"Głównym celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zastąpienie energii pochodzącej ze źródeł konwencjonalnych - energią ze źródeł odnawialnych. Planowany efekt ekologiczny to zaoszczędzenie rocznie ok. 860 ton węgla i ograniczenie emisji dwutlenku węgla o ok. 1,3 tys. ton. Planujemy produkować energię elektryczną w ilościach ok. 1,85 mln KWh, którą będziemy zużywać przede wszystkim na potrzeby własne, co przy rosnących jej cenach pozwoli na osiągnięcie wymiernych oszczędności" - podkreślił prezes firmy Beniamin Chochulski.

Obok uruchomionej we wtorek farmy, 2 km od niej, powstaje druga - mniejsza, która zacznie produkować prąd jeszcze latem tego roku. Obie będą tworzyć razem największą farmę fotowoltaiczną w regionie.

Nadwyżkę prądu wyprodukowanego przez farmy zakład będzie mógł odsprzedać i trafi ona do ogólnej sieci energetycznej - powiedział PAP rzecznik ZWIK Tomasz Makowski.

Inwestycja kosztowała 8,3 mln zł. Budowa trwała około roku. Została dofinansowana ze środków unijnych w wysokości blisko 2 mln zł oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (nieco ponad 1 mln zł).

"Inwestycje w energetykę odnawialną, choć wymagają sporych nakładów finansowych, w perspektywie kilku lat spowodują, że stawki za dostawę wody i odbiór ścieków będą dla szczecinian bardziej przyjazne" - dodaje Chochulski.

Baterie słoneczne ZWIK zajmują blisko 2 ha. Ujęcie wody pitnej nad Miedwiem zaopatruje 90 proc. mieszkańców Szczecina. ZWiK wykorzystuje już "zieloną energię" powstałą ze spalania biogazu w dwóch szczecińskich oczyszczalniach ścieków.(PAP)