Przyjęte zapisy uchwał zakładają stopniowe wprowadzenie zakazu stosowania najgorszej jakości paliw stałych, w tym bardzo drobnego miału lub węgla brunatnego, czy flotokoncentratu. Wprowadzone mają zostać ponadto ograniczenia dla kotłów oraz tzw. miejscowych ogrzewaczy, czyli np. kominków i pieców.

Przepisy nowych uchwał wejdą w życie po 1 maja przyszłego roku.

Jak tłumaczyła rzeczniczka prasowa Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu Anna Parzyńska-Paschke, „wszystkie nowe kotły po 1 maja 2018 roku będą musiały zapewnić możliwość wyłącznie automatycznego podawania paliwa, wysoką efektywność energetyczną oraz dotrzymanie norm emisyjnych. Nie będą mogły również posiadać rusztu awaryjnego oraz możliwości jego zamontowania”.

Zgodnie z założeniami, wszystkie kotły zainstalowane przed wejściem w życie uchwał antysmogowych i nie spełniające ich wymagań będą musiały być wymienione. Ma to się odbyć w dwóch etapach: do 1 stycznia 2024 roku – w przypadku kotłów bezklasowych, oraz do 1 stycznia 2028 roku – w przypadku kotłów spełniających wymagania dla klasy 3 lub 4.

„Kotły tzw. 5 klasy, zainstalowane przed wejściem w życie uchwał, będą mogły być użytkowane dożywotnio. Ponadto miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, w tym piece, kominki zainstalowane przed wejściem w życie uchwał antysmogowych i niespełniające ich wymagań będą musiały być wymienione do 1 stycznia 2026 roku” - podkreśliła Parzyńska-Paschke.

Ustawa jest jednak krytykowana m.in. ze strony ekologów, którzy wskazują, że dużą część społeczeństwa zwyczajnie nie stać zarówno na zmianę sposobu ogrzewania, np. na gazowe, czy na zakup lepszej jakości opału.

Zdaniem Marzeny Wodzińskiej, członka zarządu Województwa Wielkopolskiego, rzeczywiście już w okresie opiniowania projektu pojawiły się głosy, że w tym względzie niezbędne są szerokie rozwiązania systemowe po stronie rządu i systemowe wsparcie, w tym także dopłaty do kotłów, ponieważ to mieszkańcy ponoszą koszty wymiany pieców. Jak mówiła, powinna zostać również obniżona akcyza na paliwa płynne i gazowe, aby mieszkańców stać było na alternatywne sposoby ogrzewania.

Dodała, że walka ze smogiem to niestety walka długookresowa. Jak tłumaczyła, „powietrze nie stanie się lepsze od momentu, kiedy się przyjmie uchwały”. „Musi też rosnąć świadomość społeczna w tym zakresie i edukacja. (…) Uświadamianie społeczeństwa jest naprawdę bardzo ważną kwestią. Jeśli już choćby mieszkańcy przestaną palić śmieci – to już będzie bardzo duży postęp cywilizacyjny i nasze powietrze na tym skorzysta” – podkreśliła.

„Musimy też mieć tę świadomość, że to jest nasze zdrowie, zdrowie dzieci, kobiet w ciąży. Ciężko jest walczyć z czymś, co nie jest namacalne, ale ma to kolosalny wpływ, także finansowy, na nasze zdrowie. Jakość powietrza to jakość naszego życia i życia przyszłych pokoleń” – dodała.

Przyjęciu uchwał towarzyszyć będzie kampania informacyjna dotycząca ochrony powietrza, w szczególności wpływu zanieczyszczeń na zdrowie oraz przeciwdziałania nadmiernej emisji zanieczyszczeń do powietrza. Spoty promocyjne pojawiać się będą m.in. na łamach lokalnych mediów.(PAP)