Prace rozpoczną się najpóźniej w czerwcu. Ich zakończenie zaplanowano do końca listopada br.

W poniedziałek podczas konferencji prasowej prezydent Kubicki wraz z wiceministrem infrastruktury i rozwoju Waldemarem Sługockim przedstawił zakres inwestycji i powody, dla których miasto zabiegało o dofinansowanie tego zadania.

Jak powiedział PAP Kubicki, stan techniczny nawierzchni bitumicznej zarówno jezdni, zatok autobusowych, chodników jak i zjazdów, jest zły i wymaga pilnego remontu. Ponadto odwodnienie ulicy nie spełnia w sposób prawidłowy swoich funkcji. W czasie intensywnych opadów atmosferycznych, na jezdni tworzą się zastoiska wody, stwarzające poważne zagrożenia w ruchu kołowym.

„Do tego w ostatnim czasie obserwowany jest wzrost natężenia ruchu na ulicach powiązanych komunikacyjnie z al. Zjednoczenia. Dlatego podjęliśmy pilne starania o zdobycie pieniędzy na modernizację tej ulicy. Uzyskaliśmy 4,5 mln zł dofinansowania z ministerstwa infrastruktury, a dokładnie z rezerwy celowej budżetu państwa. Pozostałą część wyłożymy z własnego budżetu. Liczymy, że przetarg na realizację zadania uda się rozstrzygnąć do końca maja” - powiedział PAP prezydent Zielonej Góry.

Modernizacja al. Zjednoczenia na całej długości – od Trasy Północnej do ul. Energetyków, łącznie to odcinek mierzący 2,1 km. W ramach remontu zostanie wymieniona nawierzchnia jezdni, chodników oraz powstaną trasy pieszo-rowerowe. Ponadto zostanie przebudowane istniejące oświetlenie drogowe, wymienione wiaty autobusowe i wyremontowana sygnalizacja świetlna.

Ta ulica jest jednocześnie drogą wojewódzką nr 280, wyposażoną w dwie dwupasmowe jezdnie. Al. Zjednoczenia stanowi połączenie centrum miasta z terenami usługowo-przemysłowymi zlokalizowanymi w obrębie ulic: Lotników, Zimnej, Naftowej oraz stanowi drogę wyjazdową z centrum w kierunku północnej obwodnicy miasta – do Trasy Północnej.

Opisany remont będzie kolejnym, dużym zadaniem drogowym w Zielonej Górze. W zeszłym roku największą taką inwestycją była przebudowa liczącego 5,6 km odcinka Trasy Północnej. Modernizacja drogi kosztowała ok. 28 mln zł i była dofinansowana kwotą prawie 25 mln zł z funduszy unijnych, które miasto uzyskało z ministerstwa infrastruktury i rozwoju. (PAP)