W 2013 r. na program budowy i przebudowy dróg lokalnych przeznaczono 0,5 mld zł, a nie 1 mld zł, jak wcześniej planowano. W ramach programu wielkopolskie samorządy mogły liczyć uprzednio na 83 mln zł dotacji. Po zmianach rządowych wysokość tej dotacji została obniżona do nieco ponad 41 mln zł, zwiększyła się natomiast z 30 proc. do 50 proc. wysokość dofinansowania każdego projektu objętego programem.


„Łączna suma dotacji w województwie wielkopolskim na rok 2013 wynosi nieco ponad 41 mln zł, ale samorządy otrzymają na zakwalifikowane projekty 50 proc., a nie 30 proc. środków z budżetu państwa, jak to było we wcześniejszym naborze" - powiedział w środę PAP rzecznik wojewody wielkopolskiego Tomasz Stube.

Te samorządy, które złożyły wnioski w naborze wrześniowym, mogą je aneksować, tak aby otrzymać większą kwotę dofinansowania, lub złożyć nowe wnioski.

"Nowe wnioski mogą też złożyć te samorządy, których nie było wcześniej stać na udział w programie, a teraz, po zwiększeniu udziału budżetu w finansowaniu inwestycji, będą mogły z niego skorzystać" - dodał Stube.

Dofinansowaniu w ramach programu podlegają zadania w zakresie przebudowy, budowy oraz remontów dróg publicznych zaliczonych do kategorii powiatowych lub gminnych.

Wnioski można składać do 19 grudnia. Po tym terminie komisja wojewódzka ustali wstępną uzupełnioną listę projektów, która po zatwierdzeniu przez wojewodę zostanie ogłoszona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. 

kpr/ mki/ gma/