"Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz - System oraz duński operator gazowego systemu przesyłowego – Energinet.dk wspólnie badają możliwości realizacji połączenia między polskim i duńskim systemem przesyłowym - gazociągu Baltic Pipe" - podał Gaz - System.

Jak dodano w komunikacie, operatorzy zamierzają do końca 2016 roku opracować studium wykonalności projektu Baltic Pipe we współpracy z konsorcjum firm doradczych: Ramboll Danmark A/S oraz BSiPG Gazprojekt, a także ich podwykonawcy firmy E&Y.

Baltic Pipe to gazociąg podmorskiego łączącego systemy przesyłowe gazu ziemnego Danii i Polski.

Energinet.dk to właściciel duńskiej sieci przesyłowej gazu o długości 924 km i współpracujących z nią stacji pomiarowych i redukcyjnych. Spółka posiada również instalacje magazynujące gaz Lille Torup oraz Stenlille. (PAP)
Więcej >>>