Jak poinformował Jacek Karniewski z zespołu prasowego zarządcy kolejowej infrastruktury - PKP Polskich Linii Kolejowych - jednym z największych przedsięwzięć kolejowych w regionie będzie unijny projekt przebudowy kompleksu dworcowego w Gliwicach.

To wspólne przedsięwzięcie spółki PKP SA, do której należy pochodzący z lat 1924-25 gmach dworca, a także PKP PLK - jako właściciela infrastruktury torów i peronów.

W samym dworcu - prócz odnowienia wnętrz i elewacji oraz zamontowania współczesnych udogodnień - połączone zostaną odrębne dotąd hole główny i autobusowy. Perony otrzymają nową nawierzchnię i dachy z przeszkleniami. Wymienione zostaną też tory w obrębie gliwickiej stacji.

Ze względów proceduralnych do końca 2015 r. zakończyć się ma przebudowa samego dworca oraz trzech peronów i związanej z nimi infrastruktury. Objęte tym samym przetargiem prace przy czwartym peronie mają zostać sfinalizowane w 2016 r.

Od 2013 r. PLK stopniowo remontują kluczowe w woj. śląskim połączenie kolejowe Gliwice-Zabrze-Chorzów Batory-Katowice. W grudniu skończyły się ostatnie prace między Gliwicami a Chorzowem Batorym. Na 2015 r. pozostał odcinek Katowice-Chorzów Batory, wraz z częścią wjazdów do przebudowanej już stacji Katowice, od strony Gliwic.

Pierwotnie to ważne w ruchu aglomeracyjnym i dalekobieżnym połączenie było częścią planowanej pełnej modernizacji linii E30 między Zabrzem a Krakowem - współfinansowanej ze środków UE. Z czasem z drastycznie opóźnionego dziś unijnego projektu wypadł odcinek wiodący przez aglomeracją katowicką - od granicy Gliwic i Zabrza - przez Katowice i Mysłowice - do Sosnowca Jęzora.
W zamian przygotowano tam mniejsze odcinkowe inwestycje przywracające prędkości, z jakimi pierwotnie mogły jeździć pociągi (zwykle 100 km/h) - tzw. rewitalizacje. Obejmujące szerszy zakres prac modernizacje z reguły zakładają zwiększanie prędkości - do 160-200 km/h. Jednak ze względu na częste stacje i przejazd przez miasta pociągi na Górnym Śląsku aż tak by się rozpędzać nie mogły. Dla pasażerów rewitalizacje - prowadzone dotąd bez zakłóceń - dają tam więc podobny efekt jak modernizacja.

W ostatnich latach PLK przygotowały w całej Polsce wiele projektów rewitalizacyjnych. Są one łatwiejsze i szybsze do prowadzenia niż modernizacje; w części przypadków umożliwiły sprawniejsze niż w przypadku modernizacji wykorzystywanie środków UE na kolej. Jednym z pierwszych takich projektów jest rewitalizacja połączenia Zawiercie-Dąbrowa Górnicza Ząbkowice-Jaworzno Szczakowa.

W grudniu do ruchu oddano już silnie obciążony szlak Zawiercie-Dąbrowa Górnicza Ząbkowice, gdzie rewitalizacja pozwoliła przywrócić prędkość jazdy pociągów pasażerskich do 100-120 km/h. W 2015 r. zakończą się prace na pozostałym odcinku - z Ząbkowic do Szczakowej, ważnym przede wszystkim dla ruchu towarowego.

Już od wielu lat przewoźnicy towarowi alarmują (a przedstawiciele resortu infrastruktury przyznają), że w woj. śląskim, gdzie generowane są w skali największe strumienie ładunków, infrastruktura na ważnych liniach towarowych jest w najgorszym stanie w porównaniu do pozostałych województw.

To m.in. dlatego PLK przygotowały na 2015 r. kilka rewitalizacji obejmujących szczególnie zniszczone fragmenty linii, którymi towary wywożone są z Górnego Śląska. Prace takie prowadzone będą m.in. na odcinkach Tarnowskie Góry-Kalety (tzw. magistrala węglowa), Knurów-Leszczyny (linia Gliwice-Rybnik) czy ważny dla transportu węgla odcinek Gliwice Sośnica-Gliwice.
Inne „odcinkowe" prace rewitalizacyjne obejmą m.in. połączenie Sosnowiec Główny-Sosnowiec Dańdówka (początek linii do Kielc) czy brakującą jeszcze wymianę sieci trakcyjnej na tzw. protezie koniecpolskiej między podczęstochowskim Turowem i Częstochową Stradomiem (odnowiona na potrzeby m.in. pendolino linia do Wrocławia).

W drugiej połowie 2015 r. powinna zakończyć się trwająca już od kilku miesięcy rewitalizacja liczącej ponad 30 km linii z Rybnika przez Wodzisław Śląski do Chałupek. To ważne połączenie w kierunku Bohumina, Ostrawy i czeskiej sieci kolejowej. W 2012 r. ze względu na katastrofalny stan infrastruktury zrezygnowano z uruchamiania pociągów osobowych między Wodzisławiem a Chałupkami (bardzo wolno jeżdżące pociągi nie miały pasażerów).

W 2015 r. ruszy również przygotowanie rewitalizacji (wraz z elektryfikacją) nieczynnej dziś w większości linii kolejowej z Tarnowskich Gór do Zawiercia. Wiodąca w pobliżu portu lotniczego Katowice w Pyrzowicach linia ma dać połączenie kolejowe lotniska z aglomeracją. PLK jeszcze w 2014 r. wybrały wykonawcę studium wykonalności; rozpoczęcie prac w terenie powinno stać być możliwe w 2017 lub 2018 r.(PAP)