Do 10 lipca sami możemy wybrać OFE

Do dnia 10 lipca sami możemy wybrać Otwarty Fundusz Emerytalny, do którego chcemy należeć, a za osoby, które tego nie uczynią zadecyduje wybór komputera.

10.07.2012

Bezrobocie coraz bardziej niepokoi

Wstępne wyniki bezrobocia w Polsce wydają się być niepokojące. Jeszcze bardziej pesymistycznie brzmią wieści z Europy.

10.07.2012

Pracowity jak właściciel firmy

Co trzeci drobny polski przedsiębiorca na urlopie jest maksymalnie 3 dni w roku. Tylko 6 proc. odpoczywa tak jak wielomilionowa armia pracowników etatowych, czyli 22-25 dni w roku donosi Gazeta...

10.07.2012

Rozpoczęła się rozprawa przed TK w sprawie trzynastek

Trybunał Konstytucyjny zebrał się o 13.15, by odpowiedzieć na pytanie, czy przepisy o tzw. trzynastkach dyskryminują pracownice korzystające z urlopów macierzyńskich i zwolnień związanych z ciążą i...

09.07.2012

TK: przepis dotyczący tzw. trzynastek - niekonstytucyjny

Przepis, który odbiera prawo do tzw. trzynastki pracownicom korzystającym z urlopów macierzyńskich i zwolnień związanych z ciążą i rodzicielstwem, jest niezgodny z konstytucją - orzekł w poniedziałek...

09.07.2012

Niespieszny czas wolny Polaków

Polacy podczas wolnych chwil najchętniej spędzają czas wolny w sposób bierny, w towarzystwie najbliższych. Wiosną i latem coraz częściej pod chmurką, kiedy z domu wywabia nas dobra pogoda. To wnioski...

09.07.2012

Odbiór i rozruch instalacji hydrantowej

BHP

Prawo budowlane nie określa celu badań i sprawdzeń instalacji technicznych, zgodnie jednak z logiką celem tym jest zapewnienie m.in.: wymaganego stopnia bezpieczeństwa funkcjonowania oraz spełnienie...

09.07.2012

Nie musisz kończyć studiów, żeby dobrze zarabiać

Według najnowszego badania przeprowadzonego przez McKinsey Global Institute do roku 2020 będziemy potrzebować 45 milionów pracowników średniego szczebla z wykształceniem na poziomie średnim.

09.07.2012

Skutki nielegalnego zatrudniania cudzoziemców

W dniu 29 czerwca 2012 r. Prezydent podpisał ustawę o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

09.07.2012
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski