Po poprawkach, które wcześniej w środę zgłosił Kazachstan, zgodzono się na wydłużenie terminu przedstawienia raportu o stanie zachowania puszczy do grudnia 2019 r., ale znalazł się tam zapis o możliwym wpisie na Listę Światowego Dziedzictwa w Zagrożeniu.

W środę podczas 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO Kazachstan złożył poprawki do projektu decyzji Komitetu ws. Puszczy Białowieskiej. Rozpoczęła się dyskusja o tym wniosku.

Przedstawiciel Portugalii poprosił polską delegację o wyjaśnienie tej nagłej zmiany stanowiska i wypowiedź przedstawiciela Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN) – tłumacząc, że tego wymaga transparentność podejmowania decyzji na forum UNESCO.

Reprezentant Finlandii złożył wniosek o przyjęcie decyzji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w niezmienionej, pierwotnej formie – takiej, jaka była przewidziana przed sesją w Krakowie. Takie samo stanowisko zajęła Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody.

Delegacja kazachska zaproponowała m.in. wykreślenie z dokumentu zapisu dotyczącego stanowiska Komisji Europejskiej ws. Puszczy, dodanie zapisu o dopuszczeniu sanitarnych cięć drzew z powodów bezpieczeństwa i dla ochrony drzewostanu przed kornikiem drukarzem oraz przedłużenie terminu przygotowania raportu o stanie zachowania Puszczy Białowieskiej do grudnia 2018. (pap)