sąd krajowy powinien upewnić się, że kary za naruszenie obowiązków administracyjnych są proporcjonalne – orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Według TSUE, sąd krajowy może stosować krajowy system sankcji niezgodny z dyrektywą w sprawie delegowania pracowników, o ile zagwarantuje on proporcjonalność kar.

08.03.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski