Posłowie z komisji gospodarki skierowali do prac w podkomisji rządowy projekt ustawy o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię.
"Rządowy projekt ma za zadanie stworzyć ramy prawne dla skutecznego funkcjonowania mechanizmu etykietowania produktów wykorzystujących energię oraz rozszerzenie (listy - PAP) produktów, które będą wymagały takich etykiet" - powiedział, przedstawiając projekt, wiceminister gospodarki Tomasz Tomczykiewicz.
Etykietą będzie nalepka lub tabliczka zawierająca informacje o klasie efektywności energetycznej oraz innych podstawowych zasobach zużywanych przez dany produkt wykorzystujący energię.
Jak wyjaśnił Tomczykiewicz, konsekwencją nowego prawa będzie zwiększenie świadomości konsumentów w zakresie efektywności energetycznej produktów. Według rządu nowe przepisy przyczynią się także do wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw przez stymulowanie ich do podejmowania działań na rzecz ograniczenia zużycia energii. Jak podkreślił wiceminister - zapewni to racjonalne zużycie energii oraz przyczyni się do redukcji emisji CO2.
Producenci i dystrybutorzy będą zmuszeni zamieszczać na produktach informacje o zużyciu energii. Wprowadzony też będzie obowiązek informowania o klasie energetycznej produktów wykorzystywanych w reklamie; w prasie, telewizji czy w internecie.
Zastosowanie nowych przepisów przez producentów i dystrybutorów będzie monitorował prezes UOKiK. Funkcje kontrolne powierzone będą wojewódzkim inspektorom Inspekcji Handlowej oraz prezesowi UKE.
Ustawa będzie w pełni implementowała postanowienia dyrektywy 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z 19 maja 2010, mówiącej o wskazaniu na etykietach informacji o produkcie oraz nt. zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią.
W polskim prawodawstwie kwestie etykietowania są obecnie uregulowane przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne. (PAP)