Prezydent podpisał ustawę o wypłacie 14. emerytury w 2022 roku

Domowe finanse Emerytury i renty

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek, 27 czerwca, ustawę o dodatkowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów – poinformowała we wtorek Kancelaria Prezydenta RP. Zgodnie z ustawą, dodatkowe świadczenie będzie zróżnicowane, a nie będzie przyznawane, jeżeli jego wyliczona wysokość będzie niższa nić 50 zł.

28.06.2022

Praca w upały - pracodawca ma obowiązki

Prawo pracy BHP

Wysokie temperatury mogą naprawdę dać się we znaki – również w pracy. Zmęczeni upałem pracownicy mogą mieć trudności ze skupieniem się na swoich zadaniach. Jak poprawić ich komfort? Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy? Odpowiadamy, bo to ważne. Za nierespektowanie przez pracodawcę obowiązków może zostać ukarane karą grzywny w wysokości nawet 30 tys. zł

28.06.2022

Czternasta emerytura nie dla każdego, a odwołania nie ma

Finanse publiczne Domowe finanse Emerytury i renty

ZUS wydaje decyzje w sprawie czternastej emerytury tylko tym, którym ją wypłaca. Nieuprawnieni nie dostają decyzji o odmowie, a skoro jej nie mają – nie mogą odwołać się do sądu czy złożyć skargi do Trybunału Konstytucyjnego. Zdaniem prawników, można zmusić Zakład do wydania decyzji, ale to będzie indywidualna droga przez mękę każdego „bogatego” emeryta. Prościej będzie, jeśli grupa posłów lub RPO zaskarży przepisy do TK.

28.06.2022

ZUS ma do rozdania 90 mln zł firmom na poprawę bezpieczeństwa pracy

Małe i średnie firmy Finanse

Tylko do 8 lipca 2022 roku przedsiębiorcy mogą składać wnioski w konkursie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na dofinansowanie projektów poprawiających bezpieczeństwo pracy. Budżet konkursu wynosi 90 mln zł – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dofinansowanie może pokryć do 80 proc. szacowanej wartości projektu i wynieść od 10 tys. do 300 tys. zł na jednego pracodawcę.

27.06.2022

Badanie: Optymistyczna przyszłość kariery Polaków

Rynek Prawo pracy

Dynamicznie zmieniająca się sytuacja na rynku pracy nie wpływa na poziom optymizmu w stosunku do zatrudnienia wśród polskich pracowników. Aż 8 na 10 Polaków (78,19 proc.) jest pozytywnie nastawionych do pracy w aktualnym miejscu w perspektywie kolejnych pięciu lat. Jednak aż 14,02 proc. pracowników przyznaje, że pandemia wywołała w nich chęć rezygnacji z obecnej pracy – wynika z badania „People at Work 2022: A Global Workforce View”.

27.06.2022

Ustawa o artystach zawodowych w kolejnym etapie prac legislacyjnych

Ubezpieczenia społeczne

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało zaktualizowany projekt ustawy o artystach zawodowych. To zakończenie procesu kilkumiesięcznych prac legislacyjnych obejmujących m.in. konsultacje publiczne oraz uzgodnienia międzyresortowe – poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ustawa ma ucywilizować warunki pracy artystycznej.

27.06.2022

Spółka od PPK wyjaśnia zawiłości Polskiego Ładu - czy kompetentnie?

PIT Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Polski Ład

Ministerstwo Finansów zleciło spółce PFR Portal PPK prowadzanie szkoleń online z Polskiego Ładu. Resort nie ujawnia, w jakim trybie wyłoniono ten podmiot i czy spółka otrzymuje za to wynagrodzenie. Zapewnia jedynie, że spotkania mają charakter informacyjny, a przekazywane informacje nie stanowią wykładni prawa. Zdaniem prawników, PFR nie ma kompetencji do prowadzenia szkoleń z zakresu prawa podatkowego.

27.06.2022

Przedsiębiorcy chcą większego udziału w kształceniu zawodowym

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika wypłacane sukcesywnie w czasie trwania procesu kształcenia, w wymiarze miesięcznym lub przynajmniej semestralnym to jedna ze zmian, jaką w przepisach dotyczących kształcenia zawodowego proponuje Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców.

25.06.2022

Praca w stałym dniu wolnym od pracy wymaga rozliczenia

Prawo pracy

Wielu pracodawców stosuje stały rozkład dni pracy, w którym praca nie jest świadczona w niedziele i święta, wykonywana jest od poniedziałku do piątku (najczęściej), przy wolnej sobocie. W takich przypadkach praca zlecona (i wykonywana) w sobotę oznaczać będzie pracę w dniu wolnym wynikającym z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Jej rozliczenie stwarza często problemy.

25.06.2022

Opiekun jeszcze długo nie dorobi do świadczenia pielęgnacyjnego

Pomoc społeczna Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne

Dorabianie do świadczenia pielęgnacyjnego przez opiekunów osób z niepełnosprawnościami od dawna jest przedmiotem dyskusji, ale na razie bez żadnych efektów. Pierwsze czytanie projektu zmian odbyło się półtora roku temu w senackich komisjach i utknęło. Rzecznik Praw Obywatelskich ostatnio po raz kolejny zabrał w tej sprawie głos, stojąc na stanowisku, że praca i opieka nie muszą się wykluczać.

25.06.2022

Lewiatan: W ustawie potrzebna zasada rekompensowania kosztów pracy zdalnej

Prawo pracy

Sejm rozpoczął prace nad długo oczekiwanymi zmianami w Kodeksie pracy dotyczącymi pracy zdalnej i weryfikacji trzeźwości pracowników. Umożliwienie pracodawcom ustalania jednej kwoty rekompensaty kosztów pracy zdalnej w stosunku do całej załogi bądź grupy pracowników wykonującej podobne prace, a nie w odniesieniu do każdego pracownika – proponuje konfederacja Lewiatan.

24.06.2022

ZUS: W I kwartale 2022 r. dotacja budżetowa do FUS wyniosła 9,3 mld zł i była o 8,2 mld zł wyższa niż w ub.r.

Finanse publiczne Ubezpieczenia społeczne

W I kwartale br. największą pozycją przychodów Funduszu Ubezpieczeń Społecznych były składki na ubezpieczenia społeczne. Ich kwota według przypisu wyniosła 63,9 mld zł, a wpływy - 60,5 mld zł. Koszty FUS wyniosły 73,6 mld zł i były o 4,2 mld zł większe niż w pierwszym kwartale 2021 r. W okresie styczeń-marzec br. fundusz otrzymał 9,3 mld zł dotacji z budżetu państwa, czyli o 8,2 mld zł większej niż w pierwszym kwartale 2021 r. – podał ZUS.

24.06.2022

Ponad ćwierć miliona obywateli Ukrainy zatrudnionych w ramach uproszczonej procedury

Rynek Prawo pracy Ukraina

Już ponad ćwierć miliona obywateli Ukrainy podjęło pracę w Polsce na podstawie uproszczonej procedury, która znacznie usprawniła i przyspieszyła proces zatrudniania – poinformowała w czwartek Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej. Te 252 tys. pracowników to osoby, które przyjechały do Polski po wybuchu wojny, czyli po 24 lutego 2022 r.

23.06.2022

RPO sygnalizuje kolejne problemy z kolizją zasiłku i dodatku pielęgnacyjnego

Domowe finanse Ubezpieczenia społeczne

Trzeba zmienić przepisy, by skutecznie zabezpieczyć osoby starsze i z niepełnosprawnością przed powstaniem kolizyjnych uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego i dodatku pielęgnacyjnego oraz umożliwić ulgę w spłacie nienależnego zasiłku pielęgnacyjnego. Osoby ubiegające się o ulgę w spłacie świadczenia nadpłaconego w kolizji z dodatkiem pielęgnacyjnym mogą być bowiem pozbawione prawa do sądu.

23.06.2022

Pracujących emerytów przybywa, ale rzeczywisty wiek emerytalny nadal niski

Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy

W grudniu 2021 roku 812,9 tys. emerytów pracowało, z czego 527,1 tys. było zatrudnionych na umowę o pracę – wynika z danych ZUS. W ciągu siedmiu lat nastąpił w tym zakresie wzrost o 40 proc., ale mimo to efektywny wiek emerytalny w Polsce nadal spada. Preferencja wprowadzona w Polskim Ładzie niewiele dała, dlatego rząd zobowiązał się w KPO do jego podwyższenia od 1 stycznia 2024 r.

23.06.2022

Pracodawcy łatwiej skontrolują trzeźwość pracowników, nawet wbrew związkom zawodowym

Prawo pracy BHP

Pracodawcy w układach zbiorowych pracy lub w regulaminie pracy, albo w obwieszczeniu będą określać m.in. grupę lub grupy pracowników objętych kontrolą trzeźwości, ale i czas oraz częstotliwość jej przeprowadzania. Zdaniem prawników, propozycja rządu może ułatwić pracodawcom wprowadzenie kontroli nawet wbrew woli związków zawodowych.

22.06.2022

Rząd przyjął Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2022

Prawo pracy

Rada Ministrów przyjęła we wtorek uchwałę w sprawie Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2022 (KPDZ 2022), przedłożoną przez ministra rodziny i polityki społecznej. Głównym celem planu jest wzrost zatrudnienia oraz aktywności zawodowej – poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

21.06.2022

Rząd zmierza do zerwania powiązań renty socjalnej z wynagrodzeniem za pracę

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Odejście od powiązania renty socjalnej z wynagrodzeniem za pracę oraz zmiana kierunku w dofinansowaniu dla pracodawców do wynagrodzeń osób z niepełnosprawnościami to zmiany, których wprowadzenie zapowiedział we wtorek wiceminister Paweł Wdówik. Jak powiedział, obecnie tylko 2 proc. podmiotów korzysta z dofinansowania z PFRON do wynagrodzeń. System jest nieefektywny i nie zwiększa zatrudnienia. Zmiany są więc konieczne.

21.06.2022

GUS: Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w maju wyniosło 6399,59 zł

Prawo pracy Finanse

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2022 r. wyniosło 6399,59 zł. Natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w maju 2022 r. wyniosło 6398,94 zł – podał we wtorek GUS. Polski Instytut Ekonomiczny szacuje, że w całym 2022 roku wzrost wynagrodzeń sięgnie 13,2 proc. i będzie zbliżony do inflacji.

21.06.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski