Minister wrócił w sobotę rano z 23. szczytu klimatycznego w Bonn, a w Toruniu uczestniczył w konferencji podsumowującej projekt "Kampania edukacyjna STOP SMOG" w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej.

Szef resortu środowiska stwierdził, że Polska na ostatnich trzech szczytach klimatycznych pokazała się jako partner, który wie o czym mówi i potrafi rozmawiać ze wszystkimi krajami świata, jak również potrafi prezentować swoje sukcesy i pozycję.

"Dwa tygodnie spędziliśmy w Paryżu, dwa tygodnie w Marrakeszu i dwa tygodnie w Bonn. Przez te trzy lata jestem dumny z powrotów ze szczytów klimatycznych. W Paryżu mieliśmy już dużą, dobrze przygotowaną kilkunastoosobową grupę, która negocjowała sprawy związane z prezentacją polskich osiągnięć, poprzez Marrakesz, gdzie ona się powiększyła o kilkanaście osób, doszliśmy do sytuacji, w której w Bonn mieliśmy grupę kilkudziesięciu młodych ludzi mówiących świetnie po angielsku. Oni nie mieli żadnych kompleksów w stosunku do nikogo i uczestniczyli we wszystkich ważnych spotkaniach. Nasze stoisko się wyróżniało na tle innych" - powiedział Szyszko.

Dodał, że Polska spotykała się w Niemczech z dużą sympatią i zaufaniem.

"Ok. 2 w nocy przy pełnym aplauzie zapadła decyzja, że COP24 odbędzie się w Katowicach. Będziemy gościli cały świat i mam nadzieję, że dzięki dobrej współpracy ze wszystkimi krajami świata, będziemy starali się osiągnąć, to co wydaje się niemożliwe - chcemy wypracować konsensus dla działań zgodnych z Porozumieniem paryskim. Po szczycie klimatycznym w Katowicach oczekuję tego, czego oczekuje od nas cały świat. Chcemy opracować plan działania, który zostanie zaakceptowany przez wszystkie kraje świata, żeby realizować cele Porozumienia paryskiego" - wskazał Szyszko.

Dodał, że organizacja szczytu jest dla Polski ogromnym prestiżem, wieńczącym przygotowania do implementacji postanowień porozumienia paryskiego.

"Pokażemy Katowice jako miasto, które dwadzieścia lat temu było miastem czarnym, a teraz jest zielone. Ono uległo ogromnej transformacji i dlatego tam organizujemy to wydarzenie. Chcemy pokazać sukces Katowic, sukces polskich technologii. Chcemy pokazać, w jaki sposób potrafimy działać. Tam będą przedstawiciele wszystkich państw i różnych firm. Pokażemy wszystko, co jest w Polsce najlepsze. Powiedzmy sobie szczerze - Polska jest liderem" - dodał Szyszko.

Stwierdził, że Polska wykonała cele i zobowiązania wynikające z protokołu z Kioto (1997 r.) z dużą nawiązką, czego nie udało się zrobić innym państwom świata. "Polska ma ogromne doświadczenie nie tylko w redukcji emisji CO2 do atmosfery, ale również w zakresie pochłaniania poprzez świetnie funkcjonujące Lasy Państwowe. Te Lasy są świetnie przygotowane do tego, żeby pochłaniać CO2 i sterować tym procesem" - dodał Szyszko.

Szczyty klimatyczne ONZ, czyli tzw. COP (Conference of the Parties) to doroczne globalne konferencje, podczas których negocjowane są działania na rzecz polityki klimatycznej. Polska już dwukrotnie była ich organizatorem - w 2008 r. w Poznaniu i w 2013 r. w Warszawie. Polacy trzykrotnie przewodniczyli Ramowej konwencji NZ w sprawie zmian klimatu: w latach 1999-2000 – Jan Szyszko, 2008-2009 - Maciej Nowicki i 2013-2014 - Marcin Korolec.

W ramach szczytu w Katowicach (3-14 grudnia 2018 r.) odbędą się: 24. Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP24), 14. Spotkanie Stron Protokołu z Kioto (CMP 14) oraz Konferencja sygnatariuszy Porozumienia paryskiego (CMA 1).

"Mamy ogromne zasoby energetyczne i tych tradycyjnych, jak również odnawialnych źródeł energii, świetnie przygotowane Lasy Państwowe i świetnych specjalistów. Cóż możemy więcej potrzebować? Trzeba tylko pokazywać to na świecie i być przykładem dla jednoczącej się Europy, ale i świata. Zgodnie z Porozumieniem paryskim mówimy o neutralności klimatycznej. Węgiel jest takim źródłem energii, które będziemy powoli zastępowali i wprowadzali najnowsze technologie. Nie martwmy się tym, że coś mamy. Cieszmy się, że coś posiadamy" - podkreślił Szyszko.

Stwierdził, że to jest nasze bogactwo. To nie ulega wątpliwości. "Trzeba je tylko racjonalnie użytkować. Energii na świecie nie brakuje - w formie odnawialnej jest jej zdecydowany nadmiar - ciepło ziemi, biomasa, energia słoneczna. Wprowadzamy w tej chwili pilotaż odnośnie obiegu zamkniętego w terenach wiejskich. Te tereny wiejskie, niezurbanizowane, mogłyby być samowystarczalne energetyczne na bazie swoich odnawialnych źródeł energii. Czemu z tego nie skorzystać?" - uzupełnił szef resortu środowiska.

Dodał, że nie rozumie tego, dlaczego wiele osób "katuje się" w Polsce tym, że posiadamy węgiel kamienny i brunatny.

W piątek minister pytany w Bonn o nieprzystąpienie Polski do koalicji antywęglowej, którą powołały Wielka Brytania i Kanada, powiedział, że "różne państwa mają swoją specyfikę gospodarczą". "Polska jest oparta o możliwości rozwoju na bazie naszych zasobów tradycyjnych; mamy ogromne zasoby węgla kamiennego" - tłumaczył.

Oprócz Wielkiej Brytanii i Kanady do "Powering Past Coal Alliance" przystąpiło 18 innych krajów, m.in. Francja, Włochy, Belgia, Austria, Finlandia, Meksyk, Portugalia, a także pojedyncze prowincje. Do sojuszu nie przystąpiły też Niemcy.

"Polska myśl technologiczna, polska nauka jest jedną z najbardziej błyskotliwych na świecie. Musimy tylko uruchomić nasz polski potencjał i wykorzystać to, co posiadamy m.in. przebogate zasoby geotermalne. One przewyższają wielokrotnie nasze zapotrzebowanie na energię. Trzeba się podłączyć do tego pieca z centralnym ogrzewaniem, który jest na głębokości trzech kilometrów. To jest piec z gorącą wodą" - wskazał Szyszko.

Dziękował także "środowisku toruńskiemu" za konsekwencję w działaniach na rzecz geotermii i wskazywaniu, że w tym jest dzisiaj polska szansa. (PAP)

autorzy: Tomasz Więcławski, Jerzy Rausz

edytor: Sonia Sobczyk