Osoby, które chcą wystąpić o wcześniejszą emeryturę, ale nie mogą potwierdzić stażu i zarobków sprzed 1 stycznia 1999 r., bo złożyły dokumenty do ustalenia kapitału początkowego, nie muszą się martwić ich brakiem.
Chodzi o te osoby, którym do tej pory ZUS ich nie zwrócił, bo jeszcze nie obliczył im kapitału początkowego. ZUS uspokaja i wyjaśnia, że nie będzie z tym żadnych problemów. Osoby znajdujące się w takiej sytuacji nie muszą ponownie przedkładać tych samych dokumentów przy występowaniu z wnioskiem o emeryturę. Chodzi oczywiście o dokumentację ubezpieczonego potwierdzającą okres zatrudnienia i wysokość zarobków do końca grudnia 1998 r. Wszystkie te dokumenty znajdą się w aktach sprawy danego ubezpieczonego. Musi on tylko w części V pkt 4 wniosku o emeryturę (druk ZUS Rp-1) zamieścić informację, że dokumenty potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe, przypadające przed 1 stycznia 1999 r., są złożone z wnioskiem o obliczenie kapitału początkowego. Trzeba również podać datę złożenia wniosku oraz wskazać jednostkę ZUS, do której przekazano dokumentację.

źródło: Rzeczpospolita, 10 sierpnia 2007 r., Agnieszka Rosa